top of page

Antique Sujen Ampel keris, kris - Mataram Amangkurat I - Seda Tegal Arum-era (17th century) - Sujen Ampel wilah with 2 pamors - Copper bunton pendok with crown on the back - Nicely carved Yogya Nunggak semi hilt.

(Article number: 419)

 

 This antique Sujen Ampel keris dates from the Mataram Amangkurat I - Seda Tegal Arum era (17th century).

 

The ancient wilah (blade) is forged to Sujen Ampel dapur (shape). The wilah of a keris with dapur Sujen Ampel is relatively round and thick. Sujen Ampel is one of the dapur forms that is currently quite rare. Dapur Sujen Ampel has been around since the Mataram kingdom and was first made in the 14th to 16th century. A keris with this dapur has a straight blade of which the length of the blade is around 35 cm and the total length of this keris is approximately 40.8 cm. A Sujen Ampel keris has powers that make it easier for people to get along with each other, it is very easy to find and maintain friends or relationships. In addition, a Sujen Ampel keris generates wealth for the owner because his business or career will flourish. So it's not surprising that so many people are looking for a keris like this one.

 

In addition to the powerful dapur, the wilah is forged with two pamors, Ilining Warih, which is framed by pamor Wengkon.

 

Pamor lines run the length of the keris, starting at the base of the wilah (blade) and continuing to the tip of the wilah (blade). Some pamor lines are intact, others are broken or branched. Ilining Warih means "flowing water" in Javanese. The pamor lines of this pamor motif run along the length of the Wilah, symbolizing flowing water. Water is a symbol of life. The nature of water adapts to the environment around it and can flow where there is space. This pamor has magical powers that will bring new situations and possibilities to its owners in difficult times in his life. Like the philosophy of water always flowing to find its own way from the mountain to the ocean. Ilining Warih also has powers that make it easy for the owner of the keris to adapt to changing circumstances that will make his career or business flourish and make him successful in life. This pamor is highly sought after as it brings good luck to its owner.

 

Pamor wengkon is also sometimes referred to as 'Tepen' or pamor Lis-lisan, which is a 'rekan' type of pamor, meaning it was made intentionally by the empu. While this particular pamor motif may seem rather common, it is considered an extremely difficult pattern to forge; only an experienced and highly skilled empu will be able to make a keris with the pamor wengkon on it. However, it is not a 'chosen' type of pamor and thus can be owned by anyone. A keris with Wengkon pamor has mystical powers that protect the owner and his family from disaster, slander and nuisance from wild animals, evil spirits and negative persons.

 

The isi of this old keris is lively and combative and makes contact with the owner of the keris quite easily. On request, I will gladly tell you how it has revealed itself.

 

Characteristics:

Dapur: Sujen Ampel

Pamor: Ilining Warih and Wengkon

Tangguh: Mataram Amangkurat I - Seda Tegal Arum (17th century)

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 48cm.

Length of the Keris: 42.5 cm.

Length of the Wilah: 34.5 cm.

 

Antieke Sujen Ampel keris, kris - Mataram Amangkurat I - Seda Tegal Arum-era (17de eeuw) – Sujen Ampel wilah met 2 pamors – Koperen bunton pendok met kroon op de achterzijde – Mooi gesneden Yogya Nunggak semi greep.

 

Deze antieke Sujen Ampel keris dateert van de Mataram Amangkurat I - Seda Tegal Arum-era (17de eeuw).

 

De oeroude wilah (kling) is gesmeed naar Sujen Ampel dapur (vorm). De wilah van een keris met dapur Sujen Ampel is relatief rond en dik. Sujen Ampel is een van de dapur vormen die momenteel vrij zeldzaam is. Dapur Sujen Ampel bestaat al sinds het Mataram koninkrijk en werd voor het eerst gemaakt in de 14e tot 16e eeuw. Een keris met deze dapur heeft een rechte kling waarvan de lengte van de kling rond 35 cm is en de totale lengte van deze keris is ongeveer 40,8 cm. Een Sujen Ampel keris heeft krachten waardoor het gemakkelijker wordt voor mensen om met elkaar om te gaan, het is heel gemakkelijk om vrienden of relaties te vinden en te onderhouden. Daarnaast genereert een Sujen Ampel keris welvaart voor de eigenaar doordat zijn onderneming of carriere zal floeren. Het is dus niet verwonderlijk dat zoveel mensen op zoek zijn naar een keris als deze.

 

Naast de krachtige dapur is de wilah gesmeed met twee pamors namelijk Ilining Warih dat omlijst wordt door pamor Wengkon.

 

Pamorlijnen lopen langs de lengte van de keris, beginnend bij de basis van de Wilah (kling) en doorlopend tot de punt van de Wilah (kling). Sommige pamorlijnen zijn intact, andere zijn gebroken of vertakt. Ilining Warih betekent "stromend water" in het Javaans. De pamorlijnen van deze pamormotief draaien langs de lengte van de Wilah en symboliseren stromend water. Water is een symbool van leven. De aard van water past zich aan de omgeving eromheen aan en kan stromen waar ruimte is.Deze pamor heeft magische krachten die de eigenaren in moeilijke tijden in zijn leven nieuwe situaties en mogelijkheden zullen bieden. Zoals de filosofie van water dat altijd stroomt om zijn eigen weg te vinden van de berg naar de oceaan. Ilining Warih heeft ook krachten die het de eigenaar van de keris gemakkelijk maken om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden die zijn carrière of bedrijf zullen laten floreren en hem succesvol in het leven zullen maken. Deze pamor is erg gewild omdat het de eigenaar veel geluk brengt.

 

Pamor wengkon wordt soms ook 'Tepen' of pamor Lis-lisan genoemd, wat een 'rekan' type pamor is, wat betekent dat het opzettelijk door de empu is gemaakt. Hoewel dit specifieke pamor-motief misschien nogal gewoon lijkt, wordt het toch als een buitengewoon moeilijk te smeden patroon beschouwd; alleen een ervaren en zeer bekwame empu zal in staat zijn om een ​​keris te maken met de pamor Wengkon erop. Het is echter geen 'gekozen' type pamor en kan dus door iedereen worden bezeten. Een keris met Wengkon pamor heeft mystieke krachten die de eigenaar en zijn gezin beschermen tegen rampen, laster en overlast van wilde dieren, boze geesten en negatieve personen.

 

De isi van deze oude keris is levendig en strijdlustig en legt vrij makkelijk contact met de eigenaar van de keris. Op verzoek vertel ik graag hoe deze zich heeft geopenbaard.

 

Kenmerken:

Dapur: Sujen Ampeel

Pamor: Ilining Warih en Wengkon

Tangguh: Mataram Amangkurat I - Seda Tegal Arum (17de eeuw)

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 48cm.

Lengte van de Keris: 42,5cm.

Lengte van de Wilah: 34,5cm.

 

Sujen Ampel keris, kris - Mataram 17th century - Blade with 2 pamors

€ 125,00 Regular Price
€ 95,00Sale Price
    bottom of page