top of page

Royal, antique Madura Sumenep keris, kris - Beautifully carved Warangka with a crown - Impressive Wilah (blade) with a clear pamor - Detailed Pulasir Ukiran (hilt).

 

The sturdy Wilah (blade) of this antique Madura Sumenep keris fits perfectly in the complex carved woodwork Sarong. The Warangka is a work of art with detailed floral carvings with in the middle a crown. The crown refers to Knight in the order of the Dutch Lion, awarded to Panembahan Cakraningrat for his assistance in the Java War to the Government.

 

At the top of the keris is a beautifully carved Pulasir handle trimmed with a style-conforming copper selut.

 

The Wilah is as beautiful as the decoration of the keris. It is forged with a crisp and clear pamor Beras Wutah. Pamor Wos Wutah means spilled rice that is spilled due to abundance. This keris has magical properties that will always enable the owner to more than adequately provide for his necessities of life. Beras Wutah possesses magical powers that give serenity, prosperity and an abundance of natural resources to the owner. By owning this keris, the owner will be promoted faster in his career or his own business will flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

Besides the pamor, the wilah is forged to Sempana dapur with no less than 9 luk (waves). Dapur Sempana is one of the keris forms of a keris with 9 Luk (waves). Although the appearance of this dapur is fairly simple, it is very popular because in history Sempana kerisses were reserved for royal servants, senior government officials and nobles.

 

Sempana literally means ‘true dreams’ or dreams that come true. Sempana in deeper meaning is a message, wishful thinking, hopes, ideals and desires when based on a true understanding they become reality. The Kembang Kacang under the Ganja symbolizes the trunk of an elephant. In ancient Indonesian folklore the God Ganesha, the elephant God, who stood symbol for knowledge, always inhaling knowledge with her trunk.

 

Kerisses with Sempana dapur will help the owner of the keris to realize his dreams, ideals and desires by constantly gaining knowledge and using this knowledge to realize his dreams, goals and desires.

 

In short, a perfect piece of Madurian craftsmanship.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana, 9 Luk

Pamor: Beras Wutah

Tangguh: Madura Sepuh Abad XVIII (18th century)

Warangka: Madura Gabilan

Kayu: Kemuning

 

Dimensions:

Total length: 54cm.

Length of the Keris: 47cm.

Length of the Wilah: 35cm.

 

Koninklijke, antieke Madura Sumenep keris, kris - Prachtig gesneden Warangka met een kroon - Indrukwekkende Wilah (kling) met een duidelijke pamor - Gedetailleerd Pulasir Ukiran (greep).

 

De stoere Wilah (kling) van deze antieke Madura Sumenep keris past perfect in het complexe gesneden houtwerk Sarong. De Warangka is een kunstwerk met gedetailleerd floraal snijwerk met in het midden een kroon. De kroon verwijst naar Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, toegekend aan Panembahan Cakraningrat voor zijn hulp aan de regering in de Java-oorlog.

 

Aan de bovenkant van de keris prijkt een prachtig gesneden Pulasir greep afgezet met een stijl-conforme koperen selut.

 

De Wilah is net zo mooi als de sarong van de keris. Het is gesmeed met een scherpe en heldere pamor Beras Wutah. Pamor Wos Wutah betekent gemorste rijst die door overvloed wordt gemorst. Deze keris heeft magische eigenschappen die de eigenaar altijd in staat zullen stellen om ruimschoots in zijn levensbehoeften te voorzien. Beras Wutah bezit magische krachten die de eigenaar rust, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen geven. Door deze keris te bezitten, wordt de eigenaar sneller gepromoveerd in zijn carrière of komt zijn eigen bedrijf tot bloei. De eigenaar zal zich kunnen concentreren op het bereiken van zijn doelen in het leven.

 

Naast de pamor is de wilah gesmeed tot Sempana dapur met niet minder dan 9 luk (golven). Dapur Sempana is een van de kerisvormen van een keris met 9 Luk (golven). Hoewel het uiterlijk van deze dapur vrij eenvoudig is, is hij erg populair omdat Sempana kerisses in de geschiedenis gereserveerd waren voor koninklijke dienaren, hoge regeringsfunctionarissen en edelen.

 

Sempana betekent letterlijk ‘ware dromen’ of dromen die uitkomen. Sempana in diepere betekenis is een boodschap, wensdenken, hoop, idealen en verlangens wanneer ze gebaseerd zijn op een waar begrip, ze werkelijkheid worden. De Kembang Kacang onder de Ganja symboliseert de slurf van een olifant. In de oude Indonesische folklore de god Ganesha, de olifantsgod, die symbool stond voor kennis en altijd kennis inhaleerde met haar slurf.

 

Een keris met Sempana dapur zal de eigenaar helpen zijn dromen, idealen en verlangens te realiseren door voortdurend kennis te vergaren en deze kennis te gebruiken om zijn dromen, doelen en verlangens te realiseren.

 

Kortom een ​​perfect stukje Maduriaans vakmanschap.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana, 9 Luk

Pamor: Beras Wutah

Tangguh: Madura Sepuh Abad XVIII (18e eeuw)

Warangka: Madura Gabilan

Kayu: Kemuning

 

Dimensies:

Totale lengte: 54cm.

Lengte van de Keris: 47cm.

Lengte van de Wilah: 35cm.

 

Royal, antique Madura Sumenep keris, kris - Beautifully carved Warangka

€ 225,00Price
    bottom of page