top of page

Magical, ancient Sengkelat keris, kris – Majapahit-era – 15th Century – Wilah with pamor Kenanga Ginubah and Sengkelat dapur (shape) with 13 luk (waves) – Solo Ladrang warangka of Trembalo wood – Copper Surakarta blewah pendok – Solo Nunggak semi hilt.

(Article number: 1992)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This spiritually powerful, ancient Sengkelart keris dates from the Majapahit-era (15th Century).

 

The ancient wilah is in a very good condition in relation to its age. A clear sign that this keris was treated as a true pusaka throughout the centuries. It is forged with pamor Kenanga Ginubah. Pamor Kenongo Ginubah is shaped like a garland of kenanga flowers. Pamor Kenongo Ginubah possesses spiritual powers that make its owner a prominent and attractive person to his surroundings, making him very successful in both business and private life. In addition, it increases his self-confidence and perseverance.

 

This pamor motif is classified in the element of fire. Element fire is the most powerful element of the 5 elements. Fire gives warmth, energy and has a transformative effect. From a first small flame, a devastating fire can arise. It is always changing and 'eats' all the fuel it encounters along the way. However, it also has a purifying and creative effect. New living spaces are created after forest fires. The more subtle meaning of element fire can be found in the proverb 'on fire'. Which means something like being very excited. Our 'inner fire' consists of our enthusiasm, passion, assertiveness, willpower and energy. When element fire is in balance, you feel energy and motivation to undertake, to do things. To create.

 

Furthermore, the wilah is forged to Sengkelat dapur (shape) with 13 luk (waves). A Sengkelat keris looks quite simple, apparently innocent with few decorations, it is like a jet black dragon without a crown. But behind the simplicity, Sengkelat is a keris that chooses to compete and has its own place in the hearts of Tosan Aji lovers. There are many legends that accompany this sengkelat so that it became a very famous kris. Sultan Harto, who won six elections and reigned for 32 years, owned a pusaka with dhapur sengkelat as one of his pawns. It is no wonder that before and election this keris is addressed by political candidates to become a successful representative of the people. The keris sengkelat story that we can read in Demak's writings contains high spiritual values. Historically, keris with Sengkelat dapur were reserved for high officials and politicians because a Sengkelat keris gives the owner natural authority. Sengkelat kerises possess spiritual powers that enhance the owner's authority and leadership skills. In the Javanese version of numerology, thirteen (telulas: Java), telulas las-lasan means ing urip, eating a meal that has the nuance of an invitation to return to the direction of the spiritual path. Keris Luk 13 also symbolizes a stable and peaceful life.

 

The top of the keris is adorned with a Solo Nunggak-semi hilt with finely caved patra-patra’s. The hilt is set on an antique Parijatha mendak.

 

I acquired this keris from a well-known Dutch keris collector. The isi of this ancient keris is just as amazing as the keris. On demand I will gladly tell you all about its spiritual and magical powers.

 

Characteristics:

Dapur: Sengkelat – 13 luk

Pamor: Kenanga Ginubah

Tangguh: Majapahit – 15th Century

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 48,5cm.

Length of the Keris: 44cm.

Length of the Wilah: 33,5cm.

 

Magische, oude Sengkelat keris, kris – Majapahit-tijdperk – 15e eeuw – Wilah met pamor Kenanga Ginubah en Sengkelat dapur (vorm) met 13 luk (golven) – Solo Ladrang warangka van Trembalo-hout – Koperen Surakarta blewah pendok – Solo Nunggak semi-greep.

 

Deze magische, oude Sengkelart keris dateert uit het Majapahit-tijdperk (15e eeuw).

 

De oude wilah is in een zeer goede staat in verhouding tot zijn leeftijd. Een duidelijk teken dat deze keris door de eeuwen heen als een echte pusaka werd behandeld. Het is gesmeed met pamor Kenanga Ginubah. Pamor Kenongo Ginubah heeft de vorm van een slinger kenangabloemen. Pamor Kenongo Ginubah bezit spirituele krachten die de eigenaar tot een prominente en aantrekkelijke persoon voor zijn omgeving maken, waardoor hij zowel zakelijk als privé zeer succesvol is. Daarnaast vergroot het zijn zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen.

 

Dit pamormotief is ingedeeld in het element vuur. Element vuur is het krachtigste element van de 5 elementen. Vuur geeft warmte, energie en heeft een transformerende werking. Uit een eerste kleine vlam kan een verwoestende brand ontstaan. Het is altijd aan het veranderen en 'vreet' alle brandstof die het onderweg tegenkomt. Het heeft echter ook een zuiverende en creatieve werking. Na bosbranden ontstaan nieuwe woonruimtes. De meer subtiele betekenis van het element vuur is te vinden in het spreekwoord 'on fire'. Dat betekent zoiets als heel opgewonden zijn. Ons 'innerlijke vuur' bestaat uit ons enthousiasme, passie, assertiviteit, wilskracht en energie. Als element vuur in balans is, voel je energie en motivatie om te ondernemen, dingen te doen. Maken.

 

Verder is de wilah gesmeed tot Sengkelat dapur (vorm) met 13 luk (golven). Een Sengkelat keris ziet er vrij eenvoudig uit, ogenschijnlijk onschuldig met weinig versieringen, het is als een gitzwarte draak zonder kroon. Maar achter de eenvoud is Sengkelat een keris die ervoor kiest om te concurreren en zijn eigen plekje heeft in de harten van Tosan Aji-liefhebbers. Er zijn veel legendes die deze sengkelat vergezellen, zodat het een zeer beroemde kris werd. Sultan Harto, die zes verkiezingen won en 32 jaar regeerde, bezat een pusaka met dhapur sengkelat als een van zijn pionnen. Het is geen wonder dat deze keris voor en tijdens verkiezingen wordt aangesproken door politieke kandidaten om een succesvolle vertegenwoordiger van het volk te worden. Het keris sengkelat-verhaal dat we in Demaks geschriften kunnen lezen, bevat hoge spirituele waarden. Historisch gezien waren keris met Sengkelat dapur gereserveerd voor hoge ambtenaren en politici omdat een Sengkelat keris de eigenaar natuurlijk gezag geeft. Sengkelat Kerises bezitten spirituele krachten die de autoriteit en leiderschapskwaliteiten van de eigenaar versterken. In de Javaanse versie van de numerologie, dertien (telulas: Java), betekent telulas las-lasan ing urip, het eten van een maaltijd die de nuance heeft van een uitnodiging om terug te keren naar de richting van het spirituele pad. Keris Luk 13 symboliseert ook een stabiel en vredig leven.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een Solo Nunggak-semi-greep met fijn gesneden patra-patra's. De greep is gezet op een antieke Parijatha mendak.

 

Deze keris heb ik over mogen nemen van een bekende Nederlandse keris verzamelaar. De isi van deze oude keris is net zo geweldig als de keris. Op verzoek vertel ik u graag alles over de spirituele en magische krachten.

 

Kenmerken:

Dapur: Sengkelat – 13 luk

Pamor: Kenanga Ginubah

Tangguh: Majapahit – 15e eeuw

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Trembalo

 

Dimensies:

Totale lengte: 48,5cm.

Lengte van de Keris: 44cm.

Lengte van de Wilah: 33,5cm.

 

 

Magical, ancient Sengkelat keris, kris – Majapahit-era – Kenanga

€ 350,00Price
    bottom of page