top of page

Tilam Upih keris, keris – Wilah with the very rare pamor Kapu Tarung and Tilam Upih dapur – Mataram Surakarta-era (early 20th century) – Warangka of the rare Imogiri wood.

(Article number: 1666)

 

This rare Tilam Upih keris dates from the Mataram Surakarta era (early 20th century).

 

The wilah is a rare sight because it is forged with the scarce Kapu Tarung pamor. Kapu Tarung means fighting butterflies. The shape of this pamor motif is similar to the wings of a butterfly that develop in a row from the base to the tip of the wilah.

 

This pamor motif is very rare because few Empus possess the mastery of forging it. Pamor Kapu Tarung possesses spiritual powers that will empower, develop and strengthen the building of the owner's personal and business network. As a result, he will be able to count on a lot of support from this network. After all, networking is about sharing, not about taking. A relationship of trust must be created and the people in the network must help each other in achieving goals. Maintaining regular contact with relations and looking for opportunities to help them further strengthens the bond. This creates a breeding ground for informal collaboration. Because of this, one can claim relations within this network at the moment that you can use help to achieve your goals.

 

This pamor motif is classified as a fire element according to the 5 elements of Shiva. Fire is the most powerful element of the 5 elements. Fire gives heat, energy and has a transforming effect. Our 'inner fire' consists of our enthusiasm, passion, assertiveness, willpower and energy. When the element of fire is in balance, you feel energy and motivation to take action, to do things. To create.

 

The wilah has recently been washed, renewing the original luster of the pamor. The almost stark white butterflies contrast beautifully against the jet-black background of the wilah.

 

In addition to the rare pamor, the wilah is forged to Tilam Upih dapur (shape). A keris with Tilam Upih dapur possesses magical properties that enhances its owner in his manhood. It optimizes the relationship with his life partner and allows him to maintain and protect his family.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka of the precious Imogiri wood.

 

The top of the keris is adorned with a Nunggak semi hilt from Surakarta with deeply carved patra-patras. The hilt is set on a silver widhengan mendak.

 

I acquired this keris from a Dutch keris collector who emphasizes rare and spiritually powerful keris.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upihi

Pamor: Kapu Tarung

Tangguh: Mataram

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Imogiric

 

Dimensions:

Total length: 50.5 cm.

Length of the Keris: 43.5 cm.

Length of the Wilah: 33cm.

 

Tilam Upih keris, keris – Wilah met het zeer zeldzame pamor Kapu Tarung en Tilam Upih dapur – Mataram Surakarta-era (vroeg 20ste eeuw) – Warangka van het zeldzame Imogiri hout.

 

Deze zeldzame Tilam Upih keris stamt van de Mataram Surakarta-era (vroeg 20ste eeuw).

 

De wilah is een zeldzame verschijning omdat het is gesmeed met het schaarse Kapu Tarung pamor. Kapu Tarung betekent vechtende vlinders. De vorm van dit pamormotief is vergelijkbaar met de vleugels van een vlinder die zich in een rij ontwikkelen van de basis tot de punt van de wilah.

 

Dit pamor motief is zeer zeldzaam omdat weinig Empu’s het meesterschap bezitten om het te smeden. Pamor Kapu Tarung bezit spirituele krachten die de opbouw van de persoonlijke- en zakelijke netwerk van de eigenaar sterker zal laten en ontwikkelen en deze zal versterken. Hierdoor zal hij kunnen rekenen op veel steun van dit netwerk. Netwerken draait immers om het delen en dus niet om nemen. Een vertrouwensband moet ontstaan en de mensen in het netwerk moeten elkaar helpen bij het bereiken van doelen. Regelmatig contact onderhouden met relaties en het zoeken naar mogelijkheden om hen verder te helpen versterkt de band. Daarmee wordt een voedingsbodem gecreëerd voor informele samenwerking. Hierdoor kan men aanspraak op relaties binnen dit netwerk op het moment dat u hulp kunt gebruiken om uw doelen te bereiken. 

 

Dit pamormotief wordt ingedeeld in het element vuur volgens de 5 elementen van Shiva. Vuur is het krachtigste element van de 5 elementen. Vuur geeft warmte, energie en heeft een transformerende werking. Ons ‘innerlijk vuur’ bestaat uit ons enthousiasme, passie, assertiviteit, wilskracht en energie. Als element vuur in balans is dan voel je energie en motivatie om te ondernemen, dingen te doen. Te creëren.

De wilah is recentelijk gewassen waardoor de oorspronkelijke luster van het pamor hernieuwd is. De haast spierwitte vlinders contrasteren prachtig tegen de gitzwarte achtergrond van de wilah.

 

Naast het zeldzame pamor is de wilah gesmeed naar Tilam Upih dapur (vorm). Een keris met Tilam Upih dapur bezit magische eigenschappen die de eigenaar versterkt in zijn mannelijkheid. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat zijn gezin te onderhouden en te beschermen.

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka van het kostbare Imogiri hout.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een Nunggak semi greep van Surakarta met diep gesneden patra-patra’s. De greep staat op een zilveren widhengan mendak.

 

Ik heb deze keris mogen overnemen van een Nederlandse keris verzamelaarster die de nadruk legt op zeldzame en spiritueel krachtige kerissen.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Kapu Tarung

Tangguh: Mataram

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Imogiri

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50,5cm.

Lengte van de Keris: 43,5cm.

Lengte van de Wilah: 33cm.

 

Tilam Upih keris, keris – Wilah with the very rare pamor Kapu Tarung –Imogiri

€ 395,00Price
    bottom of page