top of page

Solo Sengelat keris, kris - Wilah with beautiful pamor, Sengelat dapur, 13 luk - Mataram, Sultan Agung (17th century) era - Copper Blewah, lung-lungan pendok.

 

The wilah of this Sengelat keris is a true masterpiece. It dates to the 17th century, Mataram, Sultan Agung (17de eeuw) era and is forged with a magnificent Pendarigan Kebak pamor. The silver pamor motif is very complex and covers the complete pitch black wilah (blade).

 

Pendaringan Kebak means a full rice chest. In the past, Javanese kept rice in a large wooden chest. A full rice chest symbolizes material prosperity. The magical powers of this pamor are similar to those of pamor Wos Wutah with the difference that the powers of Pendaringan Kebak are many times stronger. This keris brings peace and family, it allows the owner to grow faster in his career or brings business success to entrepreneurs. It not only brings abundant prosperity but it also enhances the social character and generosity of the owner.

 

Furthermore, the wilah is forged to Sengelat dapur with no less than 13 luk (waves). Dapur Sengelat is a dapur (shape) of kerises with 13 Luk (curves). Historically, kerises with Sengelat dapur were reserved for officials and politicians because a Sengelat keris gives the owner natural authority. Sengelat kerisses possess magical powers that enhance the owner's authority and leadership qualities.

 

The top of the keris is adorned with a deeply carved Nunggak Semi ukiran (hilt) from Surakarta. Notice the stylized silhouette of the squatting ancestor and the demonic Patra-Patra masks. Nunggak Semi means the trunk that sprouts again, it shows a combination of a guardian, ancestor and plant. If you look at side-face of the hilt it has the shape of an ancestor in a squatting position. Its demonic guardian aspect is illustrated by the two demonic Patra-Patra masks, which are seen on the front of the hilt.

 

The ukiran (hilt) is set on a beautiful, antique Widhengan mendak from Surakarta.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman Gandon warangka of Trembalo wood. The gandar (sheath) is covered by a copper Blewah, lung-lungan pendok with detailed engravings.

 

Characteristics:

Dapur: Sengelat. 13 Luk.

Pamor: Pendaringan Kebak

Tangguh: Mataram, Sultan Agung (17th century)

Warangka: Solo Gayaman Gandon

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 49cm.

Keris length: 46cm.

Length of the Wilah: 35.5 cm.

 

Solo Sengelat keris, kris - Wilah met prachtige pamor, Sengelat dapur, 13 luk - Mataram, Sultan Agung (17e eeuw) tijdperk - Koperen Blewah, lung-lungan pendok.

 

De wilah van deze Sengelat keris is een waar meesterwerk. Het dateert uit de 17e eeuw, Mataram, Sultan Agung (17de eeuw) en is gesmeed met een prachtige Pendarigan Kebak-pamor. Het zilveren pamormotief is zeer complex en bedekt de gehele pikzwarte wilah (kling).

 

Pendaringan Kebak betekent een volle rijstkist. In het verleden bewaarden Javanen rijst in een grote houten kist. Een volle rijstkist symboliseert materiële welvaart. De magische krachten van deze pamor zijn vergelijkbaar met die van pamor Wos Wutah met het verschil dat de krachten van Pendaringan Kebak vele malen sterker zijn. Deze keris brengt rust en familie, het stelt de eigenaar in staat sneller te groeien in zijn carrière of brengt zakelijk succes voor ondernemers. Het brengt niet alleen overvloedige welvaart, maar het versterkt ook het sociale karakter en de vrijgevigheid van de eigenaar.

 

Verder wordt de wilah gesmeed tot Sengelat dapur met niet minder dan 13 luk (golven). Dapur Sengelat is een dapur (vorm) van kerises met 13 Luk (golven). Historisch gezien waren kerises met Sengelat dapur gereserveerd voor ambtenaren en politici omdat een Sengelat keris de eigenaar natuurlijke autoriteit geeft. Sengelat kerises bezitten magische krachten die de autoriteit en leiderschapskwaliteiten van de eigenaar versterken.

 

Aan de bovenzijde prijkt een diep gesneden Nunggak Semi ukiran (greep) uit Surakarta. Let op het gestileerde silhouet van de gehurkte voorouder en de demonische Patra-Patra-maskers. Nunggak Semi betekent de stam die weer ontspruit, het toont een combinatie van een bewaker, voorouder en plant. Als je naar de zijkant van de greep kijkt, heeft het de vorm van een gehurkte voorouder. Het demonische beschermingsaspect wordt geïllustreerd door de twee demonische Patra-Patra-maskers, die op de voorkant van het handvat te zien zijn.

 

De ukiran (greep) is gezet op een mooie, antieke Widhengan mendak uit Surakarta.

 

De keris huist in een Solo Gayaman Gandon warangka van Trembalo-hout. De gandar (schede) is bedekt met een koperen Blewah, lung-lungan pendok met gedetailleerde gravures.

 

Kenmerken:

Dapur: Sengelat. 13 Luk.

Pamor: Pendaringan Kebak   

Tangguh: Mataram, Sultan Agung (17de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman Gandon

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49cm.

Lengte van de Keris: 46cm.

Lengte van de Wilah: 35,5cm.

 

Solo Sengelat keris, kris - Wilah with beautiful pamor, Sengelat dapur, 13 luk

€ 225,00Price
    bottom of page