top of page

Sapukala Bugis Makassar kris, keris – Bugis abad XVIII-era (18th century) – Sapukala wilah with kinatah (gold) decorations – Kelengan pamor – Antique Jawa Demam hilt set on an openworked copper cup.

(Article number: 1635)

 

This antique Sapukala Bugis keris dates from the Bugis abad XVIII era (18th century).

 

Kinatah (gold) decoration sparkles at the base of the wilah. The gandik features an inverted crown in kinatah and the ganja, floral motifs that are also executed in kinatah.

 

I had the old wilah professionally and ritually washed in Indonesia, renewing the pamor.

 

The wilah is forged with pamor Kelengan. Kelengan keris belong to the earth element. The element of earth is produced by fire, water and air. Gaia, the Earth, is a living organism, perfected by the spherical shape we can see from space. The Guardians of the Earth are its creators: fire within, water on the surface, and the atmosphere (air) that envelops the planet. The union of the four elements becomes visible outwardly through the earth: the wonderful nature of 'mother earth'. Slow but persistent is the 'earth element', like time which, unlike us humans, is thoughtful and patient when it comes to harmonizing irregularities again.

 

These keris absorb negative energy and above all give protection against all negative influences be it persons, spirits, diseases or disasters. They also stand for creating news and innovation. In addition, these keris possess spiritual powers that will increase the owner's prudence and self-confidence.

 

In addition, the wilah is forged to Sapukala dapur (shape). A keris with Sapukala dapur can be seen as a real fighting keris for defense and guarding due to the wide angles with strong arcs and shape of the wilah. Sepokal keris are among the most spiritually powerful pusakas (heirlooms). For this reason, Indonesians usually believe that this sacred type of pusaka is very effective in warding off evil spirits, evil-doers, demons, jinns, disease, and misfortune. As such, the keris Sepokal is excellent for defending against the dangers of black magic ("guna-guna").

 

The top of the keris is adorned with an antique Jawa Demam handle set on an openwork copper cup.

 

The keris is housed in a typical Bugis sheath. The warangka is carved from Cenrana wood and the gandar from dark Salebara wood.

 

The powerful isi of this keris is as majestic as the keris itself. On request, I will gladly tell you how the isi revealed itself.

 

Characteristics:

Dapur: Sapukala

Pamor: Kelengan

Tangguh: Bugis abad XVIII-era (18th century)

Warangka: Bugis

Kayu: Cenrana and Salebara

 

Dimensions:

Total length: 48.5 cm.

Length of the Keris: 47cm.

Length of the Wilah: 37cm.

 

Sapukala Bugis Makassar kris, keris – Bugis abad XVIII-era (18de eeuw) – Sapukala wilah met kinatah (goud) versieringen – Kelengan pamor – Antieke Jawa Demam greep gezet op een opengewerkte koperen cup.

 

Deze antieke Sapukala Bugis keris dateert van de Bugis abad XVIII-era (18de eeuw).

 

Aan de basis van de wilah schittert kinatah (goud) decoratie. Op de gandik prijkt een omgekeerde kroon in kinatah en op de ganja, florale motieven die ook in kinatah zijn uitgevoerd.

 

Ik heb de oude wilah professioneel en ritueel in Indonesië laten wassen waardoor het pamormotief hernieuwd is.

 

De wilah is gesmeed met pamor Kelengan. Kelengan kerissen behoren tot het element aarde. Het element aarde wordt door vuur, water en lucht voortgebracht. Gaia, de aarde, is een levend organisme, volmaakt door de bolvorm die wij vanuit de ruimte kunnen zien. De wachters van de aarde zijn de scheppers daarvan: vuur vanbinnen, water aan de oppervlakte en de dampkring (lucht) die de planeet omhult. De vereniging van de vier elementen wordt door de aarde zichtbaar naar buiten toe: de wonderbaarlijke natuur van ‘moeder aarde’. Langzaam, maar volhardend is het ‘aarde-element’, net als de tijd die, in tegenstelling tot ons mensen, bedachtzaam en geduldig is als het erom gaat onregelmatigheden weer te harmoniseren.

 

Deze kerissen absorberen negatieve energie en geven vooral bescherming tegen alle negatieve invloeden zei het personen, geesten, ziektes of rampen. Ze staan ook voor het creëren van nieuws en inovatie. Daarnaast bezitten deze kerissen spirituele krachten die de zelfbewustheid, voorzichtigheid en zelfvertrouwen van de eigenaar zullen vergroten.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed naar Sapukala dapur (vorm). Een keris met Sapukala dapur kan door de brede hoeken met stevige bogen en vorm van de wilah gezien worden als een echte vechtkeris ter vedediging en bewaking. Sepokal kerissen behoren tot de meest spiritueel krachtige pusakas (erfstukken). Om deze reden geloven Indonesiërs gewoonlijk dat dit heilige soort pusaka zeer effectief is om boze geesten, kwaadwillende personen, demonen, djinns, ziektes en ongeluk af te weren. Als zodanig is de keris Sepokal uitstekend geschikt ter verdedigen tegen de gevaren van zwarte magie (‘guna-guna’).

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een antieke Jawa Demam greep dat gezet is op een opengewerkte, koperen cup.

 

De keris huist in een typische Bugis schede. De warangka is van Cenrana hout en de gandar van het donkere Salebara hout gesneden.

 

De krachtige isi van deze keris heeft een even majestueuze karakter als de keris zelf. Op verzoek vertel ik u graag hoe de isi zich heeft geopenbaard.  

 

Kenmerken:

Dapur: Sapukala

Pamor: Kelengan

Tangguh: Bugis abad XVIII-era (18de eeuw)

Warangka: Bugis

Kayu: Cenrana en Salebara

 

Afmetingen:

Totale lengte: 48,5cm.

Lengte van de Keris: 47cm.

Lengte van de Wilah: 37cm.

 

Sapukala Bugis Makassar kris, keris – 18th century wilah with kinatah (gold)

€ 395,00Price
    bottom of page