top of page

Rare Tilam Upih keris, kris with the impressive and special pamor Sekar Glagah Winengku sungsang - Silver Yogyakarta pendok - Beautifully carved Yogyakarta Wanda Taman ukiran (hilt).

 

The antique wilah (blade) of this keris is forged with the rare and much sought after pamor Sekar Glagah Winengku. Because this is a very difficult to make pamor, it is also rare and much sought after by keris enthusiasts.

 

The magical power of this pamor increases the authority, courage and popularity of the owner.

 

In addition to this rare pamor, the wilah (blade) is forged into Tilam Upih dapur (form). Tilam Upih is also called Tilam Petak or Tilam Putih in other areas in Indonesia. In the Yogyakarta keraton there are at least three heirloom keris with Tilam Upih dapur, namely KK Pulanggeni, KK Sirap and KK Sri Sadono.

 

According to the science of Sunan Kalijaga's percussion symbol, Tilam Upih is a symbol of women. It contains the meaning of Pasemon as someone who has loved his keris, his attitude is like a person who loves a woman who becomes a garwa, where the memory of his mind is always fixed on him.

 

Like a soldier who considers his firearm as a second woman, because a Javanese keris is like a second woman who needs attention, care and love. In Javanese culture, this keris is one of the symbols of real men.

 

A keris with Tilam Upih dapur possesses magical properties that strengthen the owner in his masculinity. It optimizes the relationship with his life partner and allows him to maintain and protect his family.

 

The keris is housed in a Gayaman Yogyakarta warangka carved from the lush trembalo wood. The gandar is covered with a silver Yogyakarta bunton pendok with finely driven typical Yogyakarta motifs.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Sekar Glagah Winengku sungsang .

Tangguh: Mataram

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 47 cm. / 18.5”

Length of the Keris: 42cm. / 16.5”

Length of the Wilah: 33.2 cm. / 13”

 

Zeldzame Tilam Upih keris, kris met het indrukwekkende en bijzondere pamor Sekar Glagah Winengku – Zilveren Yogyakarta pendok – Mooi gesneden Yogyakarta Wanda Taman ukiran (greep).

 

De antieke wilah (kling) van deze keris is gesmeed met het zeldzame en veel gezochte pamor Sekar Glagah Winengku. Omdat dit een zeer moeilijk te maken pamor is, is het ook zeldzaam een veel gezocht door keris liefhebbers.

 

De magisch kracht van dit pamor vergroot het gezag, de moed en de populariteit van de eigenaar.

 

Naast dit zeldzame pamor is de wilah (kling) gesmeed naar Tilam Upih dapur (vorm). Tilam Upih wordt in andere gebieden in Indonesië ook Tilam Petak of Tilam Putih genoemd. In de Yogyakarta keraton zijn minstens drie erfstuk kerissen met Tilam Upih dapur, namelijk KK Pulanggeni, KK Sirap en KK Sri Sadono.

 

Volgens de wetenschap van het percussiesymbool van Sunan Kalijaga is Tilam Upih een symbool van vrouwen. Het bevat de betekenis van Pasemon als iemand die van zijn keris heeft gehouden, zijn houding is als een persoon die van een vrouw houdt die een garwa wordt, waar het geheugen van zijn geest altijd op hem is gefixeerd.

 

Zoals een soldaat die zijn vuurwapen als een tweede vrouw beschouwt, want een Javaanse keris is als een tweede vrouw die aandacht, verzorging en liefde benodigd. In de Javaanse cultuur is deze keris als een van de symbolen van echte mannen.

 

Een keris met Tilam Upih dapur bezit magische eigenschappen die de eigenaar versterkt in zijn mannelijkheid. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat zijn gezin te onderhouden en te beschermen.

 

De keris huist in een Gayaman Yogyakarta warangka gesneden uit het weelderige trembalo hout is gesneden. De gandar is bedekt met een zilveren Yogyakarta bunton pendok met fijn gedreven typische Yogyakarta motieven.   

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih     

Pamor: Sekar Glagah Winengku sungsang.

Tangguh: Mataram

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 47 cm.

Lengte van de Keris: 42cm.

Lengte van de Wilah: 33,2cm.

 

Rare Tilam Upih keris, kris with the scarce pamor Sekar Glagah Winengku

€ 495,00Price
    bottom of page