top of page

Resplendent, antique Jalak Ngore keris, kris - 18th century wilah (Amangkurat IV - Sunan Prabu) with two complex pamors - Warangka and gandar from Cendana Wangi wood - Deeply carved Nunggak Semi, Yudowinatan Ukiran (hilt) from Surakarta.

 

The wilah (blade) of this resplendent keris comes from the Amangkurat IV - Sunan Prabu era (18th century) and is forged with two complex pamors; Beras wutah Mlindjon on one side and Pendarigan Kebak on the other. The keris has recently been ritually washed and stained, so that the snow-white pamors contrast beautifully with the jet-black blade that has been forged to Jalak Ngore dapur (form).

 

Dapur Jalak Ngore is a symbol of achieving happiness and being free from all life problems related to material things. For the Javanese, starlings (Jalak) are symbols of good luck. They give a feeling of pleasure that takes away grief. When a starling flaps its wings loudly (Ngore) it makes an effort to find food (income) to meet the needs of its family. When searching for food, starlings provide reciprocal services to others, such as eating parasites from the back of a buffalo. A starling is also very loyal to its partner. This dapur possesses magical powers that help the owner to release and solve difficulties and problems. It increases his perseverance so that the owner achieves his goals in life and more than meets his needs, ensuring peace and harmony in his relationship and family. In addition, the social character of the owner of the keris is strengthened and he is very loved and respected in his work and private environment.

 

The two separate pamors possess magical powers that assist the owner and his family. Pendaringan Kebak means a full rice box. In the past, Javanese kept rice in a large wooden box. A full rice box symbolizes material prosperity. The magical powers of this pamor are similar to those of pamor Wos Wutah with the difference that the powers of Pendaringan Kebak are many times stronger. This keris brings peace and in the family, it allows the owner to grow faster in his career and it brings business success to entrepreneurs. Not only does it bring abundant prosperity, but it also reinforces the owner's social character and generosity.

 

The top of the keris is adorned with a Nunggak Semi, Yudowinatan Ukiran (hilt) of Surakarta with deeply carved patra-patras (masks) that is placed on a silver Widhengan mendak.

 

The warangka and gandar are carved from the luxurious Cendana Wangi wood. The gandar is covered with a copper Blewaha Comrang pendok.

 

Characteristics:

Dapur: Jalak Ngore

Pamor: Beras Wutah Halus

Tangguh: Mataram - Amangkurat IV - Sunan Prabu (1719-1725)

Warangka: Solo, Gandon

Kayu: Cendana Wangi

 

Dimensions:

Total length: 50cm. / 19.7”

Length of the Keris: 46.5cm. / 18.3”

Length of the Wilah: 36.5 cm. / 14.4”

 

Eclatante, antieke Jalak Ngore keris, kris – 18e -eeuwse wilah ( Amangkurat IV – Sunan Prabu) met twee complexe pamors – Warangka en gandar van Cendana Wangi hout – Diep gestoken Nunggak Semi, Yudowinatan Ukiran(greep) van Surakarta.

 

De wilah (kling) van deze eclatante keris stamt van de Amangkurat IV – Sunan Prabu era (18e -eeuw) en is gesmeed met twee complexe pamors; Beras wutah Mlindjon aan de ene zijde en Pendarigan Kebak aan de andere zijde. De keris is recentelijk ritueel gewassen waardoor de hagelwitte pamors prachtig afsteken tegen de gitzwarte kling die naar Jalak Ngore dapur (vorm) is gesmeed.

 

Dapur Jalak Ngore is een symbool van het bereiken van geluk en vrij zijn van alle levensproblemen die met materiële zaken te maken hebben. Voor de Javanen zijn spreeuwen (Jalak) symbolen van goed geluk. Zij geven een gevoel van plezier waardoor verdriet wordt weggenomen. Wanneer een spreeuw luid met zijn vleugels klappert (Ngore) doet hij een poging om voedsel te vinden (inkomen) om aan de behoeften van zijn gezin te voldoen. Bij het zoeken naar voedsel verlenen spreeuwen wederdiensten aan anderen, zoals het eten van parasieten van de rug van een buffel. Een spreeuw is ook zeer loyaal aan zijn partner. Deze dapur bezit magische krachten die de eigenaar helpt om moeilijkheden en problemen los te laten en op te lossen. Het verhoogt zijn doorzettingsvermogen waardoor de eigenaar zijn doelen in het leven verwezenlijkt en ruimschoots in zijn levensbehoefte weet te voorzien waardoor rust en harmonie in zijn relatie en gezin gewaarborgd wordt. Daarnaast wordt het sociale karakter van de eigenaar van de keris versterkt en hij zeer geliefd en gerespecteerd is in zijn werk- en privéomgeving.   

 

De twee afzonderlijke pamors bezitten magische krachten die de eigenaar en zijn familie assisteren. Pendaringan Kebak betekent een volle rijst kist. In het verleden bewaarden Javanen rijst in een grote houten kist. Een volle rijstkist symboliseert materiële welvaart. De magische krachten van deze pamor komt overeen met die van pamor Wos Wutah met dit verschil dat de krachten van Pendaringan Kebak vele malen sterker zijn. Deze keris brengt rust en in de familie, het laat de eigenaar sneller groeien in zijn carrière en bij ondernemers brengt het zakelijk succes. Het brengt niet alleen overvloedige welvaart maar het versterkt ook het sociale karakter en vrijgevigheid van de eigenaar.

 

Aan de bovenzijde prijkt een Nunggak Semi, Yudowinatan Ukiran(greep) van Surakarta met diep gesneden patra-patra’s (maskers) dat gezet is op een zilveren Widhengan mendak.

 

De warangka en gandar zijn gesneden uit het luxueuze Cendana Wangi hout. De gandar is bedekt met een koperen Blewaha Comrang pendok.

 

Kenmerken:

Dapur: Jalak Ngore

Pamor: Beras Wutah Halus

Tangguh: Mataram - Amangkurat IV – Sunan Prabu (1719-1725)

Warangka: Solo, Gandon

Kayu: Cendana Wangi

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50cm.

Lengte van de Keris: 46,5cm.

Lengte van de Wilah: 36,5cm.

 

 

Resplendent, antique Jalak Ngore keris, kris - 18th century wilah -Amangkurat IV

€ 225,00Price
    bottom of page