top of page

Unique and very rare Brojol keris, kris – Wilah with two rare pamors, one on each side – Mataram Ypogyakarta era (20th century) – Warangka of the noble Sawo wood – Two-piece Slorok pendok.

(Article number: 1539)

 

The wilah of this keris is unique and rare, an example of master blacksmithing. It is forged with two rare pamors namely Iris Pandan Seleng on one side and full Lar gangsir on the other side. Each of these pamors requires a high degree of mastery of the Empu, but being able to combine these two rare pamors is proof that the wilah was forged by a high Empu. Both pamors contrast beautifully against the black background of the wilah.

 

The image of pamor Iris Pandan is very similar to pamor Buntel Mayit. The difference is in the figuration of the slashes. This pamor motif possesses spiritual powers that greatly increase the authority of its owner. In addition, it enhances the owner's leadership skills and makes him much loved and respected within both his business and private network. In addition, it increases his perseverance and creativity, thus guaranteeing business success.

 

Pamor Lar Gangsir is classified as an exclusive pamor, because it is very difficult to make so that it is rarely found, making the value of this pamor high. In keeping with the name Lar = wing and Gangsir = a type of large cricket, the pamor motif is similar to that on the wings of a cricket. Pamor Lar Gangsir has spiritual powers that bring good luck to the owner and prevent the owner from being attacked by witchcraft and disturbance by ghosts and malicious persons.

 

Both pamors are classified in the element of fire according to the 5 elements of Shiva. Fire is the most powerful element of the 5 elements. Fire gives heat, energy and has a transforming effect. Fire is constantly changing and 'eats' all the fuel it encounters along the way. However, it also has a purifying and creative effect. New living spaces are created after forest fires. The subtler meaning of the element of fire is found in the proverb "on fire." Which means something like being very enthusiastic. Our 'inner fire' consists of our enthusiasm, passion, assertiveness, willpower and energy. When the element of fire is in balance, you feel energy and motivation to take action, to do things. To create.

 

The keris is housed in a Yogyakarta Ladrang warangka of the noble Sawo wood. A two-piece slorok pendok with deeply embossed silver front covers the gandar.

 

Despite the fact that this is a fairly young keris, the isi is lively and very strong. Again proof of it being forged by a very strong Empu.

 

Characteristics:

Dapur: Brojoli

Pamor: Iris Pandan and "full" Lar Gangsir

Tangguh: Mataram Yogyakarta (20th century)

Warangka: Yogyakarta Ladrang

Kayu: Sawo

 

Dimensions:

Total length: cm.

Length of the Keris: 49.5 cm.

Length of the Wilah: 39.5 cm.

 

Unieke en zeer zeldame Brojol keris, kris – Wilah met twee zeldzame pamors, een aan iedere zijde – Mataram Ypogyakarta era (20ste eeuw) – Warangka van het edele Sawo hout – Tweedelige Slorok pendok.

 

De wilah van deze keris is uniek en zeldzaam, een voorbeeld van meesterlijke smeedkunst. Het is namelijk gesmeed met twee zeldzame pamors namelijk Iris Pandan Seleng aan de ene en full Lar gangsir aan de andere zijde. Ieder van deze pamors vergen een hoge mate van meesterschap van de Empu maar het kunnen combineren van deze twee zeldzame pamors is het bewijs dat de wilah door een hoge Empu is gesmeed. Beide pamors steken prachtig af tegen de zwarte achtergrond van de wilah.

 

De afbeelding van pamor Iris Pandan vertoont veel overeenkomst met pamor Buntel Mayit. Het verschil zit in de figuratie van de schuine strepen. Dit pamormotief bezit spirituele krachten die het gezag van de eigenaar aanzienlijk vergroot. Daarnaast versterkt het de leiderschapskwaliteiten van de eigenaar en maakt hem zeer geliefd en gerespecteerd binnen zowel zijn zakelijke- als privénetwerk. Daarnaast vergroot het zijn doorzettingsvermogen en creativiteit waardoor zakelijk succes wordt gewaarborgd.

 

Pamor Lar Gangsir wordt geclassificeerd als een exclusief pamor, omdat het zeer moeilijk te maken is zodat dat het zelden wordt gevonden, waardoor de waarde van dit pamor hoog is. In overeenstemming met de naam Lar = vleugel en Gangsir = een soort grote krekel, is het pamormotief vergelijkbaar met dat op de vleugels van een krekel. Pamor Lar Gangsir heeft spirituele krachten die de eigenaar veel geluk brengt het voorkomt dat de eigenaar wordt aangevallen door hekserij en verstoring door geesten en kwaadwillende personen.

 

Beide pamors worden ingedeeld in het element vuur volgens de 5 elementen van Shiva. Vuur is het krachtigste element van de 5 elementen. Vuur geeft warmte, energie en heeft een transformerende werking. Vuur verandert steeds en ‘vreet’ alle brandstof op die het onderweg tegenkomt. Het werkt echter ook zuiverend en scheppend. Na bosbranden ontstaan nieuwe levensruimtes. De subtielere betekenis van element vuur is te vinden in het spreekwoord ‘in vuur en vlam’. Wat zoiets betekent als erg enthousiast zijn. Ons ‘innerlijk vuur’ bestaat uit ons enthousiasme, passie, assertiviteit, wilskracht en energie. Als element vuur in balans is dan voel je energie en motivatie om te ondernemen, dingen te doen. Te creëren.

 

De keris huist in een Yogyakarta Ladrang warangka van het edele Sawo hout. Een tweedelige slorok pendok met diepgedreven zilveren front bedekt de gandar.

 

Ondanks dat het hier gaat om een vrij jonge keris is de isi levendig en zeer sterk. Weer een bewijs van het feit dat het is gesmeed door een zeer sterke Empu.

 

Kenmerken:

Dapur: Brojol

Pamor: Iris Pandan en ‘full’ Lar Gangsir

Tangguh: Mataram Yogyakarta (20ste eeuw)

Warangka: Yogyakarta Ladrang

Kayu: Sawo

 

Afmetingen:

Totale lengte:  cm.

Lengte van de Keris: 49,5cm.

Lengte van de Wilah: 39,5cm.

 

Very rare Brojol keris, kris – Wilah with two rare pamors - Iris pandan

€ 495,00Price
    bottom of page