top of page

Sengkelat keris, kris - Wilah with rare Wengkon Isen pamor and Sengkelat dapur with 13 luk (curves) - Amangkurat I era (17th century) - Gayaman Kagok Bancih warangka made of Pelet Mbathok wood.

 

The beautiful wilah of this old keris dates from the Amangkurat I - Seda Tegal Arum era (17th century) and is forged with a snow-white pamor Wengkon Isen that contrasts beautifully with the jet black background of the wilah. Wengkon Isen is a rare pamor because it takes a lot of skill from the Empu to forge this pamor motif.

 

Pamor lines run along the edge of the Wilah and frame the pamor spheres in the center of the Wilah. This pamor motif symbolizes a shield that offers protection against disasters, illness, bad luck, disaster and unexpected events. This keris will therefore protect the owner against disasters, diseases, bad luck and other unexpected, negative events.

 

Besides this rare pamor, the wilah is forged to Sengkelat dapur with 13 luk (turns). Dapur Sengelat is a dapur form of kerises with 13 Luk (curves). Historically, kerises with Sengelat dapur were reserved for officials and politicians because a Sengelat keris gives the owner natural authority. Sengelat kerises possess magical powers that enhance the owner's authority and leadership qualities.

 

The wilah has recently been ritually and professionally washed in Indonesia, restoring the original luster of the wilah.

 

The keris is housed in an equally rare Gayaman Kagok Bancih warangka made of Pelet Mbathok wood. And copper blewah (half open) pendok covers the gandar which is also carved from Pelet Mbathok wood.

 

At the top of the keris is a Nunggak Semi Ukiran (grip) model Gantheng from Surakarta. Note the stylized silhouette of the crouching ancestor and the demonic Patra-Patra masks. Nunggak Semi means the trunk that sprouts again, it shows a combination of a guard, an ancestor and a plant. If one looks at the side face of the grip, it has the shape of an ancestor in a crouching position. The demonic protective aspect is illustrated by the two demonic Patra-Patra masks, which are carved on the front of the handle.

 

The isi of this keris is strong and active. It strengthens my self-confidence and allows me to easily analyze and solve problems and difficult issues in life.

 

Characteristics:

Dapur: Sengkelat

Pamor: Wengkon Isen

Tangguh: Amangkurat I - Seda Tegal Arum (17th century)

Warangka: Surakarta Gayaman Kagok Bancih

Kayu: Pelet Mbathok

 

Dimensions:

Total length: 49.5 cm.

Length of the Keris: 48cm.

Length of the Wilah: 37.5 cm.

 

Sengkelat keris, kris – Wilah met zeldzaam Wengkon Isen pamor en Sengkelat dapur met 13 luk (bochten) - Amangkurat I era (17de euw) -  Gayaman Kagok Bancih warangka van Pelet Mbathok hout.

 

De prachtige wilah van deze oude keris dateert van de Amangkurat I – Seda Tegal Arum era (17de eeuw) en is gesmeed met een hagelwitte pamor Wengkon Isen dat mooi afsteekt tegen de gitzwarte achtergrond van de wilah. Wengkon Isen is een zeldzaam pamor omdat het veel vakbekwaamheid van de Empu vraagt om dit pamor motief te smeden.

 

Pamor lijnen lopen langs de rand van de Wilah en omlijsten de pamor sferen in het midden van de Wilah. Dit pamor motief symboliseert een schild, dat bescherming biedt tegen rampen, ziektes, pech, onheil en onverwachte gebeurtenissen. Deze keris zal de eigenaar dan ook beschermen tegen rampen, ziektes, pech en andere onverwachte, negatieve gebeurtenissen. 

 

Naast dit zeldzame pamor is de wilah gesmeed naar Sengkelat dapur met 13 luk (bochten). Dapur Sengelat is een dapur vorm van kerissen met 13 Luk (bochten). In de historie waren kerissen met Sengelat dapur voorbehouden aan ambtenaren en politici omdat een Sengelat keris de eigenaar natuurlijke autoriteit geeft. Sengelat kerissen bezitten magische krachten die de autoriteit en leiderschapskwaliteiten van de eigenaar versterken.

 

De wilah is recentelijk ritueel en professioneel in Indonesië gewassen waardoor de oorspronkelijke luster van de wilah is hersteld.

 

De keris huist in een even zeldzame Gayaman Kagok Bancih warangka van Pelet Mbathok hout. En koperen blewah (half open) pendok bedekt de gandar dat ook van Pelet Mbathok hout is gesneden.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een Nunggak Semi Ukiran (greep) model Gantheng van Surakarta. Let op het gestileerde silhouet van de hurkende voorouder en de demonische Patra-Patra-maskers. Nunggak Semi betekent de stam die opnieuw ontspruit, het toont een combinatie van een bewaker, een voorouder en een plant. Als men naar het zijvlak van de greep kijkt, heeft het de vorm van een voorouder in hurkende positie. Het demonische beschermend aspect wordt geïllustreerd door de twee demonische Patra-Patra-maskers, die op de voorkant van de greep zijn gesneden.

 

De isi van deze keris is sterk en actief. Het versterkt mijn zelfvertrouwen en stelt mij in staat om makkelijk problemen en moeilijke vraagstukken in het leven te analyseren en op te lossen.  

 

Kenmerken:

Dapur: Sengkelat

Pamor: Wengkon Isen

Tangguh: Amangkurat I – Seda Tegal Arum (17de eeuw)

Warangka: Surakarta Gayaman Kagok Bancih

Kayu: Pelet Mbathok

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49,5cm.

Lengte van de Keris: 48cm.

Lengte van de Wilah: 37,5cm.

 

Sengkelat keris, kris - Wilah with rare Wengkon Isen pamor and Sengkelat dapur

€ 414,00Price
    bottom of page