top of page

Spiritual, angelic, Cirebon Dholog keris, kris - Cirebon, abad XVII-era (17th century) – Wilah with the rare Dholog dapur and Beras Wutah Halus pamor – Antique Cirebon Perahu Labuh Warangka – Antique silver pendok – Wayang Buto Bajwang hilt.

(Article number: 1921)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This spiritual and angelic Cirebon Dholog keris dates from the Cirebon, abad XVII-era (17th century).

 

The ancient wilah is forged to the rare Dholog dapur. Dholog is a form of kerisses with five luk (waves). Everything that happens in this world has a time. A process experienced by teak trees each year is the process of dropping leaves during the dry season, as a form of adaptation to the environment and environmental conditions. In the dry season, the teak tree drops almost all its leaves. That is the wisdom that nature has given the teak tree. Even without leaves, the teak tree forges itself into one of the best trees on earth. It won't die. It is even "fasting" so as not to develop in plain sight. It forges itself to withstand the test of the lack of water and the heat of the weather. That is the phase the supernatural has put us through. When times of trials come, believe that by the power of this keris we will always get through them. Dholog is a dapur with the personification of an authentic life, a real purpose, sincere determination, as well as a symbol of the reminder that keris owners always seek and find the meaning of life in the world, so that the purpose and purpose of life that has been outlined will not be forgotten.

 

A complex version of pamor Pendarigan Kebak completes the wilah.

 

Whilst meditating with this powerful keris the isi clearly showed me an angelic tarot card. The angel could be Michael, who is the angel of strength, protection, and courage. Michael lights the way to the truth and assists us to see our highest and best path. The vessels in the angel’s hands represent the vessel that contains eternal life. The flowers are Irisis symbolizing the goddess Iris who links God to humanity. Iris travels from one end of the world to another, into the depth of the sea and the underworld. The angel’s feet, one on land and one in water, symbolize the unification of the external and internal, conscious and subconscious. It also represents testing the waters before jumping into the unknown. The red wings on the angel represent blood which symbolizes life. The sun conceals a crown which represents a connection to higher power. The triangle on the angel’s dress is an equilateral triangle and symbolize spirit, divinity, fire, life, prosperity, and harmony. It can also symbolize God and the holy trinity. The square outside the triangle represents protection and stability. This isi revealed itself to have the exact powers as mentioned above.

 

An antique Wayang Buto Bajwang hilt adorns the top of the keris. A silver bunton pendok covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Dholog – 5 luk (waves)

Pamor: Beras Wutah Halus

Tangguh: Cirebon, abad XVII (17th century)

Warangka: Cirebon Perahu Labuh

Kayu: Stigi

 

Dimensions:

Total length: 48cm.

Length of the Keris: 47cm.

Length of the Wilah: 38cm.

 

Spiritueel, engelachtig, Cirebon Dholog keris, kris - Cirebon, abad XVII-tijdperk (17e eeuw) - Wilah met de zeldzame Dholog dapur en Beras Wutah Halus pamor - Antieke Cirebon Perahu Labuh Warangka - Antiek zilveren pendok - Wayang Buto Bajwang greep.

 

Deze spirituele en engelachtige Cirebon Dholog keris dateert uit het Cirebon, abad XVII-tijdperk (17e eeuw).

 

De oeroude wilah is gesmeed naar de zeldzame Dholog dapur. Dholog is een vorm van kerissen met vijf luk (golven). Alles wat er in deze wereld gebeurt heeft een tijd. Een proces dat elk jaar door teakbomen wordt ervaren, is het laten vallen van bladeren tijdens het droge seizoen, als een vorm van aanpassing aan de omgeving en omgevingsomstandigheden. In het droge seizoen laat de teakboom bijna al zijn bladeren vallen. Dat is de wijsheid die de natuur de teakboom heeft gegeven. Ook zonder blad smeedt de teakboom zich tot een van de beste bomen op aarde. Het zal niet doodgaan. Het is zelfs "vasten" om niet in het volle zicht te ontwikkelen. Het smeedt zichzelf om de test van het gebrek aan water en de hitte van het weer te weerstaan. Dat is de fase waar het bovennatuurlijke ons doorheen heeft gestuurd. Als er tijden van beproevingen komen, geloof dan dat we door de kracht van deze keris er altijd doorheen zullen komen. Dholog is een dapur met de personificatie van een authentiek leven, een echt doel, oprechte vastberadenheid, evenals een symbool van de herinnering dat keris-eigenaren altijd de zin van het leven in de wereld zoeken en vinden, zodat het doel en het doel van het leven dat is geschetst zal niet worden vergeten.

 

Een complexe versie van pamor Pendarigan Kebak maakt deze oude wilah compleet.

 

Tijdens het mediteren met deze krachtige keris liet de isi me duidelijk een engelachtige tarotkaart zien. De engel zou Michaël kunnen zijn, de engel van kracht, bescherming en moed. Michael verlicht de weg naar de waarheid en helpt ons om ons hoogste en beste pad te zien. De vaten in de handen van de engel vertegenwoordigen het vat dat het eeuwige leven bevat. De bloemen zijn Irisis die de godin Iris symboliseren die God met de mensheid verbindt. Iris reist van het ene eind van de wereld naar het andere, de diepte van de zee en de onderwereld in. De voeten van de engel, één op het land en één in het water, symboliseren de vereniging van het externe en interne, bewuste en onbewuste. Het vertegenwoordigt ook het testen van de wateren voordat je in het onbekende springt. De rode vleugels op de engel vertegenwoordigen bloed dat het leven symboliseert. De zon verbergt een kroon die een verbinding met een hogere macht vertegenwoordigt. De driehoek op de jurk van de engel is een gelijkzijdige driehoek en symboliseert geest, goddelijkheid, vuur, leven, welvaart en harmonie. Het kan ook God en de heilige drie-eenheid symboliseren. Het vierkant buiten de driehoek staat voor bescherming en stabiliteit. Deze isi bleek de exacte bevoegdheden te hebben zoals hierboven vermeld.

 

Een antiek Wayang Buto Bajwang greep siert de bovenkant van de kris. Een zilveren bunton pendok bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Dholog – 5 luk (golven)

Pamor: Beras Wutah Halus

Tangguh: Cirebon, abad XVII (17e eeuw)

Warangka: Cirebon Perahu Labuh

Kayu: Stigi

 

Dimensies:

Totale lengte: 48cm.

Lengte van de Keris: 47cm.

Lengte van de Wilah: 38cm.

 

 

Spiritual, angelic, Cirebon Dholog keris, kris - Wayang Buto Bajwang hilt.

€ 285,00Price
    bottom of page