top of page

Silver men's ring with fascinating, spiritually charged multi-color green turquoise stone - Silver setting - Cirebon, Indonesia.

(Article number: 2084)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands

 

This silver men's ring originates from Cirebon, Indonesia.

 

The special multi-color Turquoise stone is set in a silver setting after an old Cirebon model. I acquired this ring from a jeweler in Cirebon city who specializes in, among other things, rings whose stones are spiritually charged and have spiritual powers.

 

The large and fascinating green turquoise (turquoise) stone of this ring is set in a silver setting to old Cirebon model. The color of the stone is fascinating. Various green shades alternate against the dark green background of the stone.

 

Not only is the color of the stone fascinating, the ISI with which the stone is loaded is just as fascinating. In addition to healing powers, it also has powers that benefit both the body and mind. I would be happy to tell you more about this upon request.

 

Turquoise, the fascinating sea-green stone of the classical era, speaks of wisdom, protection, happiness, tranquility and hope. Ancient people believed in the intense power to protect, the peaceful energy and the connection to lasting love. Turquoise is a type of gemstone that is especially prized for its beauty; the blue to green color is similar to that of the ocean or sky, which attracts some gem collectors. It is believed to bring good energy or energize its wearer. It helps control anxiety or prevent panic attacks. This stone has many healing properties, especially helping to remove negative energy and bring about positive feelings.

 

Turquoise has so many good beneficial effects on our overall well-being, especially on our mind. It helps to attract positive energy, which allows us to think carefully in certain situations.

 

The great thing about this blue to green gemstone is that it has numerous healing properties and is so versatile that it can help with most body problems. From our emotions and mind it can also be very useful when it comes to our body. Turquoise provides comfort and relaxation that support our physical body. It is said that Turquoise is absolutely amazing if you really believe in the power of the gemstone, if you have any stiffness, body pain, knee pain or any kind of blood problems or anything that is not flowing properly to your body or has any stiffness. Body pain, knee pain or any kind of blood problem. This stone is a helpful partner.

 

The bright and remarkable hue of the Turquoise crystal has been discovered in the ceremonial masks and battle gear of the Aztecs, a tribe that admired this stone for its ability to provide personal protection in case of attacks from negative forces. Until now, this crystal has been a protection or guardian against evil elements that make you feel heavy and burdened.

 

Turquoise helps to connect with the spiritual world.

 

It also eases communication between the physical and spiritual realms, increases inactive psychic abilities, stimulates intuition, and brings wisdom and insights.

 

Characteristics:

Ring size: 27

Width of the stone: 19mm

Length of the stone: 30mm

Height of the stone: 8.5mm

 

Zilveren herenring met fascinerende, spirituel geladen multi color green turqoise steen – Zilveren setting – Cirebon, Indonesië.

 

Deze zilveren herenring is afkomstig van Cirebon, Indonesië.

 

De bijzondere multi color Turkoois steen is gezet in een zilveren setting naar oud Cirebon model. Ik heb deze ring overgenomen van een juwelier in Cirebon city die gespecialiseerd is in onder andere ringen waarvan de stenen spiritueel geladen zijn en over spirituele krachten beschikken.

 

De forse en fascinerende green torqoise (turkoois) steen van deze ring is gezet in een zilveren setting naar Cirebon model. De kleurstelling van de steen is fascinerend. Verschillende groenen schakeringen wisselen zich af tegen de donkere groenen achtergrond van de steen.

 

Niet alleen de kleurstelling van de steen is fascinerend, de isi waarmee de steen is geladen is minstens zo fascinerend. Naast genezende krachten beschkt het ook over krachten die zowel de lichaam als geest ten goede komen. Op verzoek vertel ik hier graag meer over.  

 

Turkoois, de fascinerende zeegroene steen uit het klassieke tijdperk, spreekt voor wijsheid, bescherming, geluk, rust en hoop. Oude mensen geloofden in de intense kracht om te beschermen, de vredige energie en de verbinding met blijvende liefde. Turkoois is een soort edelsteen die vooral wordt gewaardeerd om zijn schoonheid; de blauw tot groene kleur is vergelijkbaar met die van de oceaan of de lucht, wat sommige edelstenenverzamelaars aantrekt. Er wordt aangenomen dat het goede energie brengt of de drager ervan energie geeft. Het helpt om angst onder controle te houden of paniekaanvallen te voorkomen. Deze steen heeft veel genezende eigenschappen, helpt vooral bij het verwijderen van negatieve energie en brengt een positief gevoelsgevoel teweeg.

 

Turkoois heeft zoveel goede gunstige effecten op ons algehele welzijn, vooral op onze geest. Het helpt om positieve energie aan te trekken, waardoor we in bepaalde situaties goed kunnen nadenken.

 

Het mooie van deze blauw tot groene edelsteen is dat hij talloze genezende eigenschappen heeft en zo veelzijdig is dat hij kan helpen bij de meeste lichaamsproblemen. Vanuit onze emoties en geest kan het ook heel nuttig zijn als het om ons lichaam gaat. Turkoois biedt comfort en ontspanning die ons fysieke lichaam ondersteunen. Er wordt gezegd dat Turkoois absoluut geweldig is als je echt gelooft in de kracht van de edelsteen, als je enige stijfheid, lichaamspijn, kniepijn of enige vorm van bloedproblemen hebt of iets dat niet goed naar je lichaam stroomt of enige stijfheid heeft. Lichaamspijn, kniepijn of enige vorm van bloedprobleem. Deze steen is een behulpzame partner.

 

De heldere en opmerkelijke tint van het Turkoois kristal is ontdekt in de ceremoniële maskers en gevechtsuitrusting van de Azteken, een stam die deze steen bewonderde vanwege zijn vermogen om persoonlijke bescherming te bieden in geval van aanvallen van negatieve krachten. Tot nu toe is dit kristal een bescherming of bewaker geweest tegen kwade elementen die je een zwaar gevoel en last bezorgen.

 

Turkoois helpt om verbinding te maken met de spirituele wereld.

 

Het versoepelt ook de communicatie tussen de fysieke en de spirituele rijken, vergroot inactieve paranormale vermogens, stimuleert de intuïtie en brengt wijsheid en inzichten.

 

Kenmerken:

Ringmaat: 27

Breedte van de steen: 19mm

Lengte van de steen: 30mm

Hoogte van de steen: 8,5mm

 

spiritually charged multi-color green turquoise stone - Cirebon, Indonesia

€ 145,00Price
    bottom of page