top of page

Very rare, antique Kebo Giri keris, kris - Mataram Panembahan Senapati-era (16th century) - Wilah with the very rare Kebo Giri dapur (shape) and clear Wahyu Timurun pamor - Antique Nunggak semi hilt - Silver Widhengan mendak - Finely driven bunton krawang pendok.

(Article number: 1608)

 

This very rare Kebo Giri keris dates from the Mataram Panembahan Senapati era (16th century).

 

The wilah is forged to the very rare Kebo Giri dapur (shape). The gandhik runs from the base of the wilah to the Kembang Kecang which is located halfway up the wilah. Normally, keris have a short gandhik and the kebang kecang is located at the base of the wilah.

 

In Javanese, Kebo Giri is synonymous with a mighty buffalo that quickly conquers all. The people of the Indonesian archipelago have known buffalo since the Neolithic. After Hindu and Buddhist culture began to enter and be accepted in Indonesia, these animals are often mentioned in inscriptions, literary books, temple reliefs and ancient statues. In the past, the buffalo was a figure in the moral and character teachings of Javanese society. Many folktales use buffalo figures. For the Javanese people, the buffalo is regarded as a rich king who brings many benefits because it can meet various needs of human life and also solve problems quickly and adequately. A Kebo Giri keris possesses spiritual powers that bring prosperity to its owner. In addition, it ensures that the owner becomes a person with a strong character, so that he can count on a lot of respect and admiration from his environment. It enables the owner to analyze life problems and then easily come up with a solution to these problems.

 

In addition to the rare dapur, the wilah is forged with a white version of pamor Wahyu Timurun that contrasts beautifully against the jet-black background of the wilah, which has recently been professionally and ritually washed. As a result, the original luster of the pamor motif has been renewed.

Wahyu Tumurun literally means "subdivision that descends". Just by its name, this pamor motif has an element of high expectations, an honorable position and also an established value in life. Pamor Wahyu Tumurun kris is interpreted as a symbol to reach the intervention of the almighty in a high position. Even if someone is smart and skilled in science, literature, etc., but if you have not received revelation, you cannot get a position, of course. Wahyu Tumurun possesses magical powers through which the owner will receive revelations in both a material and intangible sense.

 

At the top of the keris is an antique Nunggak semi hilt with deeply carved patra-patras that is set on a silver Widhengan mendak. The keris is housed in a Solo Gayaman warangka of the noble Cendana wood. A copper bunton krawang pendok with deeply embossed motifs covers the gandar.

 

The isi of this keris is at least as special as the keris itself. It revealed itself as a life coach. I will be happy to tell you more about this upon request.

 

Characteristics:

Dapur: Kebo Giri

Pamor: Wahyu Timurun

Tangguh: Mataram Panembahan Senapati (16th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Cendana

 

Dimensions:

Total length: 49.5 cm.

Length of the Keris: 42.5 cm.

Length of the Wilah: 33cm.

 

Zeer zeldzame, antieke Kebo Giri keris, kris - Mataram Panembahan Senapati-era (16de eeuw) – Wilah met het zeer zeldzame Kebo Giri dapur (vorm) en heldere Wahyu Timurun pamor – Antieke Nunggak semi greep – Zilveren Widhengan mendak – Fijn gedreven bunton krawang pendok.

 

Deze zeer zeldzame Kebo Giri keris dateert van de Mataram Panembahan Senapati-era (16de eeuw).

 

De wilah is gesmeed naar het zeer zeldzame Kebo Giri dapur (vorm). De gandhik loopt vanaf de basis van de wilah tot aan de Kembang Kecang die zich halverwege de wilah bevindt. Normaal hebben kerissen een korte gandhik en bevindt de Kebang Kecang zich bij de basis van de wilah.

 

Kebo Giri staat in het Javaans synoniem voor een machtige buffel die op snelle wijze alles overwint. De mensen van het Indische archipel kennen buffels sinds het Neolithicum. Nadat de hindoeïstische en boeddhistische cultuur begon binnen te komen en geaccepteerd te worden in Indonesië, worden deze dieren vaak vermeld in inscripties, literaire boeken, tempelreliëfs en oude beelden. De buffel was in het verleden een figuur in de moraal- en karakterleer in de Javaanse samenleving. Veel volksverhalen gebruiken buffelfiguren. Voor het Javaanse volk wordt de buffel beschouwd als een rijke koning die veel voordelen biedt omdat hij in verschillende behoeften van het menselijk leven kan voorzien en daarnaast problemen snel en adequaat oplost. Een Kebo Giri keris bezit spirituele krachten die de eigenaar voorspoed brengt. Daarnaast zorgt het ervoor dat de eigenaar een persoon met een sterk karakter wordt waardoor hij op veel respect en bewondering van zijn omgeving zal kunnen rekenen. Het stelt de eigenaar om levensproblemen te analyseren om vervolgens makkelijk een oplossing voor deze problemen te bedenken.

 

Naast het zeldzame dapur is de wilah gesmeed met een witte uitvoering van pamor Wahyu Timurun dat mooi afsteekt tegen de gitzwarte achtergrond van de wilah dat recentelijk professioneel en ritueel is gewassen. Hierdoor is de originele luster van het pamormotief hernieuwd. Wahyu Tumurun betekent letterlijk ‘opbaring die neerdaalt’. Alleen al door zijn naam heeft dit pamor motief een element van hoge verwachtingen, een eervolle positie en ook een gevestigde waarde in het leven. Pamor Wahyu Tumurun kris wordt geïnterpreteerd als een symbool om op een hoge positie door de tussenkomst van de almachtige te bereiken. Ook al is iemand slim en bekwaam in wetenschap, literatuur enzovoort, maar als je geen openbaring hebt ontvangen, kun je natuurlijk geen positie krijgen. Wahyu Tumurun bezit magische krachten die de eigenaar een houding van bekwaamheid laat uitstralen waardoor de eigenaar openbaringen zal ontvangen in zowel materiele als immateriële zin.

 

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een antieke Nunggak semi greep met diepgesneden patra-patra’s dat gezet is op een zilveren Widhengan mendak.

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka van het edele Cendana hout. Een koperen bunton krawang pendok met diep gedreven motieven bedekt de gandar.

 

De isi van deze keris is minstens zo bijzonder als de keris zelf. Het openbaarde zich als een life-coach. Op verzoek vertel ik u hierover graag meer.

 

Kenmerken:

Dapur: Kebo Giri

Pamor: Wahyu Timurun

Tangguh: Mataram Panembahan Senapati (16de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Cendana

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49,5cm.

Lengte van de Keris: 42,5cm.

Lengte van de Wilah: 33cm.

 

Very rare, antique Kebo Giri keris, kris - Rare Kebo Giri dapur - Wahyu Timurun

€ 525,00Price
    bottom of page