top of page

Sempana keris, kris - Mataram Senopathic era (16th century) - Beautiful Jawa Timur warangka and gandar of pelet nyamel wood - Sempana wilah with 7 luk - Complexly carved, antique Donoriko hilt.

 

This beautiful keris dates from the Mataram Senopathic era (16th century).

 

I acquired this rare keris from the famous author of books about kerisses, Jean Greffioz. This keris can be found in his book "The Kris Legendary weapon from Indonesia".

 

The East Javanese scabbard is carved from the striking and rare pelet nyamel wood. Dark flames traverse the ocher-colored wood. In Indonesian history supernatural powers were attributed to this type of wood. It would satisfy the owner and his family so that they would always be happy. Sheaths of this type of wood were reserved for high officials.

 

The wilah (blade) dates from the Mataram Senopathic era (16th century). 

 

The wilah is forged to Sempana dapur with 7 luks. Although the appearance of this dapur is quite simple, it is very popular because in history Sempana kerises were reserved for royal servants, higher government officials and nobles.

 

Sempana literally means 'true dreams' or dreams that come true. Sempana in a deeper sense is a message, wishful thinking, hope, ideals and desires when they are based on a true understanding that they become reality. The Kembang Kacang beneath the Ganja symbolizes an elephant's trunk. In ancient Indonesian folklore the God Ganesha, the god of the elephant, who symbolized knowledge, is always inhaling knowledge with her trunk. A keris with Sempana dapur will help the keris owner to realize his dreams, ideals and desires by constantly gaining knowledge and using this knowledge to realize his dreams, goals and desires.

 

Furthermore, the wilah is forged with Pulo Tirto pamor. Pulo Tirta literally means island (in the middle) of water (sea). It is one of the pamor motifs whose fleeting shape resembles a cluster of islands in a sea of ​​water. Considered a pamor that has magical powers that bring good luck and contributes peace within families, generates fortune for the owner, and brings flexibility in relationships.

 

The isi of this keris has revealed itself as a royal bodyguard. It has the power to keep negative spirits and malicious people at bay. In addition, it encourages the owner to come up with lucrative business ideas that will increase his wealth.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana, 7 Luk

Pamor: Pulo Tirto

Tangguh: Mataram Senopaths (16th century)

Warangka: Ladrang Jawa Timur

Kayu: Pelet Nyamel

 

Dimensions:

Total length: 47.5 cm.

Keris length: 40.5 cm.

Length of the Wilah: 31.5 cm.

 

Sempana keris, kris - Mataram Senopaten era (16de eeuw) – Prachtige Jawa Timur warangka en gandar van pelet nyamel hout – Sempana wilah met 7 luk – Complex gesneden, antieke Donoriko greep.

 

Deze prachtige keris stamt van de Mataram Senopaten era (16de eeuw).

 

Ik heb deze bijzondere keris mogen overnemen van de bekende auteur van boeken over kerissen, Jean Greffioz. Deze keris is terug te vinden in zijn boek ‘The Kris Legendary weapon from Indonesia’.

 

De Oost Javaanse schede is gesneden van het opvallende en schaarse pelet nyamel hout. Donkere vlammen doorkruisen het okerkleurig hout. In Indonesische historie werd bovennatuurlijke krachten aan dit houtsoort toegeschreven. Het zou de eigenaar en diens gezin tevredenstellen zodat zij altijd gelukkig zouden zijn. 

 

De wilah (kling) stamt van de Mataram Senopaten era (16de eeuw). Panembahan Senapati of Raden Danang Sutowijoyo was een van de leiders van het Mataram-werk dat beroemd is om zijn bovennatuurlijke krachten. Pasikutan Mataram Mataram keris, namelijk Prigel en Sereg.  De grootte van de senopati keris is vrij lang, ongeveer 40cm. 

 

De wilah is gesmeed naar Sempana dapur met 7 luk. Hoewel het uiterlijk van dit dapur vrij eenvoudig is, is het zeer populair omdat in de historie Sempana kerissen voorbehouden waren aan koninklijke dienaren, hogere regeringsfunctionarissen en edelen.

 

Sempana betekent letterlijk 'ware dromen' of dromen die uitkomen. Sempana in diepere betekenis is een boodschap, wishful thinking, hoop, idealen en verlangens wanneer ze gebaseerd zijn op een waar begrip dat ze werkelijkheid worden. De Kembang Kacang onder de Ganja symboliseert de slurf van een olifant. In de oude Indonesische folklore de God Ganesha, de god van de olifant, die symbool stond voor kennis, altijd kennis inhalerend met haar slurf. Een keris met Sempana dapur zal de eigenaar van de keris helpen zijn dromen, idealen en verlangens te realiseren door voortdurend kennis op te doen en deze kennis te gebruiken om zijn dromen, doelen en verlangens te realiseren.

 

Verder is de wilah gesmeed met Pulo Tirto pamor. Pulo Tirta betekent letterlijk eiland (in het midden) van water (zee). Beschouwd als een pamor dat magische krachten heeft die geluk brengt en dat bijdraagt aan de vrede binnen families, fortuin genereert voor de eigenaar en flexibiliteit brengt in relaties.

 

De isi van deze keris heeft zich geopenbaard als een koninklijke lijfwacht. Het heeft de kracht om negatieve geesten en kwaadwillende mensen op afstand te houden. Daarnaast stimuleert het de eigenaar om lucratieve ideeën op zakelijk vlak te bedenken waardoor zijn vermogen zal toenemen.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana, 7 Luk

Pamor: Pulo Tirto

Tangguh: Mataram Senopaten (16de eeuw)

Warangka: Ladrang Jawa Timur

Kayu: Pelet Nyamel

 

Afmetingen:

Totale lengte: 47,5cm.

Lengte van de Keris: 40,5cm.

Lengte van de Wilah: 31,5cm.

 

 

Sempana keris, kris - Mataram Senopathic era (16th century)

€ 425,00Price
    bottom of page