top of page

Very old Tilam-Sari keris - Tilam-Sari Majapahit (15th century) wilah (blade) - Beautiful Gandar (scabbard) and Warangka (barge) of the striking Pelet-Mbelang-Sapi wood - Nunggak Semi Ukiran (handle) from Surakarta.

 

This ancient Tilam-Sari keris is a striking appearance because the Gandar (scabbard), Warangka (barge) and handle are carved from the beautiful and rare Pelet-Mbelang-Sapi wood. Dark flames contrast beautifully against the golden background of the sheath. This wood is said to have magical powers that make the keris owner much respect and respect within his private and business environment.

 

The wilah (blade) dates back to the Majapahit (15th century) era and was forged after Tilam-Sari dapur. The purpose behind Tilam Sari's philosophy is to interpret the bedroom of the house as a place to sleep, a resting place and in modern language it is home while Sari is fragrant, fragrant, fragrant. The meaning of the Sari when dug deeper is the meaning of having a beautiful shadow spread for the supreme and fellow human beings. This keris possesses magical powers that will always give the owner of the keris the glory, happiness, peace and respect of the people around him and always deserve the protection of the supreme one.

 

Wilahs of the Majapahit era often have a charismatic Isi (spirit). The Gandhiks are also short and oblique, almost all of them are small in size. The iron of the wilah is dense in texture and smooth and has a firm or hard appearance. The iron is very strong and has a slightly bluish color.

 

On the top is a Nunggak Semi Ukiran (handle) from Surakarta that is also carved from Pelet-Mbelang-Sapi.

 

I personally experience the Isi (spirit) of this keris as very friendly, obliging, healing and caring.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Sari

Pamor: Beras Wutah

Tangguh: Majapahit (15th century)

Warangka: Solo-Gayaman

Kayu: Pelet-Mbelang-Sapi

 

Dimensions:

Total length: 45.5 cm.

Length of the Keris: 36cm.

Length of the Wilah: 25.6 cm.

 

Zeer oude Tilam-Sari keris – Tilam-Sari Majapahit (15de eeuw) wilah (kling) – Prachtige Gandar (schede) en Warangka (schuit) van het opvallende Pelet-Mbelang-Sapi hout - Nunggak Semi Ukiran(greep) van Surakarta.

 

Deze oeroude Tilam-Sari keris is een opvallende verschijning doordat de Gandar(schede), Warangka(schuit) en greep uit het prachtige en zeldzame Pelet-Mbelang-Sapi hout zijn gesneden. Donkere vlammen contrasteren prachtig op de goudachtige achtergrond van de schede. Naar verluidt bezit dit houtsoort magische krachten die de eigenaar van de keris veel aanzien en respect binnen zijn privé- en zakelijk omgeving laat genieten.

 

De wilah(kling) stamt van de Majapahit (15de eeuw) era en is gesmeed naar Tilam-Sari dapur. Het doel achter de filosofie van Tilam Sari is om de slaapkamer van het huis te interpreteren als een slaapplaats, een rustplaats en in moderne taal is het thuis, terwijl Sari geurig, geurig, geurig is. De betekenis van de Sari wanneer dieper wordt gegraven, is de betekenis van het hebben van een mooie schaduw verspreid voor de oppermachtige en medemensen. Deze keris bezit magische krachten die de eigenaar van de keris altijd de glorie, het geluk, de vrede en respect van de mensen om hem heen zal geven en altijd de bescherming van de oppermachtige zal verdienen.

 

Wilah’s van de Majapahit era bezitten vaak een charismatische Isi (geest). De Gandhiks zijn ook kort en schuin, bijna allemaal zijn ze klein van formaat. Het ijzer van de wilahis dicht van structuur en glad en ziet er stevig of hard uit. Het ijzer is zeer sterk en heeft een enigszins blauwachtige kleur.

 

Op de bovenzijde prijkt een Nunggak Semi Ukiran(greep) van Surakarta dat eveneens uit Pelet-Mbelang-Sapi is gesneden.

 

Persoonlijk ervaar ik de Isi (geest) van deze keris als zeer vriendelijk, gedienstig, helend en verzorgend.  

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Sari      

Pamor: Beras Wutah

Tangguh: Majapahit(15de-eeuw)

Warangka: Solo-Gayaman

Kayu: Pelet-Mbelang-Sapi

 

Afmetingen:

Totale lengte: 45,5cm.

Lengte van de Keris: 36cm.

Lengte van de Wilah: 25,6cm.

 

Very old Tilam-Sari keris - Tilam-Sari Majapahit (15th century) wilah (blade)

€ 125,00Price
    bottom of page