top of page

Spiritual and magical Cirebon Jalak Tilam Sari keris, kris - Cirebon abad XVIII (18th Century) – Ancient wilah with Jalak Tilam Sari dapur and a bright Ngulit Semangka pamor - Cirebon Paparahuan warangka – Kepompongan Cirebon hilt.

(Article number: 2036)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This spiritual and magical Cirebon Jalak Tilam Sari keris, kris dates from the Cirebon abad XVIII (18th Century).

 

After many years I gained the respect and trust of a powerful Dukun (shaman) from Cirebon. His collection of spiritual and magical powerful kerisses is amazing. I acquired this keris from him. He works as a traditional healer, spirit medium, custom and tradition expert. This keris was part of his extensive collection of spiritual and well-maintained keris that he works with on a daily basis. The isi is strong and alive and revealed itself as a spiritual and magical master. This keris is not only a rare and antique masterpiece, its spiritual powers are equally unique and helpful in these busy and sometimes confusing times. If you wish to know more about its spiritual and magical powers, please send me a message.

 

The ancient wilah is forged to Jalak Tilam Sari dapur with a bright Ngulit Semangka pamor.

 

Jalak symbolizes a man as head of the family, 'Tilam' as a place to rest or a place to live quietly and peacefully. 'Sari' means fragrant in the sense of a pleasant and fragrant living environment where happiness and tranquility reign. The owner of the keris will live as breadwinner with his family, without material or financial worries, in peace and happiness, so that he can count on a lot of respect from his immediate environment.

 

The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and ensures that he is very popular within this network, which will increase both his assets and achieve his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways that lead to a direction. It is a message that we should not be discouraged in this life to reach our dreams and goals. It reinforces the owner's faith to find and use different ways to achieve his goals and ideals and to go on without being discouraged, struggling and never giving up.

 

The top of the keris is adorned with an antique Cirebon Kempompongan hilt. It is housed in an antique and rare Cirebon Paparahuan warangka.

 

Characteristics:

Dapur: Jalak Tiam Sari

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Cirebon abad XVIII (18th Century)

Warangka: Cirebon Paparahuan

 

Dimensions:

Total: 50,5cm.

Length of the Keris: 49,5cm.

Length of the Wilah: 40cm.

 

Spirituele en magische Cirebon Jalak Tilam Sari keris, kris - Cirebon abad XVIII (18e eeuw) – Oude wilah met Jalak Tilam Sari dapur en een heldere Ngulit Semangka pamor - Cirebon Paparahuan warangka – Kepompongan Cirebon greep.

 

Deze spirituele en magische Cirebon Jalak Tilam Sari keris, kris dateert uit de Cirebon abad XVIII (18e eeuw).

 

Na vele jaren kreeg ik het respect en het vertrouwen van een krachtige Dukun (sjamaan) uit Cirebon. Zijn verzameling spirituele en magisch krachtige kerissen is verbazingwekkend. Ik mocht ook deze keris van hem overgenomen. Hij werkt als traditioneel genezer, spiritueel medium, gewoonte- en traditiedeskundige. Deze keris maakte deel uit van zijn uitgebreide collectie spirituele en goed onderhouden kerissen waar hij dagelijks mee werkt. De isi is sterk en levend en heeft zich geopenbaard als een spirituele en magische meester. Deze keris is niet alleen een zeldzaam en antiek meesterwerk, de spirituele krachten zijn even uniek en behulpzaam in deze drukke en soms verwarrende tijden. Als u meer wilt weten over de spirituele en magische krachten, stuur me dan s.v.p. een bericht.

 

De oude wilah is gesmeed naar Jalak Tilam Sari dapur met een heldere Ngulit Semangka pamor.

 

Jalak symboliseert een man als hoofd van het gezin, 'Tilam' als een plek om uit te rusten of een plek om rustig en vredig te leven. 'Sari' betekent geurig in de zin van een prettige en geurige leefomgeving waar geluk en rust heersen. De eigenaar van de keris zal als kostwinner samen met zijn gezin, zonder materiële of financiële zorgen, in alle rust en geluk leven, waardoor hij op veel respect uit zijn directe omgeving kan rekenen.

 

Het prestigieuze pamormotief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer populair is binnen dit netwerk, waardoor zowel zijn vermogen toeneemt als zijn doelen sneller en gemakkelijker worden bereikt. De deur van het lot gaat immers steeds verder open, zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. De pamorlijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende wegen die naar een richting leiden. Het is een boodschap dat we ons in dit leven niet moeten laten ontmoedigen om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het vertrouwen van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te gebruiken om zijn doelen en idealen te bereiken en door te gaan zonder ontmoedigd te raken, te worstelen en nooit op te geven.

 

Aan de bovenzijde van de kris is prijkt een antiek Cirebon Kempompongan greep. De keris huist in een antieke en zeldzame Cirebon Paparahuan warangka.

 

Kenmerken:

Dapur: Jalak Tiam Sari

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Cirebon abad XVIII (18e eeuw)

Warangka: Cirebon Paparahuan

 

Dimensies:

Totaal: 50,5cm.

Lengte van de Keris: 49,5cm.

Lengte van de Wilah: 40cm.

Spiritual and magical Cirebon Jalak Tilam Sari keris, kris - Ngulit Semangka

€ 325,00Price
    bottom of page