top of page

Tilam Upih keris, kris - Amagkurat II era (17th century) - Wilah with bright white Beras Wutah Mlindjon pamor - Beautiful pendok of Suasa (gold alloy) - Solo Gayaman warangka made of Cendana wangi wood.

 

This old Tilam Upih keris dates from the Amagkurat II era (17th century). The wilah is forged with a bright white Beras Wutah Mlindjon pamor

 

Keris of this Tangguh (era) were influenced by Mataram during the reign of Amangkurat II. That is why this keris does not differ much from the Amangkurat I keris. The pasikutan is bright and less harmonious. The pamor is strong and attractive. Pamor is used like beras wutah, etc. The dapurs are usually Tilam Upih. The iron used also appears to be a mixture of grayish black and glossy white. The length of the wilah and ganja keris is estimated at 35 cm and the total length is 40 cm. This keris is classified as an ancient keris that is believed to have supernatural powers and high potency.

 

The wilah is forged to Tilam Upih dapur (shape). Dapur Tilam Upih is a straight dapur keris, classified as very simple with no other bells and whistles. There is a strong belief in the community so far that isoteric, powerful heirlooms are usually found in a simple (straight) dapur like brojol and tilam upih and not in the more complex dapurs. Moreover, according to ancient accounts, almost all qualified masters of the Pajajaran era preached to Mataram the two dapurs in their spiritual works.

 

Tilam Upih has a philosophical meaning. Tilam Upih, as a symbol of the woman. It means that treating the keris is the same as treating women. This Keris is a symbol of a mother's love that never goes out of style, even though milk no longer flows; mother's love is eternal. Likewise, a father's compassion for his children and a husband for his wife should never diminish. In fact, the keris Tilam Upih is a symbol of a woman that always accompanies the symbol of masculinity. That is why the dhapur Tilam Upih keris, when viewed in a meaningful way, deserves to be considered a pusaka because it is feminine, full of symbols of princess and compassion.

 

A keris with Tilam Upih dapur has magical properties that enhance the owner's masculinity. It optimizes the relationship with his life partner and allows him to support and protect his family from malicious persons and negative spirits.

 

Furthermore, the wilah is forged with a snow-white Beras Wutah Mlindjon pamor that contrasts beautifully with the jet-black wilah.

 

A beautiful bunton pendok from Suasa (gold alloy) and silver from Surakarta covers the gandar.

 

The Isi of this keris is strong and vibrant. I experience it as an old and wise protector who knows how to recognize negative people and forces and to warn and protect me for this. It also brings out the positive in me so that I come to new insights.

 

Dimensions:

Total length: 50.5 cm.

Length of the Keris: 44cm.

Length of the Wilah: 34.5 cm.

 

Tilam Upih keris, kris - Amagkurat II tijdperk (17e eeuw) - Wilah met helderwitte Beras Wutah Mlindjon pamor - Mooie pendok van Suasa (goudlegering) - Solo Gayaman warangka gemaakt van Cendana wangi hout.

 

Deze oude Tilam Upih keris dateert uit het Amagkurat II-tijdperk (17e eeuw). De wilah is gesmeed met een helderwitte Beras Wutah Mlindjon pamor.

 

Keris van deze Tangguh (tijdperk) werden beïnvloed door Mataram tijdens het bewind van Amangkurat II. Daarom verschilt deze keris niet veel van de Amangkurat I keris. De pasikutan is helder en minder harmonieus. De pamor is sterk en aantrekkelijk. Pamor wordt gebruikt als beras wutah, etc. De dapurs zijn meestal Tilam Upih. Het gebruikte ijzer blijkt ook een mengsel te zijn van grijsachtig zwart en glanzend wit. De lengte van de wilah en ganja keris wordt geschat op 35 cm en de totale lengte is 40 cm. Deze keris is geclassificeerd als een oude keris waarvan wordt aangenomen dat deze bovennatuurlijke krachten en een hoge potentie heeft.

 

De wilah is gesmeed tot Tilam Upih dapur (vorm). Dapur Tilam Upih is een rechte dapur keris, geclassificeerd als zeer eenvoudig zonder andere toeters en bellen. Er is tot nu toe een sterk geloof in de gemeenschap dat isoterische, krachtige erfstukken meestal worden gevonden in een eenvoudige (rechte) dapur zoals brojol en tilam upih en niet in de meer complexe dapurs. Bovendien predikten volgens oude verslagen bijna alle gekwalificeerde meesters van het Pajajaran-tijdperk tot Mataram de twee dapurs in hun spirituele werken.

 

Tilam Upih heeft een filosofische betekenis. Tilam Upih, als symbool van de vrouw. Het betekent dat het behandelen van de keris hetzelfde is als het behandelen van vrouwen. Deze Keris is een symbool van de liefde van een moeder die nooit uit de mode raakt, ook al stroomt er geen melk meer; moeders liefde is eeuwig. Evenzo mag het medeleven van een vader voor zijn kinderen en een echtgenoot voor zijn vrouw nooit afnemen. In feite is de keris Tilam Upih een symbool van een vrouw die altijd het symbool van mannelijkheid vergezelt. Dat is de reden waarom de dhapur Tilam Upih keris, wanneer hij op een zinvolle manier wordt bekeken, het verdient om als een pusaka te worden beschouwd, omdat hij vrouwelijk is, vol met symbolen van prinses en mededogen.

 

Een keris met Tilam Upih dapur heeft magische eigenschappen die de mannelijkheid van de eigenaar versterken. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat om zijn gezin te ondersteunen en te beschermen tegen kwaadwillende personen en negatieve geesten.

 

Verder is de wilah gesmeed met een sneeuwwitte Beras Wutah Mlindjon pamor die mooi contrasteert met de gitzwarte wilah.

 

Een prachtige bunton pendok van Suasa (goudlegering) en zilver uit Surakarta bedekt de gandar.

 

De Isi van deze keris is sterk en levendig. Ik ervaar het als een oude en wijze beschermer die negatieve mensen en krachten weet te herkennen en mij hiervoor kan waarschuwen en beschermen. Het brengt ook het positieve in mij naar boven zodat ik tot nieuwe inzichten kom.

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50,5 cm.

Lengte van de Keris: 44 cm.

Lengte van de Wilah: 34,5 cm.

 

Tilam Upih keris, kris - Amagkurat II era (17th century)

€ 225,00Price
    bottom of page