top of page

Tilam Upih Bali keris, kris - Impressive wilah (blade) with complex Udan Mas pamor - Tilam Upih dapur - Rare Kumare hilt of carabao horn.

 

The impressive wilah (blade) of this Bali keris is forged with a complex Udan Mas pamor motif. Udan Mas is one of the legendary Pamor motifs which is very famous in the keris world not only Java but other areas including Malaysia to Brunei Darussalam. This prestige is often seen as the sugih prestige whose luck can keep its owner "overloaded" with heavy food. Javanese call it kuwat kebandan (rich talent). Because of this belief, many people, especially those who work as merchants and businessmen, want a keris, spear, or sword with an udan mas pamor. Apart from the esoteric factor, from the technical side, cultivation is not easy and economic right (market scarcity) is also influential, making the value of pamor udan mas dowry the highest compared to the pamor motif with other round pamor patterns (bonang rinenteng, sekar kopi, jasmine sinebar, etc.)

 

In particular, Pamor Udan Mas's depiction resembles raindrops falling on a pool of water. Udan Mas literally means "golden rain", symbolizing wealth, prosperity and high morals. The meaning is sabda dadi, which means that you hope that all desires that come from a clear heart or soul will come true.

 

In addition to the special pamor, the wilah is forged to Tilam Upih dapur. Tilam Upih has a philosophical meaning. Tilam Upih, as a symbol of women. It means that treating the keris is the same as treating women. Keris is a symbol of a mother's love that never goes out of style, even though milk no longer flows; mother's love is eternal. Likewise, a father's compassion for his children and a husband for his wife should never diminish. In fact, the keris Tilam Upih is a symbol of a woman that always accompanies the symbol of masculinity. That is why the dhapur Tilam Upih keris, when viewed in a meaningful way, deserves to be considered a pusaka because it is feminine, full of symbols of princess and compassion. A keris with Tilam Upih dapur has magical properties that enhance the owner's masculinity. It optimizes the relationship with his life partner and allows him to support and protect his family.

 

At the top is a Rare Kumare handle made of buffalo horn.

 

I had to work with this keris for a while before it emerged. The Isi has great integrity and allows me to go back to my "primal soul". By this I mean the inspiration with which you were born without the negative or unpleasant things that have been learned or posted during your life. This makes me feel positive and optimistic and I start to doubt myself less. He also reminded me of the love and sacrifice of my parents and my precious spirits who support and help me every day. Its power teaches me again that the true meaning of gold in ourselves lies not in how valuable we are, but in how much it is useful to us for others.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Udan Mas

Tangguh: Kamardikan

Warangka: Batun Poh

 

Dimensions:

Total length: 53 cm.

Keris length: 48.9 cm.

Length of the Wilah: 37.5 cm.

 

Tilam Upih Bali keris, kris – Indrukwekkende wilah (kling) met complexe Udan Mas pamor – Tilam Upih dapur – Rare Kumare greep van karbouw hoorn.

 

De indrukwekkende wilah (kling) van deze Bali keris is gesmeed met een complexe Udan Mas pamor motief. Udan Mas is een van de legendarische pamormotieven die erg beroemd is in de keriswereld, niet alleen op Java maar ook in andere gebieden, waaronder Maleisië tot Brunei Darussalam. Dit prestige wordt vaak gezien als het sugih prestige waarvan het geluk ervoor kan zorgen dat de eigenaar "overladen" blijft met zwaar voedsel. Javanen noemen het kuwat kebandan (rijk talent). Vanwege dit geloof willen veel mensen, vooral degenen die als handelaars en zakenlieden werken, een keris, speer of zwaard met een udan mas pamor. Afgezien van de esoterische factor, vanuit de technische kant, is cultivatie niet gemakkelijk en economisch recht (schaarste markt) is ook invloedrijk, waardoor de waarde van de bruidsschat van pamor udan mas het hoogst is in vergelijking met het pamormotief met andere ronde pamorpatronen (bonang rinenteng, sekar kopi, jasmine sinebar, enz.)

 

In het bijzonder lijkt de afbeelding van Pamor Udan Mas op regendruppels die op een plas water vallen. Udan Mas betekent letterlijk "gouden regen", als symbool van rijkdom, welvaart en hoge moraal. De betekenis is sabda dadi, wat betekent dat je hoopt dat alle verlangens die voortkomen uit een helder hart of ziel, zullen uitkomen.

 

Naast het bijzondere pamor is de wilah gesmeed naar Tilam Upih dapur. Tilam Upih bevat een filosofische betekenis. Tilam Upih, als een symbool van de vrouw. Het betekent dat het behandelen van de keris hetzelfde is als het behandelen van vrouwen. Keris is een symbool van de liefde van een moeder die nooit uit de mode raakt, ook al vloeit er geen melk meer; moeders liefde is eeuwig. Evenzo mag het medeleven van een vader voor zijn kinderen en een echtgenoot voor zijn vrouw nooit afnemen. In feite is de keris Tilam Upih een symbool van een vrouw die altijd het symbool van mannelijkheid begeleidt. Dat is de reden waarom de dhapur Tilam Upih keris, als hij op een zinvolle manier wordt bekeken, het verdient om als een pusaka te worden beschouwd, omdat hij vrouwelijk is, vol met symbolen van prinses en mededogen. Een keris met Tilam Upih dapur bezit magische eigenschappen die de eigenaar versterkt in zijn mannelijkheid. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat zijn gezin te onderhouden en te beschermen.

 

Aan de bovenzijde prijkt een Rare Kumare greep van karbouw hoorn.

 

Ik moest een tijdje met deze keris werken voordat het zich opnbaarden. De Isi is heel integer en stelt mij in staat om terug te gaan naar mijn ‘oer ziel’. Ik bedoel hiermee de bezieling waarmee je bent geboren zonder de negatieve of onplezierige dingen die tijdens je leven zijn aangeleerd of zijn aangeplakt. Hierdoor voel ik mij positief en optimistisch en ga ik minder aan mezelf twijfelen. Hij herinnerde mij ook aan de liefde en opoffering van mijn ouders en mijn dierbare geesten die iedere dag mij steunen en helpen. Zijn kracht leert mij opnieuw dat de ware betekenis van goud in onszelf niet ligt in hoe waardevol we zijn, maar in hoeveel het voor ons nuttig is voor anderen.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Udan Mas

Tangguh: Kamardikan

Warangka: Batun Poh

 

Afmetingen:

Totale lengte: 53cm.

Lengte van de Keris: 48,9cm.

Lengte van de Wilah: 37,5cm.

 

Tilam Upih Bali keris, kris - Complex Udan Mas pamor -- Rare Kumare hilt

€ 325,00Price
    bottom of page