top of page

Stunning Brojol keris, kris - Pakubuwono X-era (Late 19th century) – Wilah with 3 rare pamors and Brojol dapur – Warangka and Gandar of Timoho Pelet Terbaru wood – Matching, antique Nunggak-semi Longok hilt.

(Article number: 2121)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This stunning Brojol keris dates from the Pakubuwono X-era (Late 19th century).

 

The wilah is a true work of art. It is forged with three pamors. At the base of the wilah pamor Beras Wutah Halus which turns into pamor Lar Gangsir in the middle of the wilah to turn into pamor Adeg Rambut at the end of the wilah.

 

This is proof that a masterful and spiritual powerful Empu forged this wilah. Normally a keris has one pamor but being able to forge these three pamors on one wilah requires extreme mastership of the Empu.

 

Paku buwono X was born on November 29, 1866. His real name was Raden Mas Sayiddin Malikul Kusna. It was then that movements and slander began to appear aimed at the leaders of the kasunanan government of Surakarta until it shook the government. We also know today the critical time of the Indonesian state between its preparation for independence and the attempt to restore and liberate the country of Indonesia. It can be said that the kingdom at the time of Pakubuwono X was the toughest compared to the previous kings who were still in harmony. Since the birth of pakubuwono X, however, it is thought that it will bring a very difficult time in the future, but develop together and fight against the Dutch occupation. Kerisses forged during this era are famous for their perfect forging and striking pamors.

 

The spiritual power of this stunning keris is equally stunning. Whilst meditating with this keris a beautiful and bright Star appeared. It brings renewed hope and faith and a sense that you are truly blessed by the Universe and the Supernatural. You are entering a peaceful, loving phase in your life, filled with calm energy, mental stability and more in-depth understanding of both yourself and others around you. This is a time of significant personal growth and development as you are now ready to receive the many blessings. In the presence of this keris you will feel that anything is possible and that magic is constantly flowing around you. Your heart is full of hope, and your soul is being uplifted to the highest of highs as you realize that your dreams really can come true. Allow yourself to dream, to aspire, to elevate in any way possible so you can reach the stars. They are right here waiting for you.

 

The top of the keris is adorned with an antique Nunggak-semi Longok hilt.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka and gandar of exquisite wood.

 

Characteristics:

Dapur: Brojol

Pamor: Beras Wutah and Lar Gangsir and Adeg Rambut

Tangguh: Pakubuwono X

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Timoho Pelet Terbaru

 

Dimensions:

Total length including: 47,5cm.

Length of the Keris: 45,5cm.

Length of the Wilah: 35cm.

 

Prachtige Brojol keris, kris - Pakubuwono X-era (eind 19e eeuw) – Wilah met 3 zeldzame pamors en Brojol dapur – Warangka en Gandar van Timoho Pelet Terbaru hout – Bijpassende, antieke Nunggak-semi Longok greep.

 

Deze prachtige Brojol keris dateert uit het Pakubuwono X-tijdperk (eind 19e eeuw).

 

De wilah is een waar kunstwerk. Het is gesmeed met drie pamors. Aan de basis van de wilah pamor Beras Wutah Halus die in het midden van de wilah verandert in pamor Lar Gangsir en aan het einde van de wilah verandert in pamor Adeg Rambut.

 

Dit is het bewijs dat een meesterlijke en spiritueel krachtige Empu deze wilah heeft gesmeed. Normaal gesproken heeft een keris één pamor, maar om deze drie pamors op één wilah te kunnen smeden, is extreem meesterschap van de Empu vereist.

 

Paku buwono X werd geboren op 29 november 1866. Zijn echte naam was Raden Mas Sayiddin Malikul Kusna. Op dat moment begonnen er bewegingen en laster te verschijnen gericht tegen de leiders van de Kasunanan-regering van Surakarta, totdat deze de regering opschudde. We kennen vandaag de dag ook de kritieke tijd waarin de Indonesische staat zich bevindt tussen zijn voorbereiding op de onafhankelijkheid en de poging om het land Indonesië te herstellen en te bevrijden. Er kan worden gezegd dat het koninkrijk ten tijde van Pakubuwono X het zwaarste was vergeleken met de vorige koningen die nog steeds in harmonie waren. Sinds de geboorte van pakubuwono X denkt men echter dat het in de toekomst een hele moeilijke tijd zal worden, maar samen ontwikkelen en strijden tegen de Nederlandse bezetting. Kerisses die in deze tijd zijn gesmeed, staan bekend om hun perfecte smeedwerk en opvallende pamors.

 

De spirituele kracht van deze verbluffende keris is net zo verbluffend. Terwijl ik met deze keris mediteerde, verscheen er een prachtige en heldere ster. Het brengt hernieuwde hoop en geloof en het gevoel dat je werkelijk gezegend bent door het universum en het bovennatuurlijke. Je gaat een vredige, liefdevolle fase in je leven binnen, gevuld met kalme energie, mentale stabiliteit en een diepgaander begrip van zowel jezelf als anderen om je heen. Dit is een tijd van aanzienlijke persoonlijke groei en ontwikkeling, aangezien u nu klaar bent om de vele zegeningen te ontvangen. In de aanwezigheid van deze keris zul je voelen dat alles mogelijk is en dat er voortdurend magie om je heen stroomt. Je hart is vol hoop en je ziel wordt naar de hoogste hoogten verheven terwijl je beseft dat je dromen echt kunnen uitkomen. Sta jezelf toe te dromen, te streven, je op welke manier dan ook te verheffen, zodat je de sterren kunt bereiken. Ze wachten hier op je.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt  een antiek Nunggak-semi-Longok greep

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka en gandar van voortreffelijk Timoho Pelet Terbaru hout.

 

Kenmerken:

Dapur: Brojol

Pamor: Beras Wutah en Lar Gangsir en Adeg Rambut

Tangguh: Pakubuwono X

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Timoho Pelet Terbaru

 

Dimensies:

Totale lengte inclusief: 47,5cm.

Lengte van de Keris: 45,5cm.

Lengte van de Wilah: 35cm.

– Wilah with 3 rare pamors – Warangka and Gandar of Timoho Pelet Terbaru wood

€ 450,00Price
    bottom of page