top of page

Spiritually powerful, antique Brojol keris, kris - Mataram Amangkurat I – Seda Tegal era (17th century) – Ancient brojol wilah (blade) with complex Pendarigan Kebak pamor – Amazing warangka of Trembalo Aceh wood – Antique Banaran hilt of Tayuman Tua wood.

 

This spiritually powerful, antique Brojol keris dates to the Mataram Amangkurat I – Seda Tegal era (17th century).

 

I acquired this keris from the amazing collection of an Indonesian gentleman who lives in Hamburg. He descends from a long line of Empu’s and the kerisses in his collection are all rare authentic kerisses with very strong spiritual powers. Because he and his wife have a longing wish for children and can’t have children via the natural way they have opted for artificial insemination which they have to pay for themselves. To pay for this costly procedure he decided to sell some of his beautiful pusaka’s.

 

The old wilah (blade) is forged to brojol dapur (shape). Although Brojol is a fairly simple form, its power is complex. It gives the owner strength to live his life in a pure, peaceful and tranquil way. By living in this way, the owner will be protected and he will be insensitive to stress and distraction which will help him achieve his goals in life.

 

The wilah is also forged with a complex and stunning pendarigan kebak pamor.  Pendaringan Kebak symbolizes a full rice chest. In the past, Javanese kept rice in a large wooden chest. A full rice chest symbolizes material prosperity. The magical powers of this pamor are similar to those of pamor Wos Wutah with the difference that the powers of Pendaringan Kebak are many times stronger. This keris brings peace and family, it allows the owner to grow faster in his career or brings business success to entrepreneurs. It not only brings abundant prosperity but it also enhances the social character and generosity of the owner.

 

The keris is housed in a Yogyakarta Gayaman warangka, carved from stunning Trembalo Acehwood. Golden veins cross the dark background of the warangka.

 

An antique Banaran hilt of Tayuman Tua wood which is set on a gaya mendak adorn the top of the keris.

 

The gandar is covered with an antique bunton pendok with deeply driven floral motifs. 

 

Just by viewing this powerful keris one can see its strong aura.

 

Characteristics:

Dapur: Brojol

Pamor: Pendarigan Kebak

Tangguh: Mataram Amangkurat I – Seda Tegal (17th century)

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Trembalo Aceh

 

Dimensions:

Total length: 48cm.

Length of the Keris: 42cm.

Length of the Wilah: 33cm.

 

Spiritueel krachtige, antieke Brojol keris, kris - Mataram Amangkurat I - Seda Tegal-tijdperk (17e eeuw) - Oude brojol wilah (kling) met complexe Pendarigan Kebak pamor - Geweldige warangka van Trembalo Aceh-hout - Antiek Banaran-greep van Tayuman Tua-hout.

 

Deze spiritueel krachtige, antieke Brojol keris dateert uit het Mataram Amangkurat I - Seda Tegal-tijdperk (17e eeuw).

 

Deze keris heb ik verkregen uit de geweldige verzameling van een Indonesische heer die in Hamburg woont. Hij stamt af van een lange lijn van Empu's en de kerissen in zijn collectie zijn allemaal zeldzame authentieke kerissen met zeer sterke spirituele krachten. Omdat hij en zijn vrouw een kinderwens hebben en geen kinderen kunnen krijgen via de natuurlijke weg hebben ze gekozen voor kunstmatige inseminatie die ze zelf moeten betalen. Om deze kostbare procedure te betalen besloot hij enkele van zijn prachtige pusaka's te verkopen.

 

De oude wilah (kling) is gesmeed tot brojol dapur (vorm). Hoewel Brojol een vrij eenvoudige vorm is, is de kracht ervan complex. Het geeft de eigenaar kracht om zijn leven puur, vredig en rustig te leven. Door op deze manier te leven, wordt de eigenaar beschermd en zal hij ongevoelig zijn voor stress en afleiding die hem zullen helpen zijn doelen in het leven te bereiken.

 

De wilah is verder gesmeed met een complexe en verbluffende pendarigan kebak pamor. Pendaringan Kebak symboliseert een volle rijstkist. Vroeger bewaarden Javanen rijst in een grote houten kist. Een volle rijstkist symboliseert materiële welvaart. De magische krachten van deze pamor zijn vergelijkbaar met die van pamor Wos Wutah met het verschil dat de krachten van Pendaringan Kebak vele malen sterker zijn. Deze keris brengt rust en familie, het stelt de eigenaar in staat sneller te groeien in zijn carrière of brengt zakelijk succes voor ondernemers. Het brengt niet alleen overvloedige welvaart, maar het versterkt ook het sociale karakter en de vrijgevigheid van de eigenaar.

 

De keris is huist in een Yogyakarta Gayaman warangka, gesneden uit prachtig Trembalo Aceh hout. Gouden aderen kruisen de donkere achtergrond van de warangka.

 

Een antieke Banaran-greep van Tayuman Tua-hout dat op een gaya mendak is geplaatst, siert de bovenzijde van de keris.

 

De gandar is bedekt met een antieke bunton pendik met diep gedreven bloemmotieven.

 

Alleen al door deze krachtige keris te bekijken, kan men zijn sterke aura zien.

 

Kenmerken:

Dapur: Brojoli

Pamor: Pendarigan Kebak

Tangguh: Mataram Amangkurat I – Seda Tegal (17e eeuw)

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Trembalo

 

Dimensies:

Totale lengte: 48cm.

Lengte van de Keris: 42cm.

Lengte van de Wilah: 33cm.

Spiritually powerful, antique Brojol keris, kris - 17th century - Pendarigan

€ 350,00Price
    bottom of page