top of page

Tilam Upih keris with the rare Udan Mas pamor - Tilam Upih wilah, Amangkurat IV - Sunan Prabu era (early 18th century) - Solo Gayaman warangka made of the beautiful pelet Ngingrim wood - Finely driven copper bunton pendok.

 

The wilah of this keris dates back to the Amangkurat IV - Sunan Prabu era (early 18th century) and is forged with the rare Udan Mas pamor.

 

Pamor Udan Mas's image resembles raindrops falling on a pool of water.

 

PHILOSOPHY, Udan = rain, Mas = gold, literally means "golden rain", symbolizing wealth, prosperity and high morals. The meaning is "sabda dadi", which means that you hope that all desires that come from a clear heart or soul will come true.

 

As rain which is a form of grace and love of the Almighty for all creatures on earth. Through heaven, God sends love letters in the form of water droplets that bring coolness, life, prosperity, and new spirit and hope. The rain is willing to sacrifice itself to fall down to enrich the soil. Even though he never got an answer, the rain was never a deterrent to always trickle and help the earth. This is a daily reminder of the love and sacrifice of the parents and all their family or loved ones who really gave their best. Gold is a precious metal, so called because, in addition to a very high economic value, it also has properties of resistance to oxidation and corrosion (non-reactive). When rain comes from the sky and there is gold on the earth, we can learn that love is not just words, but that love is an act of real action. When it rains alone, you want it to be a blessing to all creatures, how much less than man as the most perfect being? So ideally, when man turns gold, he will be the best jewelry in the world to the best of his ability. Being a tough person, being patient under circumstances, strongly forged by the heat in tough times, because they want to be pure and develop into a person who is better than before. Dharma also lives to make each other happy, with respect for others. Because the true meaning of gold in ourselves is not in how valuable we are, but in how much it is useful to us for others.

 

Besides the rare pamor, the wilah is forged after Tilam Upih dapur (shape). Tilam Upih has a philosophical meaning. Tilam Upih, as a symbol of women. It means that treating the keris is the same as treating women. Keris is a symbol of a mother's love that never goes out of style, even though milk no longer flows; mother's love is eternal. Likewise, a father's compassion for his children and a husband for his wife should never diminish. In fact, the keris Tilam Upih is a symbol of a woman who always accompanies the symbol of masculinity. That is why the dhapur Tilam Upih keris, viewed in a meaningful way, deserves to be considered a pusaka because it is feminine, full of symbols of princess and compassion.

 

A keris with Tilam Upih dapur has magical properties that enhance the owner's masculinity. It optimizes the relationship with his life partner and allows him to support and protect his family

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka carved from the beautiful Ngingrim wood pellet. The gandar is covered with a finely chased copper bunton pendok.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Udan Mas

Tangguh: Amangkurat IV - Sunan Prabu era (early 18th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Dimensions:

Total length: 49cm.

Length of the Keris: 47.5 cm.

Length of the Wilah: 38cm.

 

Tilam Upih keris met het zeldame Udan Mas pamor – Tilam Upih wilah, Amangkurat IV – Sunan Prabu era (vroeg 18e eeuw) – Solo Gayaman warangka van het prachtige pelet Ngingrim hout – Fijn gedreven koperen bunton pendok.

 

De wilah van deze keris stamt van de  Amangkurat IV – Sunan Prabu era (vroeg 18e eeuw) era en is gesmeed met het zeldzame Udan Mas pamor.

 

De afbeelding van pamor Udan Mas lijkt op regendruppels die op een plas water vallen.

 

FILOSOFIE, Udan = regen, Mas = goud, betekent letterlijk "gouden regen", als symbool van rijkdom, welvaart en hoge moraal. De betekenis is ‘sabda dadi’, wat betekent dat je hoopt dat alle verlangens die voortkomen uit een helder hart of ziel, zullen uitkomen.

 

Als regen die een vorm is van genade en liefde van de Almachtige voor alle schepselen op aarde. Door de hemel stuurt God liefdesbrieven in de vorm van waterdruppels die koelte, leven, voorspoed geven en nieuwe geest en hoop brengen. De regen is bereid zichzelf op te offeren om naar beneden te vallen, om de grond te verrijken. Ook al kreeg hij nooit antwoord, de regen was nooit een afschrikmiddel om altijd te druppelen en de aarde te helpen. Dit is een dagelijkse herinnering aan de liefde en opoffering van de ouders en al hun familie of geliefden die oprecht hun best hebben gedaan. Goud is een edelmetaal, zo genoemd omdat het naast een zeer hoge economische waarde ook eigenschappen heeft van weerstand tegen oxidatie en corrosie (niet reactief). Als er regen uit de lucht komt en er goud op aarde ligt, kunnen we leren dat liefde niet alleen uit woorden bestaat, maar dat liefde een daad van echte actie is. Als het alleen regent, wil je dat het een zegen is voor alle schepselen, hoeveel minder dan de mens als het meest volmaakte wezen? Dus idealiter, als de mens goud wordt, zal hij naar zijn beste vermogen de beste sieraden ter wereld zijn. Een stoer persoon zijn, geduldig zijn onder omstandigheden, sterk gesmeed door de hitte in moeilijke tijden, omdat ze puur willen zijn en zich willen ontwikkelen tot een persoon die beter is dan voorheen. Ook dharma leven om elkaar gelukkig te maken, met respect voor zijn medemensen. Omdat de ware betekenis van goud in onszelf niet ligt in hoe waardevol we zijn, maar in hoeveel het voor ons nuttig is voor anderen.

 

Naast het zeldzame pamor is de wilah gesmeed naar Tilam Upih dapur (vorm). Dapur Tilam Upih is een keris met een rechte dapur keris, geclassificeerd als zeer eenvoudig zonder andere toeters en bellen. Naar verluidt werd de Dhapur Tilam Upih voor het eerst werd gesmeed door Empu Brama Kadhali in het Nata Praja Buddawaka-tijdperk. De populariteit van deze dapur is niet zonder reden, het is een dapur die net is en niet te druk, waardoor veel mensen bereid zijn om het te dragen. Aan de andere kant is er tot nu toe een sterk geloof in de gemeenschap dat isoterische, krachtige erfstukken meestal worden gevonden in een eenvoudige (rechte) dhapur zoals brojol en tilam upih en niet in de meer complexe dapurs. Bovendien predikten volgens oude verslagen bijna alle gekwalificeerde meesters uit het Pajajaran-tijdperk tot Mataram de twee dapurs in hun spirituele werken.

 

Een keris met Tilam Upih dapur bezit magische eigenschappen die de eigenaar versterkt in zijn mannelijkheid. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat zijn gezin te onderhouden en te beschermen.

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka gesneden van het prachtige pelet Ngingrim hout. De gandar is bedekt met een fijn gedreven koperen bunton pendok.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Udan Mas

Tangguh: Amangkurat IV – Sunan Prabu era (vroeg 18e eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49cm.

Lengte van de Keris: 47,5cm.

Lengte van de Wilah: 38cm.

 

Tilam Upih keris with the rare Udan Mas pamor - Early 17th century

€ 425,00Price
    bottom of page