top of page

Extremely rare, antique and powerful Semar Tinandu keris, kris – Jawa Timur abad VIII-era (18th century) – Wilah with the rare Semar Tinandu dapur (shape) with double Kembang Kacangs – Pamor Wengkon – Gayaman warangka of Timoho Kendit wood – Finely embossed copper Pendok.

(Article number: 1990)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This extremely rare, antique and powerful Semar Tinandu keris dates from the Jawa Timur abad VIII-era (18th century).

 

The keris is so rare because the wilah is forged to Semar Tinandu with two different Kembang Kacangs under eachother, on one side of the wilah. Apart from being ‘piyandel’, a semar tinandu keris is generally used to neutralize or dampen negative or unfavorable auras from other kerisses or objects

 

Although at first the Semar Tinandu keris was functionally a stabbing weapon for self-defense as well as a hunting tool (looking for food), but in its later evolution, namely as part of tosan aji, the Semar Tiandu keris has its own charm and charisma (perbawa). In the form of as a true pusaka, semar is considered "alive" not only because of the belief in its spiritual (supernatural) powers, but also because of the values that give inspiration to suggestions for those who bear it. Among Javanese people, semar has a special meaning which is very sacred, because it reflects a specific and complex worldview. Semar, one of them, is a symbolic embodiment (symbol) of the views and attitudes of the Javanese towards the essence of life. In the universe of pakliran (wayang) Semar is considered the incarnation of a god who is in charge of being the guardian (punakawan) of the ksatriyas (pandhawa) in carrying out his dharma. Semar is considered the highest symbol of the original Javanese guardian danyang (god) who brings harmony to the universe. Even in the world of everyday practicality, Semar is a source of inspiration.

 

Furthermore, the wilah is forged with a clear, white Wengkon pamor. Pamor Wengkon is classified in the earthly elemements ‘rekan’ (fire). The element fire is the most powerful element of the 5 elements. Fire provides heat, energy and has a transformative effect. A devastating fire can emerge from a first small flame. The subtler meaning of the element of fire is found in the proverb "on fire". Which means something like being very enthusiastic. Our "inner fire" consists of our enthusiasm, passion, assertiveness, willpower and energy. When the element of fire is in balance, you feel energy and motivation to undertake, to do things. To create.

 

The isi of this powerful keris is equally alive and powerful. Its power is a personal green light which encourages to move ahead and push past any obstacles that might impede your desired outcome. It lets you have command over your destiny and know where you are heading. It tightens the reins so that you become more disciplined in what you are doing and thus you will achieve your goals.

 

Characteristics:

Dapur: Semar Tinandu

Pamor: Wengkon

Tangguh: Jawa Timur abad VIII (18th century)

Warangka: Gayaman

Kayu: Timoho Kendit.

 

Dimensions:

Total length: 58cm.

Length of the Keris: 52,5cm.

Length of the Wilah: 39,5cm.

 

Extreem zeldzame, antieke en krachtige Semar Tinandu keris, kris - Jawa Timur abad VIII-tijdperk (18e eeuw) - Wilah met de zeldzame Semar Tinandu dapur (vorm) met dubbele Kembang Kacangs - Pamor Wengkon - Gayaman warangka van Timoho Kendit hout - Koperen Pendok met fijne graveringen.

 

Deze uiterst zeldzame, antieke en krachtige Semar Tinandu kris dateert uit het Jawa Timur abad VIII-tijdperk (18e eeuw).

 

De keris is zo zeldzaam omdat de wilah is gesmeed naar Semar Tinandu met twee verschillende Kembang Kacangs onder elkaar, aan één kant van de wilah. Behalve dat het 'piyandel' is, wordt een semar tinandu keris over het algemeen gebruikt om negatieve of ongunstige aura's van andere kerissen of objecten te neutraliseren of te dempen.

 

Hoewel de Semar Tinandu keris aanvankelijk functioneel een strijdwapen was voor zelfverdediging en ook een jachtwerktuig (op zoek naar voedsel), maar in zijn latere evolutie, namelijk als onderdeel van tosan aji, heeft de Semar Tiandu keris zijn eigen charme en charisma (perbawa). In de vorm van een echte pusaka wordt semar als "levend" beschouwd, niet alleen vanwege het geloof in zijn spirituele (bovennatuurlijke) krachten, maar ook vanwege de waarden die inspiratie geven voor suggesties voor degenen die het dragen. Onder Javanen heeft semar een speciale betekenis die zeer heilig is, omdat het een specifiek en complex wereldbeeld weerspiegelt. Semar, een van hen, is een symbolische belichaming (symbool) van de opvattingen en houdingen van de Javanen ten opzichte van de essentie van het leven. In het universum van pakliran (wayang) wordt Semar beschouwd als de incarnatie van een god die de leiding heeft over de bewaker (punakawan) van de ksatriya's (pandhawa) bij het uitvoeren van zijn dharma. Semar wordt beschouwd als het hoogste symbool van de oorspronkelijke Javaanse voogd danyang (god) die harmonie brengt in het universum. Ook in de wereld van de dagelijkse praktijk is Semar een bron van inspiratie.

 

Verder is de wilah gesmeed met een helder, wit Wengkon pamor. Pamor Wengkon is ingedeeld in de aardse elementen ‘rekan’ (vuur). Het element vuur is het krachtigste element van de 5 elementen. Vuur geeft warmte, energie en heeft een transformerend effect. Uit een eerste kleine vlam kan een verwoestende brand ontstaan. De subtielere betekenis van het element vuur is te vinden in het spreekwoord "in brand". Dat betekent zoiets als heel enthousiast zijn. Ons "innerlijke vuur" bestaat uit ons enthousiasme, passie, assertiviteit, wilskracht en energie. Als het element vuur in balans is, voel je energie en motivatie om te ondernemen, dingen te doen. Maken.

 

De isi van deze krachtige keris is even levendig en krachtig. Zijn kracht is een persoonlijk groen licht dat aanmoedigt om vooruit te gaan en obstakels te omzeilen die uw gewenste resultaat zouden kunnen belemmeren. Het geeft je controle over je lot en je weet waar je naartoe gaat. Het verstevigt de teugels zodat je meer discipline krijgt in wat je doet en zo je doelen bereikt.

 

Kenmerken:

Dapur: Semar Tinandu

Pamor: Wengkon

Tangguh: Jawa Timur abad VIII (18e eeuw)

Warangka: Gayaman

Kayu: Timoho Kendit.

 

Dimensies:

Totale lengte: 58cm.

Lengte van de Keris: 52,5cm.

Lengte van de Wilah: 39,5cm.

Semar Tinandu keris, kris – Semar Tinandu dapur - Pamor Wengkon - Magical

€ 495,00Price
    bottom of page