top of page

Rare Sumbawa Lamba Lima keris, kris - Sumbawa, Indonesia - Sumbawa abad XVII era (17th century) - Wilah with Lamba Lima dapur (shape) and the rare pamor Tritik - Beautiful, antique hilt with copper selut - Gandar clad with silver and copper .
(Article number:  1641)

 

This very rare, antique Sumbawa keris dates from the Sumbawa abad XVII era (17th century).

 

The keris is very rare because Sumbawa did not have a large keris industry in history. Today only a very few old Sumbawa keris have been preserved.

 

The ancient Lamba Lima wilah of this rare Sumbawa keris has recently been professionally and ritually washed in Indonesia, renewing the original luster of the rare Tritik pamor.

 

A keris with Pamor Tritik cannot just be owned by anyone. Only certain people of high position or prominent social status are believed to be capable of owning a keris with this pamor motif.

 

Pamor Tritik is almost the same as Pamor Untu Walang, which is sharp and includes straight striped motifs, with rounded edges and contains other motifs. There is not just one Pamor Tritik motif, but several. Keris with Pamor Tritik is considered by keris experts to be a strong positive force that gives its owner a natural authority. He will be respected by people in his network and his words will not be doubted. It will also bring dignity and security to the owner.

 

Furthermore, the wilah is forged with dapur Lamba Lima with 5 luk (waves). A keris with dapur Lamba Lima possesses spiritual powers which endows its owner with the art of fluent speaking. As a result, no one will doubt his words and his trust by people in his business and private environment increases. This keris will ensure that relationships with people in his network will improve greatly, which will be very lucrative in both his career and private environment.

 

The top of the keris is adorned with a large and typical Sumbawa hilt that is richly decorated with floral motifs. Trimmed at the bottom with an antique, heavy, copper selut.

 

The gandar is clad with copper and silver.

 

Characteristics:

Dapur: Lamba Lima

Pamor: Tritik

Tangguh: Sumbawa abad XVII (17th century)

Warangka: Sumbawa

Kayu: Sono keling

 

Dimensions:

Total length: 47cm.

Length of the Keris: 43cm.

Length of the Wilah: 34cm.

 

Zeldzame Sumbawa Lamba Lima keris, kris – Sumbawa, Indonesië - Sumbawa abad XVII-era (17de eeuw) – Wilah met Lamba Lima dapur (vorm) en het zeldzame pamor Tritik – Prachtige, antieke greep met koperen selut – Gandar bekleed met zilver en koper.

 

Deze zeer zeldzame, antieke Sumbawa keris dateert van de Sumbawa abad XVII-era (17de eeuw).

 

De keris is zeer zeldzaam omdat Sumbawa in de historie geen grote keris industrie kenden. Vandaag de dag zijn er dan ook zeer weinig oude Sumbawa kerissen bewaard gebleven.  

 

De oeroude Lamba Lima wilah van deze zeldzame Sumbawa keris is recentelijk professioneel en ritueel in Indonesië gewassen waardoor de oorspronkelijke luster van het zeldzame Tritik pamor hernieuwd is.

 

Een keris met Pamor Tritik kan niet zomaar eigendom zijn van iemand. Alleen bepaalde mensen met een hoge positie of prominente sociale status worden verondersteld in staat te zijn eigenaar te zijn van een keris met dit pamormotief.

 

Pamor Tritik is bijna hetzelfde als Pamor Untu Walang, die scherp is en rechte gestreepte motieven omvat, met ronde randen en andere motieven bevat. Er is niet alleen één Pamor Tritik-motief, maar meerdere. Kerissen met Pamor Tritik wordt door keris-experts beschouwd als een sterke positieve kracht die de eigenaar een natuurlijke autoriteit geeft. Hij zal worden gerespecteerd door mensen in zijn netwerk en aan zijn woorden zal niet worden getwijfeld. Het zal de eigenaar ook waardigheid en veiligheid brengen.

 

Verder is de wilah gesmeed met dapur Lamba Lima met 5 luk (bochten). Een keris met dapur Lamba Lima bezit spirituele krachten die de eigenaar de kunst van het vloeiend spreken schenkt. Hierdoor zal niemand aan zijn woorden twijfelen en neemt zijn vertrouwen door mensen in zijn zakelijke en prive omgeving toe. Deze keris zal ervoor zorgen dat relaties met mensen in zijn netwerk sterk zullen verbeteren wat zowel in zijn carrière als privé omgeving zeer lucratief zal zijn.  

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een forse en typische Sumbawa greep dat rijkelijk gedecoreerd is met florale motieven. Aan de onderzijde afgezet met een eveneens antieke, zware, koperen selut.

 

De gandar is bedekt met zilveren en koperen monteringen.

 

Kenmerken:

Dapur: Lamba Lima

Pamor: Tritik

Tangguh: Sumbawa abad XVII (17de eeuw)

Warangka: Sumbawa

Kayu: Sono keling

 

Afmetingen:

Totale lengte: 47cm.

Lengte van de Keris: 43cm.

Lengte van de Wilah: 34cm.

 

Rare Sumbawa keris, kris - Wilah (blade) with rare pamor Tritik

€ 375,00Price
    bottom of page