top of page

Tilam Upih, Tuban keris, kris - Tuban era (15th century) - Clear Ngulit Semangka pamor - Tilam Upih dapur - Gandar Iras of Trembalo wood - Nunggak semi hilt with Meniran mendak.

 

The old wilah of this keris dates from the Tuban era (15th century). It is forged with a clear, silver Ngulit Semangka pamor motif.

 

The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him much loved within this network, increasing his assets and achieving his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It reinforces the owner's belief to find and use different ways to achieve his goals and ideals and to keep going without being discouraged, to keep struggling and never to give up.

 

In addition to the striking pamor, the wilah is forged after Tilam Upih dapur (shape). Dapur Tilam Upih is also called Tilam Petak or Tilam Putih in other areas of Indonesia. In the Yogyakarta keraton there are at least three heirloom kerises with Tilam Upih dapur, namely KK Pulanggeni, KK Sirap and KK Sri Sadono.

 

According to the science of Sunan Kalijaga's percussion symbol, Tilam Upih is a symbol of women. It contains the meaning of Pasemon as one who has loved his keris, his attitude is like a person who loves a woman becoming a garwa, where the memory of his mind is always fixed on him. Like a soldier who regards his firearm as a second wife, because a Javanese keris is like a second woman who needs attention, care and love. In Javanese culture, this keris is like one of the symbols of real men. A keris with Tilam Upih dapur has magical properties that enhance the owner's masculinity. It optimizes the relationship with his life partner and allows him to support and protect his family.

 

The keris is housed in a beautiful gandar Iras sheath, which means that the warangka and gandar are carved from a solid piece of Trembalo wood. A copper blewah (half open) pendok covers the gandar.

 

At the top of the keris is a beautifully carved Nunggak Semi model Cantheng handle from Surakarta that is set on a copper Meniran mendak.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Tuban, 15th century

Warangka: Solo Gayaman, Gandar Iras

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 49cm.

Keris length: 44.5 cm.

Length of the Wilah: 34.5 cm.

 

Tilam Upih, Tuban keris, kris – Tuban era (15de eeuw) – Heldere Ngulit Semangka pamor – Tilam Upih dapur – Gandar Iras van Trembalo hout – Nunggak semi greep met Meniran mendak.

 

De oude wilah van deze keris stamt van de Tuban era (15de eeuw). Het is gesmeed met een heldere, zilveren Ngulit Semangka pamor motief.

Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen.  De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

Naast het opvallende pamor is de wilah gesmeed naar Tilam Upih dapur (vorm). Dapur Tilam Upih wordt in andere gebieden in Indonesië ook Tilam Petak of Tilam Putih genoemd. In de Yogyakarta keraton zijn minstens drie erfstuk kerissen met Tilam Upih dapur, namelijk KK Pulanggeni, KK Sirap en KK Sri Sadono.

 

Volgens de wetenschap van het percussiesymbool van Sunan Kalijaga is Tilam Upih een symbool van vrouwen. Het bevat de betekenis van Pasemon als iemand die van zijn keris heeft gehouden, zijn houding is als een persoon die van een vrouw houdt die een garwa wordt, waar het geheugen van zijn geest altijd op hem is gefixeerd. Zoals een soldaat die zijn vuurwapen als een tweede vrouw beschouwt, want een Javaanse keris is als een tweede vrouw die aandacht, verzorging en liefde benodigd. In de Javaanse cultuur is deze keris als een van de symbolen van echte mannen. Een keris met Tilam Upih dapur bezit magische eigenschappen die de eigenaar versterkt in zijn mannelijkheid. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat zijn gezin te onderhouden en te beschermen.

 

De keris huist in een prachtige gandar Iras schede dat wil zeggen dat de warangka en gandar uit een massief stuk Trembalo hout zijn gesneden. Een koperen blewah (half open) pendok bedekt de gandar.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een mooi gesneden Nunggak Semi model Cantheng greep van Surakarta dat is gezet op een koperen Meniran mendak.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Tuban, 15de eeuw

Warangka: Solo Gayaman, Gandar Iras

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49cm.

Lengte van de Keris: 44,5cm.

Lengte van de Wilah: 34,5cm.

 

 

 

 

Tilam Upih, Tuban keris, kris - Tuban era (15th century) - Clear Ngulit Semangka

€ 235,00Price
    bottom of page