top of page

Spiritually powerful Tilam Upih, Uler Lulut kris, keris – Tuban era (13th century) – Jet black Tilam Upih wilah with snow white Uler Lulut pamor – Antique Langsir hilt – Silver bunton pendok.

(Article number: 1639)

 

This ancient, spiritually powerful Tilam Upih keris dates from the Tuban era (13th century).

 

The old wilah has recently been ritually and professionally washed, so that the snow-white Uler Lulut pamor motif stands out nicely against the jet black background of the wilah.

 

The pamor motif Uler Lulut has a pattern of pamor spheres that are connected to each other and that look like the body of a snake. This pamor resembles the nature of water in that its flow is related to cumulative wealth and prosperity. Uler Lulut means "tame snake" in Indonesian. It possesses magical powers that will bring good luck to the owner of the keris in the sense that it will become easy for him to generate income. In addition, it makes the owner flexible in entering into and maintaining both relational and business relationships. Because of this, the owner will be able to count on many friends. In the business or work field, the owner of the keris will be very popular with colleagues, his superiors or his business relations.

 

In addition, the wilah is forged to Tilam Upih dapur (shape). There are many stories about pusaka keris with Tilam Upih dapur. In Yogyakarta Palace, there are three heirloom kris with Tilam Upih dapur namely Kanjeng Kia Pulanggeni, Kanjeng Kiyahi Sirap and Kanjeng Kiyahi Sri Sadono. It is said that one of the wali-sanga, namely Kanjeng Sunan Kalijaga, once suggested to his followers that the first pusaka keris he has is a keris with a Tilam Upih dapur. According to him, a keris with this dapur can be a faithful follower/friend in times of joy and sorrow, when the owner is concerned or when he is victorious. Tilam Upih contains a philosophical meaning. Tilam Upih, as a symbol of woman. It means that treating the keris is the same as treating women. Keris is a symbol of the love of a mother who never goes out of style, even though the milk no longer flows; mother's love is eternal. Likewise, a father's compassion for his children and a husband for his wife should never diminish. In fact, the keris Tilam Upih is a symbol of a woman who always accompanies the symbol of masculinity. That is why the dhapur Tilam Upih keris, when viewed in a meaningful way, deserves to be considered a pusaka as it is feminine, full of symbols of princess and compassion.

 

A keris with Tilam Upih dapur possesses magical properties that enhances its owner in his manhood. It optimizes the relationship with his life partner and allows him to maintain and protect his family.

 

The top of the keris is adorned with an antique Langsir handle that is trimmed with an also antique Bejen Mendak.

 

A silver Bunton pendok with deeply embossed floral motifs covers the gandar.

 

The isi of this antique keris is the authentic isi without appendages. It is very lively and strong. On request I will gladly tell you how the isi has revealed itself.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upihi

Pamor: Uler Lulut

Tangguh: Tuban (13th century)

Warangka: Yogyakarta Ladrang

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 49.5 cm.

Length of the Keris: 45cm.

Length of the Wilah: 35cm.

 

Spiritueel krachtige Tilam Upih, Uler Lulut kris, keris – Tuban era (13de eeuw) – Gitzwarte Tilam Upih wilah met hagelwitte Uler Lulut pamor – Antieke Langsir greep – Zilveren bunton pendok.

 

Deze antieke, spiritueel krachtige Tilam Upih keris dateert van de Tuban era (13de eeuw).

 

De oude wilah is recentelijk ritueel en professioneel gewassen waardoor de hagelwitte Uler Lulut pamormotief mooi afsteekt tegen de gitzwarte achtergrond van de wilah.

 

Het pamormotief Uler Lulut heeft een patroon van pamor sferen die met elkaar verbonden zijn en die eruitzien als het lichaam van een slang. Dit pamor lijkt op de aard van water, omdat de stroming ervan verband houdt met cumulatieve rijkdom en welvaart. Uler Lulut betekent in het Indonesisch ‘tamme slang’. Het bezit magische krachten die de eigenaar van de keris goed geluk zal brengen in de zin dat het makkelijk voor hem zal worden om inkomsten te genereren. Daarnaast maakt het de eigenaar flexibel in het aangaan en onderhouden van zowel relationele als zakelijke relaties. Hierdoor zal de eigenaar op veel vrienden kunnen rekenen. Op zakelijk- of werkgebied zal de eigenaar van de keris zeer geliefd worden bij collega’s, zijn meerdere of zijn zakelijke relaties.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed naar Tilam Upih dapur (vorm). Er zijn veel verhalen over pusaka kerissen met Tilam Upih dapur. In het Yogyakarta-paleis zijn er drie erfstukkris met Tilam Upih dapur, namelijk Kanjeng Kia Pulanggeni, Kanjeng Kiyahi Sirap en Kanjeng Kiyahi Sri Sadono. Er wordt gezegd dat een van de wali-sanga, namelijk Kanjeng Sunan Kalijaga, eens aan zijn volgelingen heeft voorgesteld dat de eerste pusaka kerissen die hij heeft een keris is met een Tilam Upih dapur. Volgens hem kan een keris met dit dapur een trouwe volgeling / vriend zijn in tijden van vreugde en verdriet, wanneer de eigenaar bezorgd is of wanneer hij zegeviert. Tilam Upih bevat een filosofische betekenis. Tilam Upih, als een symbool van de vrouw. Het betekent dat het behandelen van de keris hetzelfde is als het behandelen van vrouwen. Keris is een symbool van de liefde van een moeder die nooit uit de mode raakt, ook al vloeit er geen melk meer; moeders liefde is eeuwig. Evenzo mag het medeleven van een vader voor zijn kinderen en een echtgenoot voor zijn vrouw nooit afnemen. In feite is de keris Tilam Upih een symbool van een vrouw die altijd het symbool van mannelijkheid begeleidt. Dat is de reden waarom de dhapur Tilam Upih keris, als hij op een zinvolle manier wordt bekeken, het verdient om als een pusaka te worden beschouwd, omdat hij vrouwelijk is, vol met symbolen van prinses en mededogen.

 

Een keris met Tilam Upih dapur bezit magische eigenschappen die de eigenaar versterkt in zijn mannelijkheid. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat zijn gezin te onderhouden en te beschermen.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een antieke Langsir greep dat is afgezet met een eveneens antieke Bejen Mendak.

 

Een zilveren Bunton pendok met diep gedreven florale motieven bedekt de gandar.

 

De isi van deze antieke keris is de authentieke isi zonder aanhangsels. Het is bijzonder levendig en sterk. Op verzoek vertel ik graag hoe de isi zich heeft geopenbaard.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Uler Lulut

Tangguh: Tuban (13de eeuw)

Warangka: Yogyakarta Ladrang

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49,5cm.

Lengte van de Keris: 45cm.

Lengte van de Wilah: 35cm.

 

Spiritually powerful Tilam Upih, Uler Lulut kris, keris – Tuban 13th century

€ 395,00Price
    bottom of page