top of page

Sinom keris, kris – Madiun era (16th century) – Wilah (blade) with distinctive Beras Wutah Halus pamor motif – Sinom dapur (shape) – Nunggak Semi hilt – Copper, finely engraved bunton pendok.

 

The wilah (blade) of this antique keris dates to the Madiun era (16the century). It is forged to Sinom dapur (shape). Taking the literal meaning, Sinom means young tamarind leaves or hairs on the forehead (bathuk = Java), very smooth and soft. Sinom has traits that are still "enom" (young), such as young children simply looking for their world. When interacting with others, your tone and intonation should be gentle (friendly), kind, smiling, and respectful. This dapur has mystical powers that enhance the owner's communication skills so that people he communicates with, in both private and business capacities, immediately receive and correctly interpret his message.

 

Furthermore, the wilah is forged with a distinctive Beras Wutah Halus pamor motif. Pamor Wos Wutah means spilled rice that is spilled due to abundance. This keris has magical properties that will always enable the owner to more than adequately provide for his necessities of life. Beras Wutah possesses magical powers that give serenity, prosperity and an abundance of natural resources to the owner. By owning this keris, the owner will be promoted faster in his career or his own business will flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

The top of the keris is adorned with a Nunggak Semi hilt from Surakarta. Notice the stylized silhouette of the squatting ancestor and the demonic Patra-Patra masks. Nunggak Semi means the trunk that sprouts again, it shows a combination of a guardian, ancestor and plant. If you look at side-face of the hilt it has the shape of an ancestor in a squatting

position. Its demonic guardian aspect is illustrated by the two demonic Patra-Patra masks,

which are seen on the front of the hilt.

 

The Warangka is carved from Trembalo wood to Solo Gayaman model. A finely engraved copper pendok covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Sinom

Pamor: Beras Wutah Halus

Tangguh: Madiun (16th century)

Warangka: Solo Gayman

Kayu: Cendana Wangi

 

Dimensions:

Total length: 49cm.

Length of the Keris: 44,5cm.

Length of the Wilah: 34,5cm.

 

Sinom keris, kris - Madiun-tijdperk (16e eeuw) - Wilah (kling) met kenmerkend Beras Wutah Halus pamor-motief - Sinom dapur (vorm) - Nunggak Semi greep - Koper, fijn gegraveerde bunton pendok.

 

De wilah (kling) van deze antieke keris dateert van het Madiun-tijdperk (16de eeuw). Het is gesmeed naar Sinom dapur (vorm). In de letterlijke betekenis betekent Sinom jonge tamarindeblaadjes of haren op het voorhoofd (bathuk = Java), heel glad en zacht. Sinom heeft eigenschappen die nog steeds "enom" (jong) zijn, zoals jonge kinderen die gewoon op zoek zijn naar hun wereld. Wanneer u met anderen omgaat, moet uw toon en intonatie zacht (vriendelijk), vriendelijk, glimlachend en respectvol zijn. Deze dapur heeft mystieke krachten die de communicatieve vaardigheden van de eigenaar versterken, zodat mensen met wie hij communiceert, zowel privé als zakelijk, zijn boodschap onmiddellijk ontvangen en correct interpreteren.

 

Verder is de wilah gesmeed met een kenmerkend Beras Wutah Halus pamor-motief. Pamor Wos Wutah betekent gemorste rijst die door overvloed wordt gemorst. Deze keris heeft magische eigenschappen die de eigenaar altijd in staat zullen stellen om ruimschoots in zijn levensbehoeften te voorzien. Beras Wutah bezit magische krachten die de eigenaar rust, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen geven. Door deze keris te bezitten, krijgt de eigenaar sneller promotie in zijn carrière of komt zijn eigen bedrijf tot bloei. De eigenaar zal zich kunnen concentreren op het bereiken van zijn doelen in het leven.

 

De bovenkant van de keris is versierd met een Nunggak Semi greep van Surakarta. Let op het gestileerde silhouet van de gehurkte voorouder en de demonische Patra-Patra-maskers. Nunggak Semi betekent de stam die weer ontspruit, het toont een combinatie van een bewaker, voorouder en plant. Als je naar de zijkant van het handvat kijkt, heeft het de vorm van een voorouder in een gehurkte positie. Het demonische beschermingsaspect wordt geïllustreerd door de twee demonische Patra-Patra-maskers, die te zien zijn op de voorkant van de greep.

 

De Warangka is gesneden uit Trembalo-hout naar Solo Gayaman-model. Een fijn gegraveerde koperen pendok bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Sinom

Pamor: Beras Wutah Halus

Tangguh: Madiun (16e eeuw)

Warangka: Solo Gayman

Kayu: Cendana Wangi

 

Dimensies:

Totale lengte: 49cm.

Lengte van de Keris: 44,5cm.

Lengte van de Wilah: 34,5cm.

Sinom keris, kris – Madiun era (16th century) – Wilah (blade) with bright pamor

€ 275,00Price
    bottom of page