top of page

Tantri Singa-Lembu Bali keris, kris – Bali abad XIX-era (19th century) - Impressive wilah with the rare Tantri Singa-Lembu dapur (shape) and 2 pamors – Beblatungan sheath coated with Suasa (gold alloy).

(Article number: 1627)

 

This Singa-Lembu Bali keris dates from the Bali abad XIX era (19th century).

 

At first glance, this keris has a regal appearance. The Bali Beblatungan sheath and Bobondolan hilt of dark Sonokeling wood are covered with deeply driven mounts of Suasa (gold alloy). When the keris is pulled from the warangka, the spectacle continues with the impressive wilah forged with the rare Tantri Singa-Lembu dapur (shape).

 

Tantri in Kawi language means Guide or Guidance. While Lembu means ox or cow. In the world of kris, the ox is a symbol as the subject or the people. Dhapur Tantri Singa-Lembu in a keris has a symbolic meaning that the one who possesses the keris always has the ability to be like a guide who can guide and protect his people. A keris with Tantri Singa-Lembu dapur has a lion protecting an ox at the site of the gandhik. This keris possesses spiritual powers that enhance its owner's spiritual and personal character. His caring and managerial capacities will be increased, so that he can count on a lot of respect from his environment. Also, this keris functions as a beacon to find the way in the spiritual world.

 

In addition, the wilah is forged with two pamors, namely Ngulit Semangka on one side and pamor Pulo Tirto on the other side.

 

Pulo Tirto literally means island (in the middle) of water (sea). It is one of the pamor motifs whose fleeting shape resembles a cluster of islands in a sea of ​​water. Considered a pamor that has magical powers that bring good luck and contribute to peace within families, generate fortune for its owner and bring flexibility to relationships.

 

The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to carry on without being discouraged, to keep on struggling and to never give up.

 

Characteristics:

Dapur: Tantri Singa-Lembu

Pamor: Ngulit Semangka and Pulo Tirto

Tangguh: Bali abad XIX (19th century)

Warangka: Bali Beblatungan

Kayu: Sonokeling

 

Dimensions:

Total length: 69cm.

Length of the Keris: 62cm.

Length of the Wilah: 47.5 cm.

 

Tantri Singa-Lembu Bali keris, kris – Bali abad XIX-era (19de eeuw) - Indrukwekkende wilah met het zeldzame Tantri Singa-Lembu dapur (vorm) en 2 pamors – Beblatungan schede bekleed met Suasa (goudlegering).

 

Deze Singa-Lembu Bali keris dateert van de Bali abad XIX-era (19de eeuw).

 

Bij het eerste aanzicht vertoont deze keris een vorstelijke uitstraling. De Bali Beblatungan schede en Bobondolan greep van het donkere Sonokeling hout zijn bekleed met diep gedreven monteringen van Suasa (goudlegering). Wanneer de keris uit de warangka wordt getrokken zet het schouwspel zich voort met de indrukwekkende wilah die gesmeed is met het zeldzame Tantri Singa-Lembu dapur (vorm).

 

Tantri in Kawi-taal betekent Gids of Begeleiding. Terwijl Lembu os of koe betekent. In de wereld van kris heeft staat de os symbool als het onderwerp of de mensen. Dhapur Tantri Lion-Lembu in een keris heeft een symbolische betekenis dat degene die de keris bezit altijd het vermogen heeft als een gids te zijn die zijn volk kan leiden en beschermen. Een keris met Tantri Singa-Lembu dapur heeft een leeuw die een os beschermt op de plaats van de gandhik. Deze keris bezit spirituele krachten die de eigenaar zijn spirituele en persoonlijke karakter versterkt. Zijn verzorgende en leidinggevende capaciteiten zullen worden vergroot waardoor hij op veel respect van zijn omgeving kan rekenen. Ook functioneert deze keris als een baken om de weg te vinden in de spirituele wereld.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed met twee pamors, namelijk Ngulit Semangka aan een zijde en pamor Pulo Tirto aan de andere zijde.

 

Pulo Tirto betekent letterlijk eiland (in het midden) van water (zee). Het is een van de pamor motieven waarvan de vluchtige vorm lijkt op een cluster van eilanden in een zee van water. Beschouwd als een pamor dat magische krachten heeft die geluk brengt en dat bijdraagt aan de vrede binnen families, fortuin genereert voor de eigenaar en flexibiliteit brengt in relaties.

 

De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

Kenmerken:

Dapur: Tantri Singa-Lembu

Pamor: Ngulit Semangka en Pulo Tirto

Tangguh: Bali abad XIX (19de eeuw)

Warangka: Bali Beblatungan

Kayu: Sonokeling

 

Afmetingen:

Totale lengte: 69cm.

Lengte van de Keris: 62cm.

Lengte van de Wilah: 47,5cm.

 

Tantri Singa-Lembu Bali keris, kris - Impressive wilah with 2 pamors

€ 525,00Price
    bottom of page