top of page

Rare and spiritually powerful South Sumatran 'Batman' keris, kris - Sumatra, abad XVIII (18th century) - Rare Balu Mekambun hilt on a silver cup - Wilah with Sapukala dapur and La Kajing pamor framed by a Wengkon.

(Article number: 2096)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This rare and spiritually powerful South Sumatran 'Batman' keris dates from Sumatra, abad XVIII (18th century).

 

The warangka of this keris is shaped after the typical South Sumatran style, which is also called the 'Batman' style because it resembles the logo of the cartoon character Batman.

 

The wilah is forged with the pamor motif La Kajing framed by a Wengkon. Pamor La Kajing is best suited to be possessed by people who wish to contact the spiritual world in order to receive supernatural impulses or messages that strengthen their authority and leadership. The keris will bring serenity and compassion to the owner in leadership, making him respected and admired by his employees. His words will be believed and confidence in him as a business professional will be maximized.

 

A keris with Wengkon pamor has mystical powers that protect the owner and his family from disasters, slander and nuisance from wild animals, evil spirits and negative persons.

 

In addition, the wilah is forged after Sapukala dapur. This dapur is one of the forms of lurus kerissen (straight wilah). It possesses supernatural powers that make its owner righteous and straightforward in character. As a result, he will be able to count on respect from those around him and his words will be accepted as truth.

 

The top of the keris is adorned with a rare Balu Mekambun handle placed on a silver cup.

 

The spiritual power of the isi of this rare keris is great and active. It possesses powers that teach its owner to deal with stress. It encourages the owner to maintain a positive attitude and accept things beyond their control. Being assertive instead of getting frustrated and asserting your own opinions and beliefs instead of getting angry and defensive are among the lessons that the isi teaches.

 

Characteristics:

Dapur: Sapukala

Pamor: La Kajing pamor framed by a Wengkon

Tangguh: Sumatra abad XVIII – 18th century

Warangka: Sumatra

 

Dimensions:

Total: 33cm.

Length of the Keris: 32cm.

Length of the Wilah: 25.5cm.

 

Zeldzame en spiritueel krachtige Zuid-Sumatraanse ‘Batman’ keris, kris – Sumatra, abad XVIII (18de eeuw) – Zeldzame Balu Mekambun greep op een zilveren cup – Wilah met Sapukala dapur en La Kajing pamor omlijst door een Wengkon.

 

Deze zeldzame en spiritueel krachtige Zuid-Sumatraanse ‘Batman’ keris dateert van de Sumatra, abad XVIII (18de eeuw).

 

De warangka van deze keris is gevormd naar het typische Zuid-Sumatraanse stijl dat ook wel de ‘Batman’ stijl wordt genoemd omdat het lijkt op het logo van het stripfiguur Batman.

 

De wilah is gesmeed met het pamor-motief La Kajing omlijst door een Wengkon. Pamor La Kajing is het meest geschikt om te worden bezeten door mensen die in contact willen komen met de spirituele wereld om zodoende bovennatuurlijke impulsen of boodschappen te kunnen ontvangen die hun autoriteit en leiderschap versterken. De keris zal de eigenaar sereniteit en compassie brengen bij het leidinggeven waardoor hij gerespecteerd en bewonderd zal worden door zijn medewerkers. Zijn woorden zullen worden geloofd en het vertrouwen in hem als zakelijk professioneel wordt gemaximaliseerd.

 

Een keris met Wengkon pamor heeft mystieke krachten die de eigenaar en zijn gezin beschermen tegen rampen, laster en overlast van wilde dieren, boze geesten en negatieve personen.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed naar Sapukala dapur. Dit dapur is een van de vormen van lurus kerissen (rechte wilah). Het bezit bovennatuurlijke krachten die de eigenaar rechtschapen en rechtlijnig qua karakter maken. Hierdoor zal hij kunnen rekenen op respect van zijn omgeving en zullen zijn woorden voor waarheid worden aangenomen.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een zeldzame Balu Mekambun greep gezet op een zilveren cup.

 

De spirituele kracht van de isi van deze zeldzame keris is groot en actief. Het bezit krachten die de eigenaar leert om met stress om te gaan. Het stimuleert de eigenaar om een positieve houding aan te houden en zaken te accepteren waar men geen controle over heeft. Assertief zijn in plaats van gefrustreerd raken en je eigen meningen en overtuigingen laten gelden in plaats van boos te worden en in de defensie te schieten zijn onder anderen de lessen die de isi meegeeft.

 

Kenmerken:

Dapur: Sapukala

Pamor: La Kajing pamor omlijst door een Wengkon

Tangguh: Sumatra abad XVIII – 18de eeuw

Warangka: Sumatra

 

Afmetingen:

Totale: 33cm.

Lengte van de Keris: 32cm.

Lengte van de Wilah: 25,5cm.

 

 

Spiritually powerful South Sumatran 'Batman' keris, kris - Balu Mekambun hilt

€ 495,00Price
    bottom of page