top of page

Very rare keris, kris Semar Tinandu Karno Tinanding Pudak Sategal – Surakarta Mataram abad XIX-era (19th century) – Wilah with multiple dapurs and pamor Mrutu Sewu – Beautiful Sandang Walikat sheath.

(Article number: 1734)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands

 

This very rare keris dates from the Surakarta Mataram abad XIX era (late 19th century).

 

I acquired this rare keris from the son of a merchant in Kartasura. This man told that his father had this keris forged with the order that the keris would provide financial security even in economically difficult times. The son looked back on a carefree childhood as there was never a financial shortage in his family.

 

The wilah is forged with two rare dapurs namely karno tinanding and pudak sategal. Normally a karno tinanding has two kebang kacangs (one on each side of the wilah). This wilah has as many as four (two on each side). Below that, the dapur turns into Pudak Sategal. However, the spectacle does not end there. Three quarters the length of the wilah, a fifth kebang kacang is forged. A complex ganja wilut (waved ganja) adorns the top of the wilah.

 

In addition to the special dapurs, the wilah is forged with pamor Mrutu Sewu. Mrutu (Culicoides) is a type of small insect generally active at dusk and dawn while sewu is a thousand. So mrutu sewu is a group of a thousand mrutu. This thousand does not actually indicate a definitive value or amount. For the Javanese, something considered large in number is often referred to as sewu. This pamor is characterized by a collection of curved lines and small circles that are close together, and it spreads over the entire surface of the wilah. Mrutu Sewu possesses spiritual powers that bring good luck and financial prosperity in favorable but also less favorable times. The owner has no trouble meeting his financial obligations. It is as if his income is generated from an unexpected source in economically difficult times. This pamor is very popular in Indonesia among parents whose daughters want to get married soon or widows who can't wait to find a partner again.

 

Because I don't want to be long-winded in my description of the dapurs of this keris, I limit my description of it. On request, I will gladly tell you my complete explanation of the dapurs and their spiritual powers.

 

The top of  the keris is adorned with a rare variant of a Nunggak Semi hilt, finished with a detailed copper selut.

 

The keris is housed in a beautifully carved Sandang Walikat sheath of the enchantingly beautiful Jati wood.

 

Characteristics:

Dapur: Semar Tinandu Karno Tinanding Pudak Sategal

Pamor: Mrutu Sewu

Tangguh: Surakarta Mataram abad XIX-era (19th century)

Warangka: Sandang Walikat

Kayu: Jati

 

Dimensions:

Total length: 47cm.

Length of the Keris: 44cm.

Length of the Wilah: 33cm.

 

Zeer zeldzame keris, kris Semar Tinandu Karno Tinanding Pudak Sategal – Surakarta Mataram abad XIX-era (19de eeuw) – Wilah met meerdere dapurs en pamor Mrutu Sewu – Prachtige Sandang Walikat schede.

 

Deze zeer zeldzame keris dateert van de Surakarta Mataram abad XIX-era (eind 19de eeuw).

 

Ik heb deze zeldzame keris mogen overnemen van de zoon van een koopman in Kartasura. Deze man vertelde dat zijn vader deze keris heeft laten smeden met de opdracht dat de keris zou zorgen voor financiële zekerheid ook in economisch moeilijke tijden. De zoon keek terug op een onbezorgde jeugd daar er nooit financieel gebrek in zijn familie was.

 

De wilah is gesmeed met twee zeldzame dapurs namelijk karno tinanding en pudak sategal. Normaal heeft een karno tinanding twee kebang kacangs (een aan iedere zijde van de wilah). Deze wilah heeft er maar liefst vier (twee aan iedere zijde). Daaronder gaat de dapur over in Pudak Sategal. Het schouwspel houdt echter daar niet op. Driekwart in de lengte van de wilah is een vijfde kebang kacang gesmeed. Een complexe ganja wilut (gegolfde ganja) siert te bovenzijde van de wilah.

 

Naast de bijzondere dapurs is de wilah gesmeed met pamor Mrutu Sewu. Mrutu (Culicoides) is een soort klein insect dat over het algemeen actief is in de schemering en zonsopgang, terwijl sewu er duizend is. Dus mrutu sewu is een groep van duizend mrutu. Dit duizendtal geeft eigenlijk geen definitieve waarde of bedrag aan. Voor de Javanen wordt iets dat als groot in aantal wordt beschouwd, vaak aangeduid als sewu. Dit pamor kenmerkt zich door een verzameling gebogen lijnen en kleine cirkels die dicht bij elkaar liggen, en verspreidt het zich over het hele oppervlak van het wilah. Mrutu Sewu bezit spirituele krachten die geluk en financieel welvaart brengt in gunstige maar ook minder gunstige tijden. De eigenaar geen moeite hebben om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.  Het is alsof zijn inkomen in economisch moeilijke tijden uit onverwachte hoek wordt gegenereerd. Dit pamor is in Indonesië zeer gewild bij ouders wier dochters binnenkort willen trouwen of weduwen die niet kunnen wachten om weer een partner te vinden.

 

Omdat ik niet langdradig wil zijn in mijn omschrijving van de dapurs van deze keris beperk ik mijn omschrijving ervan. Op verzoek vertel ik u graag mijn complete uiteenzetting van de dapurs en hun spirituele krachten.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een zeldzame variant van een Nunggak Semi greep afgezet met een gedetailleerde koperen selut.

 

De keris huist in een prachtig gesneden Sandang Walikat schede van het betoverend mooie Jati hout.

 

Kenmerken:

Dapur: Semar Tinandu Karno Tinanding Pudak Sategal

Pamor: Mrutu Sewu

Tangguh: Surakarta Mataram abad XIX-era (19de eeuw)

Warangka: Sandang Walikat

Kayu: Jati

 

Afmetingen:

Totale lengte: 47cm.

Lengte van de Keris: 44cm.

Lengte van de Wilah: 33cm.

 

 

 

Very rare keris, kris Semar Tinandu Karno Tinanding Pudak Sategal - Mrutu Sewu

€ 395,00Price
    bottom of page