top of page

Regal Sempana keris, kris – Mataram Amangkurat I-era (17th century) - Silver bunton pendok set with 45 intens – Sempana wilah with 9 luk and Ngulit Semangka pamor – Warangka of pelet sembur wood.

(Article number: 1549)

 

This regal Sempana keris dates from the Mataram Amangkurat I era (17th century).

 

The keris has a regal character. For example, the gandar is covered with a silver bunton pendok with deeply driven, three-dimensional motifs and set with no less than 45 intens (rough diamonds).

 

The warangka is carved from the rare Timoho Pelet Sembur wood to Solo Gayaman model.

 

The top of the keris is adorned with a beautifully carved, antique nunggak semi grip from Surakarta.

 

The wilah is equally special. It is forged to Sempana dapur (shape) with 9 luk (waves). Dapur Sempana is one of the keris forms of a keris with 9 luk. Although the appearance of this dapur is quite simple, it is very popular because historically Sempana keris was reserved for royal servants, senior government officials and nobles. Sempana literally means 'true dreams' or dreams that come true. Sempana in a deeper sense is a message, wishful thinking, hopes, ideals and desires when they are based on a true understanding that they become reality. The Kembang Kacang under the Ganja symbolizes an elephant's trunk. In the old Indonesian folklore the god Ganesha, the god of the elephant, who symbolized knowledge, always inhaling knowledge with her trunk. Keris with Sempana dapur will help the owner of the keris to realize his dreams, ideals and desires by constantly acquiring knowledge and using this knowledge to realize his dreams, goals and desires.

 

In addition, the wilah is forged with a complex implementation of ngulit semangka pamor that covers the entire wilah. The prestigious pamor motif ngulit semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him much loved within this network, which will increase his wealth as well as achieve his goals faster and easier. After all, the door of destiny is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of ngulit semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to carry on without being discouraged, to keep on struggling and to never give up.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana, 9 luku

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram Amangkurat I (17th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Timoho Pelet Sembur

 

Dimensions:

Total length: cm.

Length of the Keris: 46cm.

Length of the Wilah: 35cm.

 

Vorstelijke Sempana keris, kris –  Mataram Amangkurat I-era (17de eeuw) - Zilveren bunton pendok bezet met 45 intens – Sempana wilah met 9 luk en Ngulit Semangka pamor – Warangka van pelet sembur hout.

 

Deze vorstelijke Sempana keris dateert van de Mataram Amangkurat I-era (17de eeuw).

 

De keris heeft en vorstelijke aankleding. Zo is de gandar bedekt met een zilveren bunton pendok met diep gedreven, drie dimensionale motieven en bezet met maar liefst 45 intens (ruwe diamantjes).

 

De warangka is gesneden van het zeldzame Timoho Pelet Sembur hout naar Solo Gayaman model.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een mooie gesneden, antieke nunggak semi greep van Surakarta.

 

De wilah is even bijzonder. Het is gesmeed naar Sempana dapur (vorm) met 9 luk (bochten). Dapur Sempana is een van de keris vormen van een keris met 9 luk (bochten). Hoewel het uiterlijk van dit dapur vrij eenvoudig is, is het zeer populair omdat in de historie Sempana kerissen voorbehouden waren aan koninklijke dienaren, hogere regeringsfunctionarissen en edelen. Sempana betekent letterlijk 'ware dromen' of dromen die uitkomen. Sempana in diepere betekenis is een boodschap, wishful thinking, hoop, idealen en verlangens wanneer ze gebaseerd zijn op een waar begrip dat ze werkelijkheid worden. De Kembang Kacang onder de Ganja symboliseert de slurf van een olifant. In de oude Indonesische folklore de God Ganesha, de god van de olifant, die symbool stond voor kennis, altijd kennis inhalerend met haar slurf. Kerissen met Sempana dapur zal de eigenaar van de keris helpen zijn dromen, idealen en verlangens te realiseren door voortdurend kennis op te doen en deze kennis te gebruiken om zijn dromen, doelen en verlangens te realiseren.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed met een complexe uitvoering van ngulit semangka pamor dat de hele wilah bedekt. Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana, 9 luk

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram Amangkurat I (17de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Timoho Pelet Sembur

 

Afmetingen:

Totale lengte: cm.

Lengte van de Keris: 46cm.

Lengte van de Wilah: 35cm.

 

Sempana keris, kris – Mataram Amangkurat I-era (17th cent.) - Pendok with intens

€ 450,00Price
    bottom of page