top of page

Very rare Ron Teki keris, kris – Pajajaran era (12th century) – Wilah with 2 pamors; batu lapak and beras wutah Mlindjon – Warangka of the striking timoho lamen Pellet Menarik wood.

 

The wilah of this Ron Teki keris is very rare. Kerisses with Kebo Layer are rare but a Ron Teki keris is even more rare because it has a very long Gandhik like a Kebo Layer keris but in addition it has a Kembang Kacang (hook) at the bottom of the Gandhik.

 

Ron Teki means leaves of grass, which are sometimes labeled as a description of the grassroots, even this heritage is identified with the destruction of the common people. Although grasses are often considered to be a nuisance plant, God has never created anything in the world in vain. Grasses have extraordinary survival in their own way, they are even considered "the fur of the earth." Without the growth of grass on the surface of the earth, maybe a fertile layer of soil (humus) will be washed away by rain making the land arid.

 

The survival of grass reminds us how to deal with life. Grass teaches us to live life steadfastly in all our shortcomings. Ron Teki is a symbol of strength, fortitude, togetherness, solidarity, perseverance and seriousness in working.

 

Besides this rare dapur the wilah is forged with two pamors; Batu Lapak at the base of the wilah and Beras Wutah Mlindjon across the length of the wilah.

 

The form of pamor Batu Lapak is similar to the shape of a type of fungus that often grows on dead tree trunks. The shape of this pamor image is a line that is curved in a half circle or forms an angle whose edges are not pointed. Pamor Batu Lapak symbolizes a position or position that is strong and pleasant, like a flat stone that is comfortable to sit on.

 

Pamor Beras Wutah Mlindjon possesses magical powers that give serenity, prosperity and an abundance of natural resources to the owner. By owning this keris, the owner will be promoted faster in his career or his own business will flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

The keris is housed in a Gayaman Mangkurat Yogyakarta Warangka which is carved from the striking Timoho lamen pelet menarik wood.

 

The gandar is covered with an antique Yogyakarta bunton copper pendok.

 

Characteristics:

Dapur: Ron Teki

Pamor: Batu Lapak

Tangguh: Pajajaran ( Abad 12 )

Warangka: Gayaman Mangkurat Yogyakarta

Kayu: Timoho lamen pelet menarik

 

Dimensions:

Total length: 48cm.

Length of the Keris: 41,5cm.

Length of the Wilah: 32,5cm.

 

Zeer zeldzame Ron Teki keris - Pajajaran era (12e eeuw) - Wilah met 2 pamoren; batu lapak en beras wutah Mlindjon - Warangka van het opvallende timoho lamen Pellet Menarik-hout.

 

De wilah van deze Ron Teki keris is zeer zeldzaam. Kerissen met Kebo Layer zijn zeldzaam, maar een Ron Teki keris is nog zeldzamer omdat het een zeer lange Gandhik heeft zoals een Kebo Layer keris, maar daarnaast heeft het een Kembang Kacang (haak) aan de onderkant van de Gandhik.

 

Ron Teki betekent bladeren van gras, die soms worden bestempeld als een beschrijving van de basis, zelfs dit erfgoed wordt geïdentificeerd met de vernietiging van het gewone volk. Hoewel grassen vaak als hinderlijke planten worden beschouwd, heeft God nooit tevergeefs iets in de wereld geschapen. Grassen overleven op hun eigen manier, ze worden zelfs beschouwd als 'de vacht van de aarde'. Zonder de groei van gras op het aardoppervlak, wordt misschien een vruchtbare laag aarde (humus) weggespoeld door regen waardoor het land dor wordt.

 

Het overleven van gras herinnert ons eraan hoe we met het leven moeten omgaan. Gras leert ons om in al onze tekortkomingen standvastig te leven. Ron Teki staat symbool voor kracht, standvastigheid, saamhorigheid, solidariteit, doorzettingsvermogen en ernst in het werken.

 

Naast deze zeldzame dapur is de wilah gesmeed met twee pamors; Batu Lapak aan de basis van de wilah en Beras Wutah Mlindjon over de lengte van de wilah.

 

De vorm van pamor Batu Lapak lijkt op de vorm van een soort schimmel die vaak op dode boomstammen groeit. De vorm van dit pamorbeeld is een lijn die in een halve cirkel is gebogen of een hoek vormt waarvan de randen niet zijn gericht. Pamor Batu Lapak symboliseert een houding of houding die sterk en aangenaam is, zoals een platte steen die comfortabel is om op te zitten.

 

Pamor Beras Wutah Mlindjon bezit magische krachten die de eigenaar rust, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen geven. Door het bezit van deze keris wordt de eigenaar sneller gepromoot in zijn carrière of bloeit zijn eigen bedrijf op. De eigenaar zal zich kunnen concentreren op het bereiken van zijn levensdoelen.

 

De keris huist in een Gayaman Mangkurat Yogyakarta Warangka die is gesneden uit het opvallende Timoho lamen pelet menarik-hout.

 

De gandar is bedekt met een antieke Yogyakarta bunton koperen pendok.

 

Kenmerken:

Dapur: Ron Teki

Pamor: Batu Lapak

Tangguh: Pajajaran (Abad 12)

Warangka: Gayaman Mangkurat Yogyakarta

Kayu: Timoho lamen pelet menarik

 

Dimensies:

Totale lengte: 48 cm.

Lengte van de Keris: 41,5cm.

Lengte van de Wilah: 32,5cm.

 

Very rare Ron Teki keris, kris – Pajajaran era (12th century) – Wilah 2 pamors

€ 450,00Price
    bottom of page