top of page

Tilam Upih keris, kris – Wilah with the rare pamor Iris Pandan and Tilam Upih dapur – Yogyakarta Gayaman warangka and Nunggak semi hilt of the noble Jati wood – Two-piece slorok pendok.

(Article number: 1659)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands

 

The wilah of this keris is forged with the rare pamor Iris Pandan. The image of pamor Iris Pandan is very similar to pamor Buntel Mayit. The difference is in the figuration of the slashes. This pamor motif possesses spiritual powers that greatly increase the authority of its owner. In addition, it enhances the owner's leadership skills and makes him much loved and respected within both his business and private network. In addition, it increases his perseverance and creativity, thus guaranteeing business success. Pamor Iris Pandan is a form of Pamor Miring and Rekan. It is therefore classified in the element of fire. Fire element is the most powerful element of the 5 elements. Fire gives heat, energy and has a transforming effect. A devastating fire can start from a first small flame. It is constantly changing and 'eating' all the fuel it encounters along the way. However, it also has a purifying and creative effect. New living spaces are created after forest fires. The subtler meaning of the element of fire is found in the proverb "on fire." Which means something like being very enthusiastic. Our 'inner fire' consists of our enthusiasm, passion, assertiveness, willpower and energy. When the element of fire is in balance, you feel energy and motivation to take action, to do things. To create.

 

In addition to the rare pamor motif, the wilah is forged to Tilam Upih dapur (shape). The popularity of this dapur is not without reason, it is a dapur that is neat and not too crowded which makes many people willing to wear it. On the other hand, until now there is a strong belief in the community that isoteric, powerful heirlooms are usually found in a simple (straight) dhapur such as brojol and tilam upih and not in the more complex dapurs. Moreover, according to ancient records, almost all qualified masters of the Pajajaran era up to Mataram preached the two dapurs in their spiritual works.

 

Tilam Upih contains a philosophical meaning. Tilam Upih, as a symbol of woman. It means that treating the keris is the same as treating women. Keris is a symbol of the love of a mother who never goes out of style, even though the milk no longer flows; mother's love is eternal. Likewise, a father's compassion for his children and a husband for his wife should never diminish. In fact, the keris Tilam Upih is a symbol of a woman who always accompanies the symbol of masculinity. That is why the dhapur Tilam Upih keris, when viewed in a meaningful way, deserves to be considered a pusaka as it is feminine, full of symbols of princess and compassion. A keris with Tilam Upih dapur possesses magical properties that enhances its owner in his masculinity. It optimizes the relationship with his life partner and allows him to maintain and protect his family.

 

The keris is housed in a Yogyakarta Gayaman warangka of the noble Jati wood. At the top is a Yogyakarta Nunggak semi grip, also made of Jati wood. A two-piece slorok pendok with a silver-coloured front creates the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Iris Pandan

Tangguh: Mataram Yogyakarta abad XX (20th century)

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: Jati

 

Dimensions:

Total length: 48cm.

Length of the Keris: 47.5 cm.

Length of the Wilah: 38cm.

 

Tilam Upih keris, kris – Wilah met het zeldzame pamor Iris Pandan en Tilam Upih dapur – Yogyakarta Gayaman warangka en Nunggak semi greep van het edele Jati hout – Tweedelige slorok pendok.

 

De wilah van deze keris is gesmeed met het zeldzame pamor Iris Pandan. De afbeelding van pamor Iris Pandan vertoont veel overeenkomst met pamor Buntel Mayit. Het verschil zit in de figuratie van de schuine strepen. Dit pamor-motief bezit spirituele krachten die het gezag van de eigenaar aanzienlijk vergroot. Daarnaast versterkt het de leiderschapskwaliteiten van de eigenaar en maakt hem zeer geliefd en gerespecteerd binnen zowel zijn zakelijke- als privénetwerk. Daarnaast vergroot het zijn doorzettingsvermogen en creativiteit waardoor zakelijk succes wordt gewaarborgd. Pamor Iris Pandan is een vorm van pamor Miring en Rekan. Het wordt dan ook ingedeeld in de element vuur. Element vuur is het krachtigste element van de 5 elementen. Vuur geeft warmte, energie en heeft een transformerende werking. Uit een eerste kleine vlam kan een allesverwoestende brand voortkomen. Het verandert steeds en ‘vreet’ alle brandstof op die het onderweg tegenkomt. Het werkt echter ook zuiverend en scheppend. Na bosbranden ontstaan nieuwe levensruimtes. De subtielere betekenis van element vuur is te vinden in het spreekwoord ‘in vuur en vlam’. Wat zoiets betekent als erg enthousiast zijn. Ons ‘innerlijk vuur’ bestaat uit ons enthousiasme, passie, assertiviteit, wilskracht en energie. Als element vuur in balans is dan voel je energie en motivatie om te ondernemen, dingen te doen. Te creëren.

 

Naast het zeldzame pamor-motief is de wilah gesmeed naar Tilam Upih dapur (vorm). De populariteit van deze dapur is niet zonder reden, het is een dapur die net is en niet te druk, waardoor veel mensen bereid zijn om het te dragen. Aan de andere kant is er tot nu toe een sterk geloof in de gemeenschap dat isoterische, krachtige erfstukken meestal worden gevonden in een eenvoudige (rechte) dhapur zoals brojol en tilam upih en niet in de meer complexe dapurs. Bovendien predikten volgens oude verslagen bijna alle gekwalificeerde meesters uit het Pajajaran-tijdperk tot Mataram de twee dapurs in hun spirituele werken.

 

Tilam Upih bevat een filosofische betekenis. Tilam Upih, als een symbool van de vrouw. Het betekent dat het behandelen van de keris hetzelfde is als het behandelen van vrouwen. Keris is een symbool van de liefde van een moeder die nooit uit de mode raakt, ook al vloeit er geen melk meer; moeders liefde is eeuwig. Evenzo mag het medeleven van een vader voor zijn kinderen en een echtgenoot voor zijn vrouw nooit afnemen. In feite is de keris Tilam Upih een symbool van een vrouw die altijd het symbool van mannelijkheid begeleidt. Dat is de reden waarom de dhapur Tilam Upih keris, als hij op een zinvolle manier wordt bekeken, het verdient om als een pusaka te worden beschouwd, omdat hij vrouwelijk is, vol met symbolen van prinses en mededogen. Een keris met Tilam Upih dapur bezit magische eigenschappen die de eigenaar versterkt in zijn mannelijkheid. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat zijn gezin te onderhouden en te beschermen.

 

De keris huist in een Yogyakarta Gayaman warangka van het edele Jati hout. Aan de bovenzijde prijkt een Yogyakarta Nunggak semi greep eveneens van Jati hout. Een tweedelige slorok pendok met zilverkleurige front bedenkt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Iris Pandan

Tangguh: Mataram Yogyakarta abad XX ( 20ste eeuw)

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: Jati

 

Afmetingen:

Totale lengte: 48cm.

Lengte van de Keris: 47,5cm.

Lengte van de Wilah: 38cm.

 

 

Tilam Upih keris, kris – pamor Iris Pandan and Tilam Upih dapur – Slorok pendok

€ 475,00Price
    bottom of page