top of page

Stately, antique Pandhawa, presentation keris, kris - Nom noman Kartasuro era (Early 20th century) - Wilah with the rare Bendo Segodo pamor and Pandhawa dapur (form) with 5 luk - Solo Gayaman warangka of Pelet Dewa Darui wood - Gold-plated Kendhit mendak - Gold plated, silver bunton pendok.

(Article number: 2244)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This stately, antique Pandhawa, presentation keris dates from the Nom noman Kartasuro era (Early 20th century).

 

That this keris belonged to a high-ranking person is evident from all parts of this exclusive keris. To start with, the keris is housed in a Solo Gayaman warangka made of the beautiful and rare Pelet Dewa Darui wood. Dark veins crisscross the ocher wood. The silver bunton pendok, that is gold plated with deeply driven decorations, is equally beautiful.

 

The top of the keris is adorned with a Solo Nunggak semi-hilt, set on a gold-plated Kendhit mendak.

 

I had the wilah ritually and professionally washed in Indonesia, so that the rare pamor Bendo Segodo sparkles again against the black background of the wilah. The Bendo Segodo pamor motif is formed by a series of pamor spheres connected together in groups and arranged from top to bottom on the Wilah. It possesses magical powers that make it easier for its owner to generate income or even become extremely wealthy. This pamor is therefore very popular among traders and business people.

 

In addition, the wilah is forged after Pandhawa dapur with 5 luk (waves). If one looks closely at the dapur (form) Pendawa Cinarita of this keris, one can only conclude that it is a mysterious beauty. The graceful five waves, the intricately forged Kembang Kacang and the selection of Malela iron kendaga add to the almost sacredness of this wilah. It is said that this type of iron was favored by kings during the pre-mataram period for its effectiveness. Anyone hit by the wilah would disappear due to the wilah's powerful magic. Pendawa kerisses therefore have strong magical powers that protect the owner and his family against malicious persons and evil spirits, diseases and epidemics.

 

The spiritual and magical powers are as stately as the keris itself. Upon request, I would be happy to tell you more about the powers of the ISI.

 

Characteristics:

Dapur: Pandhawa – 5 luk

Pamor: Bendo Segodo

Tangguh: Nom noman Kartasuro era (Early 20th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet Dewa Darui

 

Dimensions:

Total length: 52,5cm.

Length of the Keris: 48,5cm.

Length of the Wilah: 37,5cm.

 

Statige, antieke Pandhawa, presentatie keris, kris - Nom noman Kartasuro era (Vroeg 20ste eeuw) – Wilah met het zeldzame Bendo Segodo pamor en Pandhawa dapur (vorm) met 5 luk – Solo Gayaman warangka van Pelet Dewa Darui hout – Vergulde Kendhit mendak – Goud vergulde, zilveren bunton pendok.

 

Deze statige, antieke Pandhawa, presentatie keris dateert van de Nom noman Kartasuro era (Vroeg 20ste eeuw).

 

Dat deze keris heeft toebehoord aan een hooggeplaatst persoon is evident aan alle onderdelen van deze bijzondere keris. Om te beginnen huist de keris in een Solo Gayaman warangka van het prachtige en zeldzame Pelet Dewa Darui hout. Donkere aderen doorkruisen het okerkleurige hout. De zilveren bunton pendok dat goud verguld is met diep gedreven decoraties is even schitterend.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een Solo Nunggak-semi greep, gezet op een goud vergulde Kendhit mendak.

 

Ik heb de wilah ritueel en professioneel in Indonesie laten wassen waardoor het zeldzame pamor Bendo Segodo weer schitterd tegen de zwarte achtergrond van de wilah. Het Bendo Segodo-pamormotief wordt gevormd voor een reeks pamorbollen die in groepen met elkaar zijn verbonden en van boven naar beneden op de Wilah zijn gerangschikt. Het bezit magische krachten die het voor de eigenaar gemakkelijker maken om inkomen te genereren of zelfs bijzonder rijk te worden. Deze pamor is dan ook erg gewild bij handelaren en zakenmensen.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed naar Pandhawa dapur met 5 luk (bochten). Als men goed kijkt naar de dapur (vorm) Pendawa Cinarita van deze keris, kan alleen worden geconcludeerd dat het een mysterieuze schoonheid is. De sierlijke vijf golven, de ingewikkeld gesmede Kembang Kacang en de selectie van Malela ijzeren kendaga dragen bij aan de bijna heiligheid van deze wilah. Er wordt gezegd dat dit type ijzer geliefd was bij koningen tijdens de pre-mataram-periode vanwege zijn effectiviteit. Iedereen die door de wilah werd geraakt, zou verdwijnen door de krachtige magie van de wilah. Pendawa kerisses hebben daarom sterke magische krachten die de eigenaar en zijn gezin beschermen tegen kwaadwillende personen en boze geesten, ziekten en epidemieën.

 

De spirituele en magische krachten zijn even statig als de keris zelf. Op verzoek vertel ik u graag meer over de krachten van de isi.

 

Kenmerken:

Dapur: Pandhawa – 5 luk

Pamor: Bendo Segodo

Tangguh: Nom noman Kartasuro era (Vroeg 20ste eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet Dewa Darui

 

Afmetingen:

Totale lengte inclusief Gandar: 52,5cm.

Lengte van de Keris: 48,5cm.

Lengte van de Wilah: 37,5cm.

 

 

 

Stately, antique Pandhawa keris, kris - Bendo Segodo pamor Pandhawa dapur

€ 325,00Price
    bottom of page