top of page

Tilam Upih keris, kris - Wilah with the rare pamor Teja Kinurung - Golden Tindik next to the peksi - Noble Solo Ladrang Kesatriaan warangka.

 

The wilah of this keris dates from the Mataram Kartosuryo era (15th century) and is forged with the rare pamor Teja Kinurung. Forging this pamor motif requires a lot of craftsmanship from the Empu. This makes it a rare pamor motif. The magical powers of Pamor Tejo Kinurung lie in the fields of authority, leadership and prestige.

 

The Isi of this keris is so special and strong that the Empu forged a golden Tindik next to the peksi to honor the Isi (see detailed photo).

 

Furthermore, the wilah is forged after Tilam Upih dapur (shape). It is said that one of the wali sanga, namely Kanjeng Sunan Kalijaga, once told his followers that the first pusaka kerises he owned was a keris with a Tilam Upih dapur. According to him, a keris with this dapur can be a loyal follower / friend in times of joy and sorrow, when the owner is concerned or when he is victorious.

 

Tilam Upih has a philosophical meaning. Tilam Upih, as a symbol of the woman. It means that treating the keris is the same as treating women. Keris is a symbol of a mother's love that never goes out of style, even though milk no longer flows; mother's love is eternal. Likewise, a father's compassion for his children and a husband for his wife should never diminish. In fact, the keris Tilam Upih is a symbol of a woman that always accompanies the symbol of masculinity. That is why the dhapur Tilam Upih keris, when viewed in a meaningful way, deserves to be considered a pusaka because it is feminine, full of symbols of princess and compassion. A keris with Tilam Upih dapur has magical properties that enhance the owner's masculinity. It optimizes the relationship with his life partner and allows him to support and protect his family.

 

The keris is housed in a beautiful Ladrang Kesatrian warangka. The angle of the warangka rises sharply, a sign that the keris belonged to a noble warrior.

 

At the top of the keris is a beautiful Nunggak Semi handle that is trimmed with a silver mendak in which light blue stones have been set.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Teja Kinurung

Tangguh: Mataram Kartosuryo (15th century)

Warangka: Solo Ladrang Kesatrian

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 49.5 cm.

Keris length: 44.5 cm.

Length of the Wilah: 34.5 cm.

 

Tilam Upih keris, kris – Wilah met het zeldzame pamor Teja Kinurung – Gouden Tindik naast de peksi – Edele Solo Ladrang Kesatriaan warangka.

 

De wilah van deze keris stamt van de Mataram Kartosuryo era (15de eeuw) en is gesmeed met het zeldzame pamor Teja Kinurung. Het smeden van dit pamormotief vergt veel vakmanschap van de Empu. Het is hierdoor een zeldzaam pamormotief. De magische krachten van pamor Tejo Kinurung liggen op het terrein van gezag, leiderschap en prestige.

 

De Isi van deze keris is zo bijzonder en sterk dat de Empu een gouden Tindik naast de peksi heeft gesmeed om de Isi te eren (zie detailfoto).

 

Verder is de wilah gesmeed naar Tilam Upih dapur (vorm). Er wordt gezegd dat een van de wali-sanga, namelijk Kanjeng Sunan Kalijaga, eens aan zijn volgelingen heeft verteld dat de eerste pusaka kerissen die hij bezat een keris was met een Tilam Upih dapur. Volgens hem kan een keris met dit dapur een trouwe volgeling/ vriend zijn in tijden van vreugde en verdriet, wanneer de eigenaar bezorgd is of wanneer hij zegeviert.

 

Tilam Upih bevat een filosofische betekenis. Tilam Upih, als een symbool van de vrouw. Het betekent dat het behandelen van de keris hetzelfde is als het behandelen van vrouwen. Keris is een symbool van de liefde van een moeder die nooit uit de mode raakt, ook al vloeit er geen melk meer; moeders liefde is eeuwig. Evenzo mag het medeleven van een vader voor zijn kinderen en een echtgenoot voor zijn vrouw nooit afnemen. In feite is de keris Tilam Upih een symbool van een vrouw die altijd het symbool van mannelijkheid begeleidt. Dat is de reden waarom de dhapur Tilam Upih keris, als hij op een zinvolle manier wordt bekeken, het verdient om als een pusaka te worden beschouwd, omdat hij vrouwelijk is, vol met symbolen van prinses en mededogen. Een keris met Tilam Upih dapur bezit magische eigenschappen die de eigenaar versterkt in zijn mannelijkheid. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat zijn gezin te onderhouden en te beschermen.

 

De keris huist in een mooie Ladrang Kesatriaan warangka. De hoek van de warangka loopt sterk omhoog een teken dat de keris eigendom was van een nobele krijger.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een prachtige Nunggak Semi greep dat afgezet is met een zilveren mendak waarin licht blauwe steentjes zijn gezet.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Teja Kinurung

Tangguh: Mataram Kartosuryo (15de eeuw)

Warangka: Solo Ladrang Kesatriaan

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49,5cm.

Lengte van de Keris: 44,5cm.

Lengte van de Wilah: 34,5cm.

 

 

Tilam Upih keris, kris - Wilah with the rare pamor Teja Kinurung - Golden Tindik

€ 425,00Price
    bottom of page