top of page

Antique, spiritually very powerful Lombok Baru Tropong tombak - Lombok abad XVII-era (17th century) - Baru Tropong dapur (foReservedrm) and Pendarigan Kebak pamor - Rare Lombok warangka.

(Article number: 1811)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique and spiritually very powerful Tombak dates from the Lombok abad XVI era (17th century) and comes from Lombok.

 

The Tombak is forged to Baru Tropong dapur (shape). The word “Baru” comes from the word Bra meaning the descendant of Brahmins, namely a rishi whose position or caste is the highest who acts as an advisor to the king, religious leaders and military educators. This cannot be separated from the education and knowledge possessed by these Brahmins, including social sciences, medicine, mathematics, architecture and weapons. A Brahmana is a Brahmin priest and the highest of the four varnas of the Indian caste system. The terms brahmana and dvija (twice-born) are frequently used interchangeably in Brahmanical texts to mean male members of the first three varnas. Brahmanism taught that the Brahmin came from the mouth of the supreme god and creator Brahma. Their function and task in Brahmanism was roughly that of a priest. They knew the rituals that kings thought they needed to achieve happiness, prosperity and success through their god Brahma and therefore had an important and powerful position in ancient India. The Brahmins studied the Vedas, the scriptures in which those rituals were described.

 

Tropong (teropong) means foresight or binoculars. This tombak therefore possesses spiritual powers that give the owner spiritual insight, making hidden opportunities and possibilities visible so that the future becomes clearer and he can respond to this in time and successfully.

 

In addition to the powerful dapur, the Tombak is forged with a snow-white Pendarigan Kebak pamor that contrasts beautifully against the jet-black background. Pendaringan Kebak is synonymous with a full rice box. In the past, rice was kept in a large wooden box. A full rice box symbolizes material prosperity. This Tombak brings peace and quiet to the family, it allows the owner to grow faster in his career and it brings business success to entrepreneurs. Not only does it bring abundant wealth, but it also enhances the social character and generosity of its owner.

 

The Tombak is housed in a very rare and authentic antique warangka (scabbard) that is decorated with beautiful carvings.

 

On request I am happy to tell you more about the spiritual powers of this ancient and rare Tombak.

 

Characteristics:

Dapur: Baru Tropong

Pamor: Pendarigan Kebak

Tangguh: Lombok, abad XVI (17th century)

 

Dimensions:

Total length: 50cm.

Length of the Tombak: 33cm.

Length of the Wilah: 21cm.

 

ON REQUEST I WILL BE HAPPY TO HAVE A SUITABLE LANDEYAN MADE FOR THIS TOMBAK. PLEASE CONTACT ME FOR MORE INFORMATION.

 

Antieke, spiritueel zeer krachtige Lombok Baru Tropong tombak – Lombok abad XVII-era (17de eeuw) – Baru Tropong dapur (vorm) en Pendarigan Kebak pamor – Zeldzame Lombok warangka.

 

Deze antieke en spiritueel zeer krachtige Tombak dateert van de Lombok abad XVI-era (17de eeuw) en is afkomstig van Lombok.

 

De Tombak is gesmeed naar Baru Tropong dapur (vorm). Het woord "Baru" komt van het woord Bra, wat de afstammeling van brahmanen betekent, namelijk een rishi wiens positie of kaste de hoogste is die optreedt als adviseur van de koning, religieuze leiders en militaire opvoeders. Dit kan niet los worden gezien van het onderwijs en de kennis waarover deze brahmanen beschikken, waaronder sociale wetenschappen, geneeskunde, wiskunde, architectuur en wapens. Een brahmana is een brahmaanse priester en de hoogste van de vier varna's van het Indische kastenstelsel. De termen brahmana en dvija (tweemaal-geborene) worden in brahmaanse teksten regelmatig door elkaar gebruikt in de betekenis van mannelijke leden van de eerste drie varna's. Het brahmanisme onderwees dat de brahmaan uit de mond van de oppergod en schepper Brahma afkomstig was. Hun functie en taak in het brahmanisme was ongeveer die van priester. Zij kenden de rituelen die koningen dachten nodig te hebben om via hun god Brahma geluk, welvaart en succes te bereiken en hadden daarom een belangrijke en machtige positie in het oude India. De brahmanen bestudeerden de Veda's, de geschriften waarin die rituelen beschreven waren.

 

Tropong (teropong) betekent vooruitzien of verrekijker. Deze tombak bezit dan ook spirituele krachten die de eigenaar spiritueel inzicht geeft waardoor verhulde kansen en mogelijkheden zichtbaar worden zodat doe toekomst inzichtelijker wordt en hij hier tijdig en met success op kan inspelen.

 

Naast het krachtige dapur is de Tombak gesmeed met een hagelwitte Pendarigan Kebak pamor dat prachtig afsteekt tegen de gitzwarte achtergrond. Pendaringan Kebak staat synoniem een volle rijst kist. In het verleden bewaarden men rijst in een grote houten kist. Een volle rijstkist symboliseert materiële welvaart. Deze Tombak brengt rust en in de familie, het laat de eigenaar sneller groeien in zijn carrière en bij ondernemers brengt het zakelijk succes. Het brengt niet alleen overvloedige welvaart maar het versterkt ook het sociale karakter en vrijgevigheid van de eigenaar.

 

De Tombak huist in een zeer zeldzame en authentieke, antieke warangka (schede) dat versierd is met prachtig houtsnijwerk.

 

Op verzoek vertel ik graag meer over de spirituele krachten van deze oude en zeldzame Tombak.

 

Kenmerken:

Dapur: Baru Tropong

Pamor: Pendarigan Kebak

Tangguh: Lombok, abad XVI (17de eeuw)

 

Afmetingen:

Totale lengte:  50cm.

Lengte van de Tombak: 33cm.

Lengte van de Wilah: 21cm.

 

OP VERZOEK LAAT IK GRAAG EEN PASSENDE LANDEYAN VOOR DEZE TOMBAK MAKEN. NEEM S.V.P. CONTACT MET MIJ OP VOOR MEER INFORMATIE.

 

spiritually Very powerful Lombok Baru Tropong tombak - kris - keris - pendarigan

€ 185,00Price
    bottom of page