top of page

Tilam Upih keris, kris - Tuban era (13th century) - Tilam Upih wilah with a beautiful black and white pamor motif - Detailed carved Cirebon Buto Bajang handle.

 

The wilah (blade) of this keris dates from the Tuban era (13th century) and is forged with a complex and beautiful Pendaringan Kebak pamor motif that covers the entire wilah. Pendaringan Kebak means a full rice box. In the past, Javanese kept rice in a large wooden box. A full rice box symbolizes material prosperity. The magical powers of this pamor are similar to those of pamor Wos Wutah with the difference that the powers of Pendaringan Kebak are many times stronger. This keris brings peace and in the family, it allows the owner to grow faster in his career and it brings business success to entrepreneurs. Not only does it bring abundant prosperity but it also enhances the social character and generosity of the owner.

 

Besides the special pamor, the wilah is forged to Tilam Upih dapur (shape). Dapur Tilam Upih is also called Tilam Petak or Tilam Putih in other areas of Indonesia. In the Yogyakarta keraton there are at least three heirloom kerises with Tilam Upih dapur, namely KK Pulanggeni, KK Sirap and KK Sri Sadono. According to the science of Sunan Kalijaga percussion symbol, Tilam Upih is a symbol of women. It contains the meaning of Pasemon as one who has loved his keris. In Javanese culture, this keris is like one of the symbols of real men.

 

A keris with Tilam Upih dapur has magical properties that strengthen the owner in his masculinity. It optimizes the relationship with his life partner and allows him to support and protect his family.

 

As mentioned earlier, the wilah dates from the Tuban era (13th century). A Tuban Tangguh Keris can be said to be an ancient formidable keris that, despite its considerable age and thanks to the masterful craftsmanship, can still be found today. The characteristics of the Tuban keris are that they generally have a straight Wilah (blade) without grooves. In addition, a Tuban keris is usually forged to the dapur Tilam Upah or Kebo Layer. The shape of the Tuban keris is very unique compared to other keris. The Wilah (blade) is large and thin with excellent forging. Therefore, these kerises are quite light and sing when pulled from the Gandar. The Pamor motif of a Tuban keris usually consists of three colors; black, cloudy white and glossy white.

 

The top of the keris features a detailed carved Cirebon Buto Bajang handle set on an antique copper selut.

 

The keris is housed in an antique Solo Gayaman warangka carved from the dark Kemuning Coklat wood. The gandar (sheath) is covered with a two-piece copper blewah pendok.

 

Acquired this keris from an Indonesian man. This keris was passed on from father to son as pusaka and had been in his family for generations. This man comes from a line of Indonesian Empus. He has handed over his collection to me because he could no longer take care of his kerises due to health reasons. The fact that this keris has been optimally cared for and appreciated over the centuries is clearly visible in the still beautiful pamor. The keris smells wonderful and the Isi (spirit) is present and very strong. I personally experience that the Isi radiates confidence and self-assurance and conveys that to its owner.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Pendarigan Kebak

Tangguh: Tuban (13th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Kemuning Coklat

 

Dimensions:

Total length: 48 cm.

Length of the Keris: 43.5 cm.

Length of the Wilah: 34cm.

 

Tilam Upih keris, kris – Tuban era (13de eeuw) – Tilam Upih wilah met een prachtig zwart-wit pamor motief – Gedetailleerd gesneden Cirebon Buto Bajang greep.

 

De wilah (kling) van deze keris stamt van de Tuban era (13de eeuw) en is gesmeed met een complexe en prachtige Pendaringan Kebak pamor motief dat de gehele wilah bedekt. Pendaringan Kebak betekent een volle rijst kist. In het verleden bewaarden Javanen rijst in een grote houten kist. Een volle rijstkist symboliseert materiële welvaart. De magische krachten van deze pamor komt overeen met die van pamor Wos Wutah met dit verschil dat de krachten van Pendaringan Kebak vele malen sterker zijn. Deze keris brengt rust en in de familie, het laat de eigenaar sneller groeien in zijn carrière en bij ondernemers brengt het zakelijk succes. Het brengt niet alleen overvloedige welvaart maar het versterkt ook het sociale karakter en vrijgevigheid van de eigenaar.

 

Naast het bijzondere pamor is de wilah gesmeed naar Tilam Upih dapur (vorm). Dapur Tilam Upih wordt in andere gebieden in Indonesië ook Tilam Petak of Tilam Putih genoemd. In de Yogyakarta keraton zijn minstens drie erfstuk kerissen met Tilam Upih dapur, namelijk KK Pulanggeni, KK Sirap en KK Sri Sadono. Volgens de wetenschap van het percussiesymbool van Sunan Kalijaga is Tilam Upih een symbool van vrouwen. In de Javaanse cultuur is deze keris als een van de symbolen van echte mannen.

 

Een keris met Tilam Upih dapur bezit magische eigenschappen die de eigenaar versterkt in zijn mannelijkheid. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat zijn gezin te onderhouden en te beschermen.

 

Zoals eerder vermeld stamt de wilah van de Tuban era (13de eeuw). Van een Tuban Tangguh Keris kan worden gezegd dat het om een oude formidabele keris gaat die, ondanks de aanzienlijke leeftijd en dankzij de meesterlijke smeedkunst, vandaag de dag nog kan worden gevonden. De kenmerken van den Tuban keris zijn dat zij over het algemeen een rechte Wilah (kling) hebben zonder groeven. Bovendien is een Tuban keris meestal gesmeed naar de dapur Tilam Upah of Kebo Layer. De vorm van de Tuban keris is zeer uniek in vergelijking met andere kerissen. De Wilah (kling) is groot en dun met uitstekende smeedkunst. Daarom zijn deze kerissen vrij licht en zingen zij wanneer zij uit de Gandar worden getrokken. Het Pamor motief van een Tuban keris bestaat meestal uit drie kleuren; zwart, troebel wit en glanzend wit.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een gedetailleerd gesneden Cirebon Buto Bajang greep dat gezet is op een antieke, koperen selut.

 

De keris huist in een antieke Solo Gayaman warangka dat gesneden is uit het donkere Kemuning Coklat hout. De gandar (schede) wordt bedekt met een tweedelige, koperen blewah pendok.

 

Ik heb deze keris overgenomen van een Indonesische man. Deze keris werd als pusaka doorgegeven van vader op zoon en was al generatieslang in zijn familie. Deze man stamt van een lijn van Indonesische Empu’s. Hij heeft zijn collectie aan mij overgedaan omdat hij niet meer voor zijn kerissen kon zorgen vanwege gezondheidsredenen. Dat deze keris door de eeuwen heen optimaal is verzorgd en gewaardeerd is duidelijk te zien aan het nog altijd schitterende pamor. De keris geurt heerlijk en de Isi (geest) is aanwezig en bijzonder sterk. Persoonlijk ervaar ik dat de Isi vertrouwen en zelfverzekerdheid uitstraalt en dat ook overbrengt aan zijn eigenaar.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Pendarigan Kebak

Tangguh: Tuban (13de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Kemuning Coklat

 

Afmetingen:

Totale lengte: 48cm.

Lengte van de Keris: 43,5cm.

Lengte van de Wilah: 34cm.

 

Tilam Upih keris, kris - Tuban era (13th century) - Stunning pamor

€ 450,00Price
    bottom of page