top of page

Tilam Upih keris, kris - Tuban era (15th century) - Bright white Ngulit Semangka pamor - Warangka from Pelet Tulak wood - Nunggak Semi hilt - Copper bunton pendok.

 

The wilah (blade) of this keris dates from the Tuban era (15th century). A Tuban Tangguh Keris can be said to be an ancient formidable keris that, despite its considerable age and thanks to the masterful craftsmanship, can still be found today. The characteristics of the Tuban keris are that they generally have a straight Wilah (blade) without grooves. In addition, a Tuban keris is usually forged to the dapur Tilam Upah or Kebo Layer. The Pamor motif of a Tuban keris usually consists of three colors; black, cloudy white and glossy white.

 

The wilah is forged with a snow-white Ngulit Semangka pamor. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him much loved within this network, increasing his assets and achieving his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It reinforces the owner's belief to find and use different ways to achieve his goals and ideals and to keep going without being discouraged, to keep struggling and never to give up.

 

Furthermore, the Tilam Upih dapur (shape) contributes to the striking appearance of the wilah. It is said that the Dhapur Tilam Upih was first forged by Empu Brama Kadhali in the Nata Praja Buddawaka era. The popularity of this dapur is for good reason, it is a dapur that is neat and not too crowded which makes many people willing to wear it. On the other hand, there is a strong belief in the community so far that isoteric, powerful heirlooms are usually found in a simple (straight) dhapur such as brojol and tilam upih and not in the more complex dapurs. Moreover, according to ancient records, almost all qualified masters of the Pajajaran era preached to Mataram the two dapurs in their spiritual works. A keris with Tilam Upih dapur has magical properties that enhance the owner's masculinity. It optimizes the relationship with his life partner and allows him to support and protect his family.

 

At the top is a Nunggak semi hilt with deeply carved patra-patras (masks).

 

The keris houses in a Solo gayaman warangka of the noble Pelet Tulak wood. A copper bunton pendok with finely carved floral motifs covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Tuban (15th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet Tulak

 

Dimensions:

Total length: 51cm.

Length of the Keris: 45cm.

Length of the Wilah: 33.5 cm.

 

Tilam Upih keris, kris – Tuban era (15e eeuw) – Spierwitte Ngulit Semangka pamor – Warangka van Pelet Tulak hout – Nunggak Semi greep – Koperen bunton pendok.

 

De wilah (kling) van deze keris stamt van de Tuban era (15de eeuw). Van een Tuban Tangguh Keris kan worden gezegd dat het om een oude formidabele keris gaat die, ondanks de aanzienlijke leeftijd en dankzij de meesterlijke smeedkunst, vandaag de dag nog kan worden gevonden. De kenmerken van den Tuban keris zijn dat zij over het algemeen een rechte Wilah (kling) hebben zonder groeven. Bovendien is een Tuban keris meestal gesmeed naar de dapur Tilam Upah of Kebo Layer. Het Pamor motief van een Tuban keris bestaat meestal uit drie kleuren; zwart, troebel wit en glanzend wit.

 

De wilah is gesmeed met een spierwitte Ngulit Semangka pamor. Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen.  De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

Verder draagt de Tilam Upih dapur (vorm) bij aan de opvallende uitstraling van de wilah. Naar verluidt werd de Dhapur Tilam Upih voor het eerst werd gesmeed door Empu Brama Kadhali in het Nata Praja Buddawaka-tijdperk. De populariteit van deze dapur is niet zonder reden, het is een dapur die net is en niet te druk, waardoor veel mensen bereid zijn om het te dragen. Aan de andere kant is er tot nu toe een sterk geloof in de gemeenschap dat isoterische, krachtige erfstukken meestal worden gevonden in een eenvoudige (rechte) dhapur zoals brojol en tilam upih en niet in de meer complexe dapurs. Bovendien predikten volgens oude verslagen bijna alle gekwalificeerde meesters uit het Pajajaran-tijdperk tot Mataram de twee dapurs in hun spirituele werken. Een keris met Tilam Upih dapur bezit magische eigenschappen die de eigenaar versterkt in zijn mannelijkheid. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat zijn gezin te onderhouden en te beschermen.

 

Aan de bovenzijde prijkt een Nunggak semi greep met diep gesneden patra-patra’s (maskers).

 

De keris huis in een Solo gayaman warangka van het edele Pelet Tulak hout. Een koperen bunton pendok met fijn gedreven florale motieven bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Tuban (15de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman    

Kayu: Pelet Tulak

 

Afmetingen:

Totale lengte: 51cm.

Lengte van de Keris: 45cm.

Lengte van de Wilah: 33,5cm.

 

Tilam Upih keris, kris - Tuban era (15th century) - Ngulit Semangka pamor

€ 185,00Price
    bottom of page