top of page

Striking Petruk keris bearer, kris holder – Java Indonsia.

(Article number: 1492)

 

This keris holder depicts the Indonesian mythological figure Petruk. The figure is carved with great detail and is painted in the polychrome colors red, black and gold. The keris holder can hold one keris.

 

Petruk is one of the four Punokawan, together with Semar (the leader/father figure), Bagong, and Gareng; Petruk acts as the middle child. They are portrayed living together as a harmonious family. The Punokawan, often referred to as clowns in English, provide comic relief in the stories they are in, but also serve to speak to the audience and convey ideas of the dhalang (puppeteer), including social criticism.

 

Petruk is depicted as having lengthy limbs and a long nose; his nose is generally considered his most distinctive feature. In wayang performances the dhalang generally provides a "warrior's voice" for Petruk, as opposed to the nasal voice used for his brothers

 

Petruk was originally a noble raksasa known as Bambang Pecruk Panyukilan. He was humorous yet quick to fight, enjoyed joking but a furious warrior.


The displayed keris can be purchased separately it is not sold with the keris bearer.
 

Dimensions:
Height: 50cm.

Width: 20cm.

Depth: 20cm.

 

Opvallende Petruk keris drager, kris houder - Java Indonsia.

 

Deze kerishouder stelt de Indonesische mythologische figuur Petruk voor. Het beeld is zeer gedetailleerd gesneden en beschilderd in de polychrome kleuren rood, zwart en goud. De kerishouder kan één keris dragen.

 

Petruk is een van de vier Punokawan, samen met Semar (de leider/vaderfiguur), Bagong en Gareng; Petruk fungeert als het middelste kind. Ze worden afgebeeld als een harmonieus gezin. De Punokawan, in het Engels vaak clowns genoemd, bieden komische verlichting in de verhalen waarin ze zich bevinden, maar dienen ook om het publiek aan te spreken en ideeën over de dhalang (poppenspeler) over te brengen, inclusief sociale kritiek.

 

Petruk wordt afgebeeld met lange ledematen en een lange neus; zijn neus wordt algemeen beschouwd als zijn meest onderscheidende kenmerk. In wayang-uitvoeringen biedt de dhalang over het algemeen een "krijgersstem" voor Petruk, in tegenstelling tot de nasale stem die voor zijn broers wordt gebruikt

 

Petruk was oorspronkelijk een nobele raksasa bekend als Bambang Pecruk Panyukilan. Hij was humoristisch en toch snel om te vechten, hield van grappen, maar een woedende krijger.

De afgebeelde keris kan afzonderlijk worden aangekocht. Het wordt niet bij de drager verkocht.

 

Dimensies:

Hoogte: 50cm.

Breedte: 20cm.

Diepte: 20cm.

 

 

 

Striking Petruk keris bearer, kris holder – Java Indonsia

€ 225,00Price
    bottom of page