top of page

Very rare Sujen Ampel / Damar Murub keris, kris – Madiun era (16th century) – Wilah with two separate dapurs – Ngulit Semangka pamor – Jawa Timur sheath of the noble Timoho Pelet wood.

(Article number: 1561)

 

The rare, ancient wilah of this keris is forged with two dapurs (shapes). At the base, the wilah starts with dapur Sujen Ampel to pass at the end of the wilah into dapur Damar Murub with 5 luk (turns).

 

Dapur Damar Murub is also called Urubing Dilah, in fact it is the name of one of the keris dapurs with luk (waves) although some classify it as a straight keris. A Damar Murub keris is classified as very rare. Usually dapur Damar Murub is combined with another dapur as in this case with dapur Sujen Ampel. This wilah starts as a straight wilah and then turns into a 5 luk keris.

 

Wise people say: "With science life becomes easy, with art life becomes beautiful and with spirituality life becomes bright". Keris Damar Murub contains a beautiful philosophical depth and will always remind us to always be "clear" to others. The light that comes from our relationship with the spiritual world is revealed through personal relationships with others. Wherever we are, we are destined to be light-bearing individuals. One of the practical actions of existing to be enlightened is to live to be exemplary in good deeds, in honorable attitudes to life, and in constructive words. Just as the nature of light is to illuminate the dark, being light also means that we become the ones influencing the environment, correcting mistakes, speaking the truth and making changes. Damar Murub's unique form combined with Sujen Ampel's becomes very appropriate in terms of philosophy, acting as a guide through the spiritual world and ensuring that the love of our loved one is not lost.

 

Dapur Sujen Ampel keris possesses powers that make it easier for people to relate to each other, it is very easy to find and maintain friends or relations. In addition, a Sujen Ampel keris generates wealth for the owner because his business or career will flourish. So it's not surprising that so many people are looking for a keris like this one.

 

In addition, the wilah is forged with pamor Ngulit Semangka. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to carry on without being discouraged, to keep on struggling and to never give up.

 

At the top of the keris is a beautifully carved, antique Nunggak Semi handle set on an also antique selut.

 

The keris is housed in a Ladrang Jawa Timru warangka and gandar of the rare Timoho Pelet wood.

 

The isi of this keris is ancient, wise, and extremely powerful and helpful. I will be happy to tell you more about this on request.

 

Characteristics:

Dapur: Sujen Ampel - Damar Murub

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Madiun (16th century)

Warangka: Ladrang Jawa Timur

Kayu: Timoho Pelet

 

Dimensions:

Total length: 54.5cm.

Length of the Keris: 46cm.

Length of the Wilah: 36cm.

 

Zeer zeldzame Sujen Ampel / Damar Murub keris, kris – Madiun-era (16de eeuw) – Wilah met twee afzonderlijke dapurs – Ngulit Semangka pamor – Jawa Timur schede van het edele Timoho Pelet hout.

 

De zeldzame, oude wilah van deze keris is gesmeed met twee dapurs (vormen) aan de basis begint de wilah met dapur Sujen Ampel om aan het eind van de wilah over te gaan in dapur Damar Murub met 5 luk (bochten).

 

Dapur Damar Murub wordt ook Urubing Dilah genoemd, in feite is het de naam van een van de keris dapurs met luk (bochten) hoewel sommigen het classificeren als een rechte keris. Een Damar Murub keris wordt geclassificeerd als zeer zeldzaam.  Meestal wordt dapur Damar Murub gecombineerd met een andere dapur zoals in dit geval met dapur Sujen Ampel. Deze wilah begint als een rechte wilah om vervolgens over te gaan in een 5 luk keris.

Wijze mensen zeggen: "Met wetenschap wordt het leven gemakkelijk, met kunst wordt het leven mooi en door spiritualiteit wordt het leven helder". Keris Damar Murub bevat een mooie filosofische diepgang en zal ons er altijd aan herinneren om altijd "helder" te zijn voor anderen. Het licht, dat voortkomt uit onze relatie met de spirituele wereld wordt geopenbaard door persoonlijke relaties met anderen. Waar we ook zijn, we zijn voorbestemd om licht dragende individuen te zijn. Een van de praktische acties van bestaand zijn om verlicht te zijn, is te leven om voorbeeldig te zijn in goede daden, in eerbare levenshoudingen en in constructieve woorden. Net zoals de aard van licht is om in het donker te verlichten, betekent licht zijn ook dat wij degenen worden die de omgeving beïnvloeden, fouten corrigeren, de waarheid uitspreken en veranderingen aanbrengen. Het unieke schilderij van Damar Murub in combinatie met die van Sujen Ampel wordt zeer toepasselijk in termen van filosofie, als een gids door de spirituele wereld en ervoor zorgen dat de liefde van ons dierbare niet verloren gaat.

 

Dapur Sujen Ampel keris bezit krachten waardoor het gemakkelijker wordt voor mensen om met elkaar om te gaan, het is heel gemakkelijk om vrienden of relaties te vinden en te onderhouden. Daarnaast genereert een Sujen Ampel keris welvaart voor de eigenaar doordat zijn onderneming of carrière zal floeren. Het is dus niet verwonderlijk dat zoveel mensen op zoek zijn naar een keris als deze.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed met pamor Ngulit Semangka. De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een mooi gesneden, antieke Nunggak Semi greep gezet op een eveneens antieke selut.

 

De keris huist in een Ladrang Jawa Timru warangka en gandar van het zeldzame Timoho Pelet hout.

 

De isi van deze keris is eeuwenoud, wijs en bijzonder krachtig en hulpvaardig. Op verzoek vertel ik u graag hier meer over.

 

Kenmerken:

Dapur: Sujen Ampel - Damar Murub

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Madiun (16de eeuw)

Warangka: Ladrang Jawa Timur

Kayu: Timoho Pelet

 

Afmetingen:

Totale lengte: 54,5cm.

Lengte van de Keris: 46cm.

Lengte van de Wilah: 36cm.

 

Very rare Damar Murub keris, kris – Wilah with two dapurs – Ngulit Semangka

€ 250,00Price
    bottom of page