top of page

Spiritual 17th century Jangkung keris, kris - Jet black wilah with two silver pamors - Rare Jangkung dapur - Warangka of Trembalo wood - Copper Blewah pendok with snake leather insert.

 

The 17th century wilah (blade) of this keris is forged to Dapur Jangkung. Dapur Jangkung is one of the dapurs for kerises with 3 luk (curves). A Jangkung keris has an average wilah length. Kerises with this dapur are quite rare today and therefore much sought after among keris collectors.

 

Jangkung implies that people should have the goal in their lives to come and stay closer to their precious spirits in a spiritual sense so that they will be protected and blessed by them. These spirits can be beloved deceased persons or pets. A Jangkung keris will enable its owner to stay in close contact with his or her spirit world. This will give the keris owner the strength to never give up and to be persistent in his efforts to achieve his goals.

 

Besides this rare dapur, the wilah is forged with two pamors; Ngulit Semangka combined with pamor Pulo Tirto.

 

Pulo Tirta literally means island (in the middle) of water (sea). It is one of the pamor motifs whose fleeting shape resembles a cluster of islands in a sea of ​​water. Considered a pamor that has magical powers that bring good luck and contribute to peace within families, generate fortune for the owner and bring flexibility in relationships.

 

The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him much loved within this network, increasing his assets and achieving his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere.

 

The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It reinforces the owner's belief to find and use different ways to achieve his goals and ideals and to keep going without being discouraged, to keep struggling and never to give up.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka made of Trembalo wood. What is special about this warangka is that the Trembalo wood has a light green glow. The gandar is covered with a blewah (half open) pendok with snake leather insert.

 

On the top is a beautifully carved Nunggak semi handle from Surakarta.

 

Because I wanted to test the power of the Jangkung dapur combined with the Isi (spirit) of the keris, I involved this keris in my daily communication with my beloved spirits. I immediately noticed that this keris immediately strengthened the bond I have with them.

 

Characteristics:

Dapur: Jangkung, 3 Luk

Pamor: Ngulit Semangka and Pulo Tirto

Tangguh: Mataram Abad XVII

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 49cm.

Length of the Keris: 45cm.

Length of the Wilah: 34.5 cm.

 

Spirituele 17de -eeuwse Jangkung keris, kris – Gitzwarte wilah met twee, zilveren pamors – Zeldzame Jangkung dapur – Warangka van Trembalo hout – Koperen Blewah pendok met slangenleren inzet.

 

De 17de -eeuwse wilah (kling) van deze keris is gesmeed naar Dapur Jangkung. Dapur Jangkung is een van de dapurs voor kerissen met 3 luk (bochten). Een Jangkung keris heeft een gemiddelde wilah lengte. Kerissen met dit dapur zijn vandaag de dag vrij zeldzaam en dan ook veel gezocht onder kerissen verzamelaars.

 

Jangkung houdt in dat mensen in hun leven het doel moeten hebben om in spirituele zin dichter bij hun dierbare geesten te komen en te blijven zodat zij door hun zullen worden beschermd en gezegend. Deze dierbare geesten kunnen geliefde overleden personen of huisdieren zijn. Een Jangkung keris zal de eigenaar instaat stellen om in innig contact te blijven met zijn of haar geestenwereld. Hierdoor zal de eigenaar van de keris kracht krijgen om nooit op te geven en om volhardend te zijn in zijn inspanningen om zijn doelen te realiseren. 

 

Naast dit zeldzame dapur is de wilah gesmeed met twee pamors; Ngulit Semangka gecombineerd met pamor Pulo Tirto.

 

Pulo Tirta betekent letterlijk eiland (in het midden) van water (zee). Het is een van de pamor motieven waarvan de vluchtige vorm lijkt op een cluster van eilanden in een zee van water. Beschouwd als een pamor dat magische krachten heeft die geluk brengt en dat bijdraagt aan de vrede binnen families, fortuin genereert voor de eigenaar en flexibiliteit brengt in relaties.

 

Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. 

 

De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka van Trembalo hout. Wat bijzonder is aan deze warangka is dat het Trembalo hout een licht groene gloed heeft. De gandar is bedekt met een blewah (half open) pendok met slangenleren inzet.

 

Aan de bovenzijde prijkt een prachtig gesneden Nunggak semi greep van Surakarta.

 

Omdat ik de kracht van de Jangkung dapur gecombineerd met de Isi (geest) van de keris wilden testen heb ik deze keris betrokken bij mijn dagelijkse communicatie met mijn dierbare geesten. Ik merkte meteen dat deze keris de band die ik met hun heb onmiddellijk versterkte.  

 

Kenmerken:

Dapur: Jangkung, 3 Luk

Pamor: Ngulit Semangka en Pulo Tirto

Tangguh: Mataram Abad XVII

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49cm.

Lengte van de Keris: 45cm.

Lengte van de Wilah: 34,5cm.

 

Spiritual 17th century Jangkung keris, kris - Jet black wilah with two pamors

€ 225,00Price
    bottom of page