top of page

Sinom keris, kris - Mataram Senopaten era (15th century) - Wilah with pamor Wahyu Tumurun - Dapur Sinom - Old Nunggak semi hilt with silver mendak - Warangka of the noble Cendana Jawa wood.

 

The wilah of this keris dates from the Mataram Senopath era (15th century).

 

The old wilah is forged with a beautiful pamor Wahyu Tumurun that contrasts nicely against the black background. Wahyu Tumurun literally means "revelation that descends." By its name alone, this pamor motif has an element of high hopes, an honorable position and also an established value in life. Pamor Wahyu Tumurun kris is interpreted as a symbol to achieve the intervention of the almighty in a high position. Even if one is smart and skilled in science, literature and so on, but if you have not received revelation, of course you cannot get a position. Wahyu Tumurun possesses magical powers through which its owner will receive revelations in both material and immaterial sense.

 

In addition to the beautiful pamor motif, the old wilah is forged with dapur (shape) Sinom. If taken literally, Sinom means young tamarind leaves or hairs on the forehead (bathuk = Java), very smooth and soft. Sinom has traits that are still "enom" (young), like young children just looking for their world. When interacting with others, your tone and intonation should be gentle (kind), kind, smiling, and respectful. This dapur has mystical powers that enhance the communication skills of its owner so that people with whom it communicates, in both private and business capacities, immediately receive and correctly interpret his message.

 

At the top is a Nunggak semi hilt from Surakarta with deeply carved patra-patras (masks). The hilt is finished with a silver Tumpalan mendak.

 

The keris is housed in a Solo Ladrang warangka of the noble Cendana Jawa wood.

 

A two-piece slorok pendok decorated with nagas (serpents) covers the gandar.

 

The isi has revealed himself as an old dukun (shaman) who will show its owner a path in the spiritual world through which he will receive revelations that will strengthen him and lead to personal success.

 

Characteristics:

Dapur: Sinom

Pamor: Wahyu Tumurun

Tangguh: Mataram Senopaths. Abad XV (15th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Cendana jawa

 

Dimensions:

Total length including Gandar: 50cm.

Length of the Keris: 45.5 cm.

Length of the Wilah: 35.5 cm.

 

Sinom keris, kris - Mataram Senopaten era (15de eeuw) – Wilah met pamor Wahyu Tumurun – Dapur Sinom – Oude Nunggak semi greep met zilveren mendak – Warangka van het edele Cendana Jawa hout.

 

De wilah van deze keris dateert van de Mataram Senopaten era (15de eeuw).

 

De oude wilah is gesmeed met een schitterende pamor Wahyu Tumurun dat mooi contrasteert tegen de zwarte achtergrond. Wahyu Tumurun betekent letterlijk ‘opbaring die neerdaalt’. Alleen al door zijn naam heeft dit pamor motief een element van hoge verwachtingen, een eervolle positie en ook een gevestigde waarde in het leven. Pamor Wahyu Tumurun kris wordt geïnterpreteerd als een symbool om op een hoge positie de tussenkomst van de almachtige te bereiken. Ook al is iemand slim en bekwaam in wetenschap, literatuur enzovoort, maar als je geen openbaring hebt ontvangen, kun je natuurlijk geen positie krijgen. Wahyu Tumurun bezit magische krachten waardoor de eigenaar openbaringen zal ontvangen in zowel materiele als immateriële zin.

 

Naast het schitterende pamormotief is de oude wilah gesmeed met dapur (vorm) Sinom. Als de letterlijke betekenis wordt opgevat, betekent Sinom jonge tamarindeblaadjes of haren op het voorhoofd (bathuk = Java), zeer glad en zacht. Sinom heeft eigenschappen die nog steeds ‘enom’ (jong) zijn, zoals jonge kinderen die gewoon op zoek zijn naar hun wereld. Als u met anderen omgaat, moet uw toon en intonatie zachtaardig (vriendelijk), vriendelijk, glimlachend en respectvol zijn. Deze dapur heeft mystieke krachten die de communicatieve vaardigheden van de eigenaar versterken zodat mensen waarmee hij communiceert, in zowel privé als zakelijke hoedanigheden, zijn boodschap meteen ontvangen en juist interpreteren.

 

Aan de bovenzijde prijkt een Nunggak semi greep van Surakarta met diep gesneden patra-patra’s (maskers). De greep is afgezet met een zilveren Tumpalan mendak.

 

De keris huist in een Solo Ladrang warangka van het edele Cendana Jawa hout.

 

Een tweedelige slorok pendok versiert met naga’s (serpenten) bedekt de gandar.

 

De isi heeft zich geopenbaard als een oude Dukun (shaman) die de eigenaar een weg zal wijzen in het spirituele wereld waardoor hij openbaringen zal ontvangen die hem sterker maken en die zullen leiden naar persoonlijk succes.

 

Kenmerken:

Dapur: Sinom

Pamor: Wahyu Tumurun

Tangguh: Mataram Senopaten. Abad XV (15de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Cendana jawa

 

Afmetingen:

Totale lengte inclusief Gandar: 50cm.

Lengte van de Keris: 45,5cm.

Lengte van de Wilah: 35,5cm.

 

Sinom keris, kris - Mataram Senopaten era (15th century) - pamor Wahyu Tumurun

€ 425,00Price
    bottom of page