top of page

Spiritually powerful Naga Siluman keris, kris - Mataram Surakarta abad XIX (19th century) - Wilah with Naga Siluman dapur and kinatah art (gold plated) – Forged with pamor Tambal – Yogyakarta Nunggak semi-hilt – Warangka and gandar of the rare Trembalo Aceh wood.

(Article number: 1951)

 

This spiritually powerful Naga Siluman keris dates from the Mataram Surakarta abad XIX era (19th century).

 

Besides the strong magical and spiritual power of this keris, it is a true work of art in every respect. To start with, the wilah is forged to Naga Siluman dapur (shape) with 5 luk (waves). Both the Naga and the surrounding decorations feature Kinatah (gold plated).

 

Naga Siluman, Seluman or stealth in Sanskrit means imagination (sight), which is the shadow generated by magical forces. Another meaning is masculine, which means magical and fascinating. So, the definition of the Naga Siluman (stealth dragon) can be literally interpreted as an invisible dragon or a dragon that exists in the imaginary (mystical and mystical) world, but it awakens magical powers that are fascinating and charismatic. Kerisses with dapur Naga Siluman were worn by religious figures or people who wanted to explore the spiritual world. The people of the ancient Indonesian archipelago tried to harmonize their small self (bhuwana alit) with the big world (bhuwana agung). What is stated in bhuwana agung is also considered to be in bhuwana alit. The demon that exists in the big world is actually in the small universe, within yourself. That "veil within" is the most dangerous. The "six-faced" self-stealth or sad ripu which is the enemy of the self is painted in the shape of a tongue sticking out like the number 6, namely lust (kama), greed (lobha), anger (krodha) , confusion in thinking (moha) drunkenness (mada) and envy (matsarya). The way to overcome or avoid it is to control the elements of Sad Ripu himself and direct it to positive actions so that his life is safe.

 

In addition, the wilah is forged with pamor Tambal. Pamor Tambal is forged by forging separate pieces of pamor or parts of an old and spiritually very powerful wilah in a wilah. That pamor is rare and has a high value because the difficulty of forging it is very high. Only spiritually strong Empus possess the mastery and magic to forge it. However, for those who are suitable for it, this pamor motif brings luck, which would be good for career development and make it easier for its owner to reach a high level and social position in society (dignity).

 

The keris is housed in a Yogyakarta Gayaman warangka and gandar carved of the rare and beautiful Trembalo Aceh wood. At the top is a Yogya Nunggak semi hilt, also of Trembalo Aceh.

 

Upon request, I will be happy to tell you about the spiritual and magical powers of this special keris.

 

Characteristics:

Dapur: Naga Siluman – 5 luk

Pamor: Tambal

Tangguh: Mataram Surakarta abad XIX (19th century)

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Trembalo Aceh

 

Dimensions:

Total length: 50cm.

Length of the Keris: 48.5cm.

Length of the Wilah: 39cm.

 

Spiritueel krachtige Naga Siluman keris, kris - Mataram Surakarta abad XIX-era (19de eeuw) – Wilah met Naga Siluman dapur en kinatah kunst (goud verguld) – Gesmeed met pamor Tambal – Yogyakarta Nunggak-semi greep – Warangka en gandar van het zeldzame Trembalo Aceh hout.

 

Deze spiritueel krachtige Naga Siluman keris dateert van de Mataram Surakarta abad XIX-era (19de eeuw).

 

Naast de sterke magische en spirituele kracht van deze keris, is het een waar kunstwerk in alle opzichten. Om te beginnen is de wilah gesmeed naar Naga Siluman dapur (vorm) met 5 luk (golven). Zowel de Naga als de omringende decoraties zijn voorzien van Kinatah (goud verguld).

 

Naga Siluman, Seluman of stealth in het Sanskriet betekent verbeelding (zicht), dat is de schaduw die door magische krachten wordt opgewekt. Een andere betekenis is mannelijk, wat betekend magisch en fascinerend is. Dus de definitie van de Naga Siluman (stealth-draak) kan letterlijk worden geïnterpreteerd als een onzichtbare draak of een draak die bestaat in de denkbeeldige (mystieke en mystieke) wereld, maar het wekt magische krachten aan die fascinerend en charismatisch zijn. Kerissen met dapur Naga Siluman werden gedragen door religieuze figuren of mensen die graag de spirituele wereld wilden verkennen. De mensen van de oude Indische archipel probeerden hun kleine zelf (bhuwana alit) te harmoniseren met de grote wereld (bhuwana agung). Wat in bhuwana agung staat, wordt ook beschouwd als in bhuwana alit. De demon die in de grote wereld bestaat, bevindt zich eigenlijk in het kleine universum, in jezelf. Die "sluier van binnen" is het gevaarlijkst. De "zes-faced" self-stealth of trieste ripu die de vijand van het zelf is, is geschilderd in de vorm van een tong die uitsteekt als het cijfer 6, namelijk lust (kama), hebzucht (lobha), woede (krodha ), verwarring in denken (moha) dronkenschap (mada) en afgunst (matsarya). De manier om het te overwinnen of te vermijden, is door de elementen van Sad Ripu zelf te beheersen en het te richten op positieve acties, zodat zijn leven veilig is.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed met pamor Tambal. Pamor Tambal wordt gesmeed door in een wilah aparte stukken pamor of delen van een oude en spiritueel zeer krachtige wilah te smeden. Die pamor is zeldzaam en bezit een hoge waarde omdat de moeilijkheidsgraad om het te smeden zeer hoog is. Slechts spiritueel sterke Empu’s bezitten de meesterschap en magie om het te smeden. Voor degenen die hiervoor geschikt zijn, brengt dit pamor-motief echter geluk met zich mee, wat goed zou zijn voor de loopbaanontwikkeling en het voor de eigenaar gemakkelijker zou maken om een hoog niveau en een sociale positie in de samenleving te bereiken (waardigheid).

 

De keris huist in een Yogyakarta Gayaman warangka en gandar van het zeldzame en prachtige Trembalo Aceh hout. Aan de bovenzijde prijkt een Yogya Nunggak-semi greep eveneens van Trembalo Aceh.

 

Op verzoek vertel ik graag over de spirituele en magische krachten van deze bijzondere keris.

 

Kenmerken:

Dapur: Naga Siluman – 5 luk

Pamor: Tambal

Tangguh: Mataram Surakarta abad XIX (19de eeuw)

Warangka: Yogyakarta Gayaman     

Kayu: Trembalo Aceh

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50cm.

Lengte van de Keris: 48,5cm.

Lengte van de Wilah: 39cm.

 

Spiritual Naga Siluman keris, kris - Naga Siluman dapur - kinatah - Tambal

€ 395,00Price
    bottom of page