top of page

The spiritual Star – 17th Arcana - Antique Cirebon Sepaner keris, kris – Cirebon abad XVI-era (16th century) – Wilah with Wengkon and Satriya Pinayungan pamors and Sepaner dapur – Rare Cirebon Kudhup Kenanga warangka - Gajahan trusmi hilt.

(Article number: 2019)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

 This antique Cirebon Sepaner keris dates from the Cirebon abad XVI-era (16th century).

 

The isi of this keris is active and powerful. It revealed itself to be feminine with a strong connection to the 17th Arcana, the Star. She is spiritually strong, devoted and brave. She ensures that dreams will come true, diseases will heal and broken hearts mended. She is also speaking of faith, divine protection, creative talents and romantic love.

 

The antique wilah (blade) is forged with two pamors, Satriya Pinayungan and Wengkon.

 

The motief of pamor Satriya Pinayungan is formed by an arrow shape near the tip of the wilah. Pinayungan itself in Javanese means protected by the almighty. So, the meaning of the denotation of Satriya Pinayungan is a person who is always protected by the almighty. Let's look at the shape of the prestige of Satriya Pinayungan where at the tip the blade is similar to an arrow which is always sharp at the end. Like Pasoepati, the arrows of the chosen ksatriyas are capable of killing the Giant Kings Niwatakawaca, Adipati Karna, Jayadrata and Aswatama. Likewise, this heirloom is like a painting by a maestro that can change the aura of a room and change the way we see color. This pamor has protective, divine powers as well as powers that bring good luck and fortune to its owner.

 

Pamor Wengkon frames the wilah. Pamor wengkon is sometimes also called ‘Tepen’ or pamor Lis-lisan, which is a ‘rekan’ type of pamor, meaning that it was created intentionally by the empu. Though this particular pamor motif may seem rather ordinary, yet it is considered a quite difficult pattern to forge; only an experienced and highly skilled empu will be capable of making a keris that has the pamor Wengkon on it. It is, however, not a ‘chosen’ type of pamor, and thus can be owned by any person. A keris with Wengkon pamor has mystical powers that protect the owner and his family against disasters, slander and nuisance from wild animals, evil spirits and negative persons.

 

The top of the keris is adorned with an antique and rare Gajahan trusmi hilt.

 

The keris is housed in a beautifully carved and rare Cirebon Kudhup Kenanga warangka.

 

Characteristics:

Dapur: Sepaner

Pamor: Wengkon and Satriya Pinayungan

Tangguh: Cirebon abad XVI (16th century)

Warangka: Cirebon Kudhup Kenanga

 

Dimensions:

Total length: 40,5cm.

Length of the Keris: 38cm.

Length of the Wilah: 30,5cm.

 

De spirituele ster - 17de Arcana - Antieke Cirebon Sepaner keris, kris - Cirebon abad XVI-tijdperk (16e eeuw) - Wilah met Wengkon en Satriya Pinayungan pamors en Sepaner dapur - Zeldzame Cirebon Kudhup Kenanga warangka - Gajahan trusmi greep.

 

Deze antieke Cirebon Sepaner kris dateert uit het Cirebon abad XVI-tijdperk (16e eeuw).

 

De isi van deze keris is actief en krachtig. Het bleek vrouwelijk te zijn met een sterke verbinding met de 17e Arcana, de ster. Ze is spiritueel sterk, toegewijd en moedig. Zij zorgt ervoor dat dromen uitkomen, ziekten genezen en gebroken harten genezen. Ze spreekt ook over geloof, goddelijke bescherming, creatieve talenten en romantische liefde.

 

De antieke wilah (lemmet) is gesmeed met twee pamors, Satriya Pinayungan en Wengkon.

 

Het motief van pamor Satriya Pinayungan wordt gevormd door een pijlvorm nabij de punt van de wilah. Pinayungan zelf betekent in het Javaans beschermd door de almachtige. Dus de betekenis van de aanduiding van Satriya Pinayungan is een persoon die altijd wordt beschermd door de almachtige. Laten we eens kijken naar de vorm van het pamor Satriya Pinayungan, waarbij het pamor op de punt van de wilah lijkt op een pijl die altijd scherp is aan het uiteinde. Net als Pasoepati zijn de pijlen van de gekozen ksatriya's in staat om de reuzenkoningen Niwatakawaca, Adipati Karna, Jayadrata en Aswatama te doden. Evenzo is dit pamor als een schilderij van een maestro dat de uitstraling van een kamer kan veranderen en de manier waarop we kleur zien kan veranderen. Deze pamor heeft zowel beschermende, goddelijke krachten als krachten die de eigenaar geluk en fortuin brengen.

 

Pamor Wengkon omlijst de wilah. Pamor wengkon wordt soms ook wel 'Tepen' of pamor Lis-lisan genoemd, wat een 'rekan'-type pamor is, wat betekent dat het opzettelijk door de empu is gemaakt. Hoewel dit specifieke pamor-motief nogal gewoon lijkt, wordt het toch als een vrij moeilijk patroon beschouwd om te vervalsen; alleen een ervaren en zeer bekwame empu zal in staat zijn een keris te maken met de pamor Wengkon erop. Het is echter geen 'gekozen' type pamor en kan dus door iedereen worden bezeten. Een keris met Wengkon pamor heeft mystieke krachten die de eigenaar en zijn familie beschermen tegen rampen, laster en overlast van wilde dieren, boze geesten en negatieve personen.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een antiek en zeldzaam Gajahan trusmi-greep.

 

De keris is huist in een prachtig gesneden en zeldzame Cirebon Kudhup Kenanga warangka.

 

Kenmerken:

Dapur: Sepaner

Pamor: Wengkon en Satriya Pinayungan

Tangguh: Cirebon abad XVI (16e eeuw)

Warangka: Cirebon Kudhup Kenanga

 

Dimensies:

Totale lengte: 40,5cm.

Lengte van de Keris: 38cm.

Lengte van de Wilah: 30,5cm.

The spiritual Star – Antique Cirebon Sepaner keris, kris - 2 pamors -

€ 195,00Price
    bottom of page