top of page

Spiritually powerful Cirebon keris, kris - Healing powers - Cirebon abad XII-era (12th century) - Brojol wilah with Pendarigan Kebak pamor - Antique Raseksi handle - Silver selut - Beautifully carved Cirebon Lamen warangka.

(Article number: 1807)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This ancient and spiritually powerful Cirebon keris dates back to the Cirebon abad XII-era (12th century).

 

I was able to acquire this powerful Cirebon keris from an elderly lady who has worked as a spiritual healer in Cirebon for many years. Her collection consists of spiritually very powerful kerisses that she uses to heal physical and psychological complaints of her customers.

 

Despite its considerable age, the antique keris is still in very good condition, a clear sign that it has been forged by a masterful Empu and has been cared for over the centuries as a true pusaka.

 

The wilah is forged with a complex pamor Pendarigan Kebak. Pendaringan Kebak is synonymous with a full rice box. In the past, Javanese kept rice in a large wooden box. A full rice box symbolizes material prosperity. The magical powers of this pamor are similar to those of pamor Wos Wutah with the difference that the powers of Pendaringan Kebak are many times stronger. This keris brings peace and quiet to the family, it allows the owner to grow faster in his career and it brings business success to entrepreneurs. Not only does it bring abundant wealth, but it also enhances the social character and generosity of its owner.

 

In addition, the wilah is forged to Brojol dapur. Although Brojol is a fairly simple form, its power is complex. It empowers its owner to live his life in a pure, peaceful and calm way. By living this way, the owner will be protected and he will be insensitive to stress and distractions making him more focused towards his goals in life.

 

The top of the keris is adorned with a beautiful, antique Raseksi handle set on a silver selut. The keris is housed in a Cirebon Lamen warangka of the noble Timoho wood.

 

I have experienced the isi of this old keris as an old, wise and very powerful physician. It knows how to detect physical complaints and to mitigate or remedy them.

 

Characteristics:

Dapur: Brojol

Pamor: Pendarigan Kebak

Tangguh: Cirebon abad XII (12th century)

Warangka: Cirebon Lamen

Kayu: Timoho

 

Dimensions:

Total length: 49cm.

Length of the Keris: 42cm.

Length of the Wilah: 34.5 cm.

 

Spiritueel krachtige Cirebon keris, kris – Genezende krachten – Cirebon abad XII-era (12de eeuw) – Brojol wilah met Pendarigan Kebak pamor – Antieke Raseksi greep – Zilveren selut – Mooi gesneden Cirebon Lamen warangka.

 

Deze antieke en spiritueel krachtige Cirebon keris dateert van de Cirebon abad XII-era (12de eeuw).

 

Ik heb deze krachtige Cirebon keris mogen overnemen van een oudere dame die als spiritueel genezer in Cirebon gedurende vele jaren heeft gewerkt. Haar collectie bestaat uit spiritueel zeer krachtige kerissen die zij gebruikt om lichamelijke en psychische klachten van haar klanten te genezen.

 

De antieke keris is ondanks de aanzienlijke leeftijd nog altijd in een zeer goede conditie een duidelijke teken dat het door een meesterlijke Empu is gesmeed en door de eeuwen heen als een ware pusaka is verzorgd.

 

De wilah is gesmeed met een complexe uitvoering van pamor Pendarigan Kebak. Pendaringan Kebak staat synoniem een volle rijst kist. In het verleden bewaarden Javanen rijst in een grote houten kist. Een volle rijstkist symboliseert materiële welvaart. De magische krachten van deze pamor komt overeen met die van pamor Wos Wutah met dit verschil dat de krachten van Pendaringan Kebak vele malen sterker zijn. Deze keris brengt rust en in de familie, het laat de eigenaar sneller groeien in zijn carrière en bij ondernemers brengt het zakelijk succes. Het brengt niet alleen overvloedige welvaart maar het versterkt ook het sociale karakter en vrijgevigheid van de eigenaar.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed naar Brojol dapur. Hoewel Brojol een vrij eenvoudige vorm is, is zijn kracht complex. Het geeft de eigenaar kracht om zijn leven op een zuivere, vredige en rustige manier te leven. Door op deze manier te leven, zal de eigenaar worden beschermd en zal hij ongevoelig zijn voor stress en afleiding waardoor hij beter gericht zijn doelen in het leven bereikt.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een prachtige, antieke Raseksi greep gezet op een zilveren selut. De keris huist in een Cirebon Lamen warangka van het edele Timoho hout.

 

Ik heb de isi van deze oude keris ervaren als een oude, wijze en zeer krachtige geneesheer. Het weet lichamelijke klachten te detecteren en deze te verzachten of te verhelpen.

 

Kenmerken:

Dapur: Brojol 

Pamor: Pendarigan Kebak

Tangguh: Cirebon abad XII (12de eeuw)

Warangka: Cirebon Lamen

Kayu: Timoho

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49cm.

Lengte van de Keris: 42cm.

Lengte van de Wilah: 34,5cm.

 

 

Spiritually powerful Cirebon keris, kris - Healing powers - Brojol Pendarigan

€ 375,00Price
    bottom of page