top of page

Spiritually powerful Sempana keris, kris – Mahapajit-era (13th century) – Sempana wilah with Iris Pandan pamor – Solo Gayaman warangka of Trembalo Aceh wood – Finely carved Donoriko hilt  – Bunton pendok of mamas (silver alloy) set with remnants of a spiritual necklace.

(Article number: 1692)

 

Scroll naar benenden voor Nederlands.

 

This spiritually powerful Sempana keris dates from the Mataram era (13th century).

 

I acquired this keris from an old woman in Tambakredja. This keris was in her family for generations and was passed down from generation to generation. She said the ISI has served her and her family faithfully and has always protected them. The keris was so dear to her that, after her husband's death, she had the remains of his braided necklace wrapped around the pendok. I can confirm her story about the spiritual power. This keris has a caring and protected isi indeed. It has been part of my collection for more than six months and created a special 'senang' atmosphere in the house. I also notice that my less potent keris was positively affected by this keris.

 

Out of respect for the keris, I had it ritually and professionally washed in Indonesia, so that the pamor was restored to its original luster.

 

The Sempana wilah with 9 luk is forged with a light gray Iris Pandan pamor. The image of pamor Iris Pandan is very similar to pamor Buntel Mayit. The difference is in the figuration of the slashes. This pamor motif possesses spiritual powers that greatly increase the authority of its owner. In addition, it enhances the owner's leadership skills and makes him much loved and respected within both his business and private network. In addition, it repels negative things and energy.

 

In addition to the special pamor, the wilah is forged to Semapa dapur with 9 luk (turns).). Although the appearance of this dapur is quite simple, it is very popular because historically Sempana keris was reserved for royal servants, higher government officials and nobles. Sempana literally means 'true dreams' or dreams that come true. Sempana in a deeper sense is a message, wishful thinking, hopes, ideals and desires when they are based on a true understanding that they become reality. Keris with Sempana dapur will help the owner of the keris to realize his dreams, ideals and desires by constantly acquiring knowledge and using this knowledge to realize his dreams, goals and desires.

 

At the top is a finely carved, antique Donoriko handle. The keris is housed in a Solo Gayaman warangka of Trembalo Aceh wood. A bunton pendok of mamas (silver alloy) covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana

Pamor: Iris Pandan

Tangguh: Majapahit (13th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Trembalo Aceh

 

Dimensions:

Total length: 47.5 cm.

Length of the Keris: 42.5 cm.

Length of the Wilah: 34 cm.

 

Spiritueel krachtige Sempana keris, kris – Mahapajit-era (13de eeuw) – Sempana wilah met Iris Pandan pamor – Solo Gayaman warangka van Trembalo Aceh hout – Fijngesneden Donoriko greep – Bunton pendok van mamas (zilverlegering) bezet met restanten van een spiritueel halsketting.

 

Deze spiritueel krachtige Sempana keris dateert van de Mataram era (13de eeuw).

 

Ik heb deze keris mogen overnemen van een oude vrouw in Tambakredja. Deze keris was generatieslang in haar familie en werd van generatie op generatie doorgegeven. Zij vertelde dat de isi haar en haar familie trouw van dienst is geweest en altijd heeft beschermd. De keris was haar zo dierbaar dat zij, na het overlijden van haar man, de restanten van zijn gevlochten halsketting om de pendok heeft laten wikkelen. Ik kan haar verhaal over de spirituele kracht bevestigen. Deze keris heeft inderdaad een zorgzame en beschermde isi. Het is ruim zes maanden onderdeel van mijn collectie geweest en zorgde voor een bijzondere ‘senang’ sfeer in huis. Ik merkt ook dat mijn minder krachtige kerissen door deze keris positief werden beïnvloed.

 

Uit respect voor de keris heb ik het ritueel en professioneel in Indonesië laten wassen waardoor het pamor in de originele luster is hersteld.

 

De Sempana wilah met 9 luk is gesmeed met een lichtgrijze Iris Pandan pamor. De afbeelding van pamor Iris Pandan vertoont veel overeenkomst met pamor Buntel Mayit. Het verschil zit in de figuratie van de schuine strepen. Dit pamormotief bezit spirituele krachten die het gezag van de eigenaar aanzienlijk vergroot. Daarnaast versterkt het de leiderschapskwaliteiten van de eigenaar en maakt hem zeer geliefd en gerespecteerd binnen zowel zijn zakelijke- als privénetwerk. Daarnaast weert het negatieve zaken en energie af.

 

Naast het bijzondere pamor is de wilah gesmeed naar Semapa dapur. Dapur Sempana is een van de keris vormen van een keris met 9 luk (bochten). Hoewel het uiterlijk van dit dapur vrij eenvoudig is, is het zeer populair omdat in de historie Sempana kerissen voorbehouden waren aan koninklijke dienaren, hogere regeringsfunctionarissen en edelen. Sempana betekent letterlijk 'ware dromen' of dromen die uitkomen. Sempana in diepere betekenis is een boodschap, wishful thinking, hoop, idealen en verlangens wanneer ze gebaseerd zijn op een waar begrip dat ze werkelijkheid worden. Kerissen met Sempana dapur zal de eigenaar van de keris helpen zijn dromen, idealen en verlangens te realiseren door voortdurend kennis op te doen en deze kennis te gebruiken om zijn dromen, doelen en verlangens te realiseren.

 

Aan de bovenzijde prijkt een fijngesneden, antieke Donoriko greep. De keris huist in een Solo Gayaman warangka van Trembalo Aceh hout. Een bunton pendok van mamas (zilverlegering) bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana                   

Pamor: Iris Pandan

Tangguh: Majapahit (13de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Trembalo Aceh

 

Afmetingen: 

Totale lengte: 47,5cm.

Lengte van de Keris: 42,5cm.

Lengte van de Wilah: 34 cm.

 

Spiritually powerful Sempana keris, kris – Mahapajit-era (13th century)

€ 395,00Price
    bottom of page