top of page

Striking Tilam Upih keris, kris – Tuban-era (15th. century) - Tilam Upih wilah with 2 rare pamors – Nunggak semi hilt of Pelet Ngingrim wood – Two-piece slorok pendok with black Kemalo.

(Article number:  1644)

 

This striking keris dates from the Tuban era (15th. century).

 

I recently had the wilah professionally and ritually washed in Indonesia, restoring the two rare pamors to their original luster.

 

At the base of the wilah, the spectacle begins with pamor Kul Buntet framed by the equally rare pamor Untu Walang.

 

Pamor Untu Walang literally means the tooth of a grasshopper (walang). It is one of the pamor motifs whose shape resembles the pamor of Tepen or Wengkon. The difference is that pamor wengkon has a straight or slightly wavy frame along the edge of the wilah while in pamor untu walang the edges are consistently wavy, forming a saw blade-like image. This pamor motif is classified as voter, not everyone will be fit to own it. The spiritual power of this pamor is experienced as a bringer of good luck. It makes the owner a trusted, elder and leader. His words will be heard and obeyed. It is therefore excellent for managers, entrepreneurs and executives. Historically, a keris with this pamor was reserved exclusively for dignitaries.

 

Pamor Kul Buntet is equated to the navel of the Earth. The name Kol Buntet is taken from a type of cabbage or sea creature such as shellfish/shellfish. It is said that this pamor was inspired by the fossil pattern of cabbage, which in the process emerged from the shells of the conch that had been buried in the ground for hundreds of years. In the process of fossilization, the shells are then filled with sand, soil and also silt, so that they become clogged and hard. Kul Buntet is the pamor of entrusted people. This pamor motif brings good luck to its owner, especially as a medium to solve problems when they are considered a deadlock or when there is no way out. The dead end/closed form of Kol Buntet also symbolizes protection or shields the owner from harm, witchcraft, avoids slander from others and some of it is even believed to be related to supernatural powers/immunity.

 

The keris is housed in a Yogyakarta Gayaman warangka of Trembalo wood. A two-piece slo-skirt pendok with black kemalo covers the gandar.

 

I was allowed to acquire this keris from a female Dukun (shaman) from East Java. She owns an extensive collection of spiritually charged keris with which she actively works. She chose to leave the Solo nunggak semi hilt on this keris so as not to detune the isi, so I left it that way. On request I can replace the grip with a Yogya nunggak semi hilt.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upihi

Pamor: Untu Walang and Kul Buntet

Tangguh: Tuban (15th. century)

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 51cm.

Length of the Keris: 47cm.

Length of the Wilah: 37cm.


Opvallende Tilam Upih keris, kris –  Tban era (15de eeuw) - Tilam Upih wilah met 2 zeldzame pamors – Nunggak semi greep van Pelet Ngingrim hout – Tweedelige slorok pendok met zwart Kemalo.

 

Deze opvallende keris dateert van de Tuban era (15de eeuw).

 

Ik heb de wilah recentelijk professioneel en ritueel laten wasen in Indonesie waardoor de twee zeldzame pamors in de oorspronkelijke luster zijn hersteld.

 

Aan de basis van de wilah begint het schouwspel met pamor Kul Buntet dat wordt omlijst door het even zeldzame pamor Untu Walang.

 

Pamor Untu Walang betekent letterlijk de tand van een sprinkhaan (walang). Het is een van de pamormotieven waarvan de vorm lijkt op de pamor van Tepen of Wengkon. Het verschil is: dat pamor wengkon een rechte of licht golvende frame langs de rand van de wilah vorm terwijl bij pamor untu walang de randen consequent golvend zijn, wat een zaagbladachtig beeld vormt. Dit pamormotief is geclassificeerd als kiezer, niet iedereen zal geschikt zijn om het te bezitten. Deze keris bezit spirituele krachten die de eigenaar geluk brengt. Het maakt van de eigenaar een vertrouwde, oudste en leider. Zijn woorden zullen worden gehoord en gehoorzaamd. Het is dan ook uitstekend geschikt voor managers, ondernemers en leidinggevenden. In de historie was een keris met dit pamor uitsluitende gereserveerd voor hoogwaardigheidsbekleders.

 

Pamor Kul Buntet is gelijkstelt aan de navel van de aarde. De naam Kol Buntet is ontleend aan een soort kool of zeedier zoals schelp- / schelpdieren. Er wordt gezegd dat dit pamor werd geïnspireerd door het fossielenpatroon van kool, dat tijdens het proces voortkwam uit de schelpen van de schelp die al honderden jaren in de grond begraven lag. In het proces van fossilisatie worden de schelpen vervolgens gevuld met zand, aarde en ook slib, zodat ze verstopt en hard worden. Kul Buntet is het pamor van toevertrouwde mensen. Dit pamormotief brengt de eigenaar geluk, vooral als medium om problemen op te lossen wanneer ze als een impasse worden beschouwd of als er geen uitweg is. De doodlopende / gesloten vorm van Kol Buntet symboliseert ook bescherming of schermt de eigenaar af tegen schade, hekserij, vermijdt laster van anderen en een deel ervan wordt zelfs verondersteld verband te houden met bovennatuurlijke krachten / immuniteit.

 

De keris huist in een Yogyakarta Gayaman warangka van Trembalo hout. Een tweedelige slorok pendok met zwart kemalo bedekt de gandar.

 

Ik heb deze keris mogen overnemen van een vrouwelijke Dukun (shaman) uit Oost-Java. Zij bezit een omvangrijke collectie spiritueel sterk geladen kerissen waar zij actief mee werkt. Zij heeft ervoor gekozen om de Solo nunggak semi greep op deze keris te laten om de isi niet te ontstemmen daarom heb ik dit ook zo gelaten. Op verzoek kan ik de greep wel vervangen door een Yogya nunggak semi greep.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Untu Walang en Kul Buntet

Tangguh: Tuban (15de eeuw)

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 51cm.

Lengte van de Keris: 47cm.

Lengte van de Wilah: 37cm.

 

Tilam Upih - Untu walang - Kul Buntet keris, keris

€ 395,00Price
    bottom of page