top of page

Spiritual, magical Madura, Tilam Upih, Si Mega keris, kris – Beautifully carved Madura Gabilan warangka – Impressive Donoriko hilt – Tilam Upih wilah with 3 pamors.

(Article number: 1947)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This spiritual and magical Madura, Tilam Upih, Si Mega keris dates back to Madura Abad XIX-era (19th century).

 

This keris is simply amazingly beautiful in all aspects. To begin with, the keris is housed in a beautifully carved Madura Gabilan warangka. The three-dimensionally carved winged horse Si Mega, surrounded by floral motifs, adorns the warangka. The gandar is covered with an antique bunton pendok.

 

The old wilah is equally special. It is forged with no less than 3 pamors. At the base of the wilah, pamor Batu Lapak can be admired, which merges into pamor Wedi Melelo with pamor Beras Wutah Halus in the middle.

 

In some areas, pamor is called Batu Lapak, Watu Lapak. Batu Lapak is one of the pamor motifs which is always located in the sor-soran section or at the base of the wilah immediately below the ganja boundary line. The shape of this pamor is similar to the shape of a type of fungus that often grows on the pillars of dead trees. The shape of this pamor motif is a line bent into a semicircle or forming an angle with a non-pointed end. Pamor Batu Lapak symbolizes a strong and pleasant posture, like a flat stone on which you sit comfortably.

 

The image of pamor Wedi Malelo is formed by small round articulated balls along the edge of the blade and another pamor motif in the middle part. In this case Beras Wutah Halus. Pamor Wedi Malelo belongs to the rare pamor motifs. At first glance, it somewhat resembles pamor Udan Mas. Philosophically, a Wedi Malelo keris is expected to bring blessings accompanied by streams of fortune like at Udan Mas. This pamor is very suitable for businessmen, traders and the like to acquire a large fortune.

 

At the top of the keris is a beautifully carved Donoriko hilt.

 

The isi of this keris is lively and very strong. It revealed itself in the form of the winged horse Si Mega. The Si Mega is a powerful spiritual animal and guide. There are several reasons why this creature can fly into your life. First, Si Mega Spirit can announce the birth of clairvoyance in your life. Pay attention to all the feelings you get and keep track of them. Si Mega medicine also supports magical pursuits as you enter a new stage of spiritual development. I am happy to tell you more about this on request.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Batu Lapak, Wedi Malelo and Beras Wutah Halus

Tangguh: Madura Abad XIX-era (19th century).

Warangka: Madura Gabilan

Kayu: Sonokeling

 

Dimensions:

Total length: 50.5 cm.

Length of the Keris: 47cm.

Length of the Wilah: 37cm.

 

Spirituele, magische Madura, Tilam Upih, Si Mega keris, kris – Prachtig gesneden Madura Gabilan warangka – Indrukwekkende Donoriko greep – Tilam Upih wilah met 3 pamors.

 

Deze spirituele en magische Madura, Tilam Upih, Si Mega keris dateert van de Madura Abad XIX-era (19de eeuw).

 

Deze keris is eenvoudigweg verbazingwekkend mooi in alle aspecten. Om te beginnen huist de keris in een prachtig gesneden Madura Gabilan warangka. Het drie dimensioneel gesneden gevleugelde paard Si Mega, omringd door florale motieven siert te warangka. De gandar is bedekt met een antieke bunton pendok.

 

De oude wilah is even bijzonder. Het is gesmeed met maar liefst 3 pamors. Aan de basis van de wilah is pamor Batu Lapak te bewonderen dat overgaat in pamor Wedi Melelo met in het midden pamor Beras Wutah Halus.

 

In sommige gebieden wordt pamor Batu Lapak, Watu Lapak genoemd. Batu Lapak is een van de pamor-motieven die zich altijd in het sor-soran-gedeelte of aan de basis van de wilah direct onder de ganja-grenslijn bevindt. De vorm van dit pamor is vergelijkbaar met de vorm van een soort schimmel die vaak op de pilaren van dode bomen groeit. De vorm van dit pamor-motief is een lijn die in een halve cirkel is gebogen of een hoek vormt met een niet-puntig uiteinde. Pamor Batu Lapak symboliseert een sterke en prettige houding, als een platte steen waar je lekker op zit.

 

De afbeelding van pamor Wedi Malelo wordt gevormd door kleine ronde gelede bollejes langs de rand van de kling en een ander pamormotief in het middengedeelte. In dit geval Beras Wutah Halus. Pamor Wedi Malelo behoort tot de zeldzame pamormotieven. Op het eerste gezicht lijkt het enigszins op pamor Udan Mas. Filosofisch gezien wordt van een Wedi Malelo keris verwacht dat het zegeningen brengt die gepaard gaan met fortuinstromen zoals bij Udan Mas. Deze erfstuk keris is zeer geschikt voor zakenmannen, handelaren en dergelijke om een groot fortuin te verwerven.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een prachtig gesneden Donoriko greep.

 

De isi van deze keris is levendig en bijzonder sterk. Het openbaarde zich in de vorm van het gevleugelde paard Si Mega. De Si Mega is een krachtige spiritueel dier en gids. Er zijn verschillende redenen waarom dit wezen je leven kan binnenvliegen. Ten eerste kan Si Mega Spirit de geboorte van helderziendheid in je leven aankondigen. Besteed aandacht aan alle gevoelens die je krijgt en houd ze bij. Si Mega-medicijn ondersteunt ook magische bezigheden als je een nieuwe fase van spirituele ontwikkeling ingaat. Op verzoek vertel ik hier graag meer over.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Batu Lapak, Wedi Malelo and Beras Wutah Halus

Tangguh: Madura Abad XIX-era (19de eeuw).

Warangka: Madura Gabilan

Kayu: Sonokeling

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50,5cm.

Lengte van de Keris: 47cm.

Lengte van de Wilah: 37cm.

 

 

Spiritual, magical Madura, Tilam Upih, Si Mega keris, kris – 3 pamors - gabilan

€ 375,00Price
    bottom of page