top of page

Unique Tilam Upih keris, kris - Amangkurat IV - Sunan Prabu era (1719-1725) - Beautiful wilah (blade) with 3 pamors.

 

The wilah (blade) of this antique Tilam Upih keris is as scarce as it is striking. The wilah (blade) dates from the Amangkurat IV era (first half of the 18th century) and is forged with no less than three pamors. Snow white pamor lines of the pamor Adeg run in the longitudinal direction of the blade. Just below the ganja one can admire the circular pamor lines of the scarce pamor Batu Lapak with a Pamengkang slit underneath.

 

Batu Lapak is always located in the soran part or at the base of the wilah. This form of circular pamor spheres resembles a type of fungus that often grows on dead tree trunks. Pamor Batu Lapak symbolizes a pose or posture that is strong and pleasant, like a flat stone that is comfortable to sit on. It brings the owner peace in busy or restless times so that he can focus again optimally.

 

Pamor Adeg shows continuous pamor lines running the length of the wilah. It possesses magical powers that can ward off attacks from witchcraft and black magic as well as protecting the owner from malicious persons. Thus, the owner is always protected from danger, especially invisible interference.

 

The Pamengkang split has something unique in that these kerisses are said to have mystical powers that can conquer women's hearts. Like a man who wants conquer the heart of a woman of his dreams, he takes this keris and points the crack at the woman's face. The woman then falls in love with him. This keris can not only conquer a woman's heart, but can also provide the owner with all kinds of sought-after items and goods that the owner desires.

 

The keris is housed in a Solo gayaman warangka. The gandar is covered with a finely driven copper bunton pendok with floral motifs.

 

At the top of the keris is a Nunggak Semi ukiran (handle) trimmed with a filigree Widhengan mendak.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Batu Lapak + Adeg + Pamengkang jagad

Tangguh: Amangkurat IV - Sunan Prabu era

Warangka: Solo gayaman

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 50.5 cm. / 19.7”

Length of the Keris: 47.5 cm. / 18.7”

Length of the Wilah: 35.5 cm. / 14”

 

Unieke Tilam Upih keris, kris - Amangkurat IV – Sunan Prabu era (1719-1725) – Zeer bijzondere wilah (kling) met 3 pamors.

 

De wilah (kling) van deze antieke Tilam Upih keris is even schaars als opvallend. De wilah (kling) dateert van de Amangkurat IV era (eerste helft 18e eeuw) en is gesmeed met maar liefst drie pamors. Hagelwitte pamorlijnen van de pamor Adeg lopen in de lengterichting van de kling. Net onder de ganja zijn de circulaire pamorlijnen van de schaarde Batu Lapak te bewonderen met daaronder een Pamengkang spleet. 

 

Batu Lapak bevindt zich altijd in het soran-gedeelte of aan de basis van de wilah. Deze vorm van circulaire pamor sferen lijkt op een soort schimmel die vaak op dode boomstammen groeit. Pamor Batu Lapak symboliseert een houding of houding die sterk en aangenaam is, zoals een platte steen die comfortabel is om op te zitten. Het brengt de eigenaar rust in drukke of onrustige tijden waardoor hij zich weer optimaal kan focussen.

 

Pamor Adeg vertoont ononderbroken pamorlijnen die in de lengte van de wilah lopen. Het bezit magische krachten die aanvallen van hekserij en zwarte magie af kunnen weren daarnaast beschermt het de eigenaar tegen kwaadwillende personen. De eigenaar wordt dus altijd beschermd tegen gevaar, vooral onzichtbare interferentie.

 

De Pamengkang spleet heeft iets unieks omdat wordt gezegd dat deze kerissen mystieke krachten hebben die het hart van vrouwen kunnen veroveren. Als een man

Het hart van een vrouw van zijn dromen wil veroveren, dan neemt hij deze keris en richt de spleet op het gezicht van de vrouw. De vrouw wordt dan verliefd op hem. Deze keris kan niet alleen het hart van een vrouw veroveren, maar kan de eigenaar ook allerlei gewilde items en goederen bezorgen die de eigenaar wenst.

 

De keris huist in een Solo gayaman warangka. De gandar is bedekt met een fijn gedreven koperen bunton pendok met florale motieven.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een Nunggak Semi ukiran (greep) dat is afgezet met een filigraan Widhengan mendak.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Batu Lapak + Adeg + Pamengkang jagad

Tangguh: Amangkurat IV – Sunan Prabu era

Warangka: Solo gayaman

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50,5cm.

Lengte van de Keris: 47,5cm.

Lengte van de Wilah: 35,5cm.

 

Unique Tilam Upih keris, kris - Amangkurat IV

€ 275,00Price
    bottom of page