top of page

Rare Sumatra keris, kris Panjang – Executioner keris – Mid 20th Century – Beautiful Tapal Kuda hilt of horn -  Wilah with Kelengan pamor - Panjang dapur - Bulan Sabit warangka and gandar of Jati wood with elaborate decorative, floral woodcarving.

(Article number: 2009)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This rare keris Panjang originates from Sumatra and dates from the 20th century.

 

Keris Panjang are also known as the "executioner keris" since keris Panjang were usually owned by Malay (or other cognate ethnicity) aristocrat that had execution authority.

 

The extremely long wilah (blade) measures 59,5 cm with typical dapur keris Panjang with plain gandik, "coma like" tikel alis grooving and thick gonjo.

 

The long wilah is forged with pamor Kelengan. I had the wilah ritually and professionally treated with warangan in Indonesia. The pamor is now restored to its original grandeur.

 

Kelengan or Keleng keris belong to the element of earth. The element of earth is produced by fire, water and air. Gaia, the Earth, is a living organism, perfected by the spherical shape we can see from space. The Guardians of the Earth are its creators: fire within, water on the surface, and the atmosphere (air) that envelops the planet. The union of the four elements becomes visible outwardly through the earth: the wonderful nature of 'mother earth'. Slow but persistent is the 'earth element', like time which, unlike us humans, is thoughtful and patient when it comes to harmonizing irregularities again.

 

These kerisses absorb negative energy and above all give protection against all negative influences be it persons, spirits, diseases or disasters. They also stand for destruction of the existing so that something new can arise from it. In addition, these keris possess magical powers that will increase the owner's self-confidence, prudence and spiritual power.

 

The top of the keris is adorned with a magnificently and intricately carved Tapal Kuda hilt of horn.

 

The keris is housed in a Bulan Sabit warangka carved from Jati wood. The warangka and top of the gandar are decorated with fine wood carvings in floral design.

 

Please contact me for more information about the spiritual powers of this keris.

 

Characteristics:

Dapur: Keris Bahari

Pamor: Kelengan

Tangguh: Sumatra abad XVIII (18th century)

Warangka: Bulan Sabit

Kayu: Sawo

 

Dimensions:

Total length: 76,5cm.

Length of the Keris: 68cm.

Length of the Wilah: 57,50cm.

 

Zeldzame Sumatra keris, kris Panjang – Executie keris – Midden 20e eeuw – Prachtig Tapal Kuda greep van hoorn - Wilah met Kelengan pamor - Panjang dapur - Bulan Sabit warangka en gandar van Jati hout met uitgebreid decoratief, florale houtsnijwerk.

 

Deze zeldzame keris Panjang is afkomstig uit Sumatra en dateert uit de 20e eeuw.

 

Keris Panjang staat ook bekend als de "executie keris", aangezien keris Panjang gewoonlijk eigendom was van een Maleisische (of andere verwante etniciteit) aristocraat die executiebevoegdheid had.

 

De extreem lange wilah (kling) meet 59,5 cm met typische dapur keris Panjang met effen gandik, "coma-achtige" tikel alis-grooving en dikke gonjo.

 

De lange wilah is gesmeed met pamor Kelengan. Ik heb de wilah ritueel en professioneel laten behandelen met warangan in Indonesië. De pamor is nu in zijn oorspronkelijke grandeur hersteld.

 

Kelengan of Keleng keris behoren tot het element aarde. Het element aarde wordt geproduceerd door vuur, water en lucht. Gaia, de aarde, is een levend organisme, geperfectioneerd door de bolvorm die we vanuit de ruimte kunnen zien. De Bewakers van de Aarde zijn de scheppers ervan: het vuur vanbinnen, het water aan de oppervlakte en de atmosfeer (lucht) die de planeet omhult. De vereniging van de vier elementen wordt door de aarde naar buiten zichtbaar: de wonderbaarlijke aard van 'moeder aarde'. Langzaam maar volhardend is het 'aarde-element', zoals de tijd die, in tegenstelling tot wij mensen, bedachtzaam en geduldig is als het gaat om het weer harmoniseren van onregelmatigheden.

 

Deze kerissen absorberen negatieve energie en bieden vooral bescherming tegen alle negatieve invloeden of het nu gaat om personen, geesten, ziekten of rampen. Ze staan ook voor de vernietiging van het bestaande, zodat er iets nieuws uit kan ontstaan. Bovendien bezitten deze kerissen magische krachten die het zelfvertrouwen, de voorzichtigheid en de spirituele kracht van de eigenaar zullen vergroten.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een prachtig en complex gesneden Tapal Kuda greep van hoorn.

 

De kris huist in een Bulan Sabit warangka, gesneden uit Jati-hout. De warangka en de bovenkant van de gandar zijn versierd met fijn houtsnijwerk in bloemmotief.

 

Neem contact met mij op voor meer informatie over de spirituele krachten van deze keris.

 

Kenmerken:

Dapur: Keris Bahari

Pamor: Kelengan

Tangguh: Sumatra abad XVIII (18e eeuw)

Warangka: Bulan Sabit

Kayu: Sawo

 

Dimensies:

Totale lengte: 76,5cm.

Lengte van de Keris: 68cm.

Lengte van de Wilah: 57,50cm.

Tapal Kuda hilt - Wilah with Kelengan pamor

€ 275,00Price
    bottom of page