top of page

Rare, spiritually protective Singo Kikik keris, kris - Madura, Abad XVII-era (17th century) - Beautifully forged wilah with Singo Kikik dapur and Uler Lulut pamor - Ganja wilut - Silver Robyong mendak with 10 cut stones - Nunggak semi hilt.

(Article number: 1875)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This rare and spiritually protective Singo Kikik keris dates from the Madura, Abad XVII era (17th century).

 

Consistent with the magical and spiritual powers of dapur Singo Kikik, I have experienced the isi as an ancient patron who protects the owner from negative entities, persons, events and diseases.

 

A very detailed Singo Kikik can be admired on the gandik. The Kikik is so finely forged that even its genitals are visible. At first glance, this kris resembles the Singo Barong kris, where the gandik is carved in the shape of an animal resembling a wolf (ajag) or a native Indonesian coyote in a sitting position with its mouth open as if crying, its front legs erect, while its hind legs are bent. Like the Singo Barong kris, the Singo Kikik dhapur is quite popular and has many aficionados as it is believed to be a soulmate, not just anyone. The Singo Kikik is so beloved because as a faithful protector it accompanied Yudhishthira on his grueling and dangerous journey to climb the peak of Mahameru. At the start of his journey he was accompanied by his four brothers who soon fell off because they could not withstand the trials. Only the faithful Kikik continued to guide and protect Yudhishthira so that he could successfully complete his journey.

 

Furthermore, the wilah is forged with a Ganja wilut (corrugated Ganja) and the rare and difficult to forge Uler Lulut pamor. I had the wilah washed in Indonesia, which has renewed it. The pamor motif Uler Lulut has a pattern of pamor spheres that are connected to each other, resembling the body of a snake. This pamor resembles the nature of water as its flow is related to cumulative wealth and prosperity. Uler Lulut means 'tame snake' in Indonesian. It possesses magical powers that will bring good luck to the owner of the keris in the sense that it will become easy for him to generate income. In addition, it makes the owner flexible in entering into and maintaining both relational and business relationships. Thanks to this, the owner will be able to count on many friends. In the business or work field, the owner of the keris will be very popular with colleagues, his superior or his business relations.

 

At the top of the keris is a finely carved Nunggak semi hilt that is set on a silver Robyong mendak with cut stones.

 

Characteristics:

Dapur: Singo Kikik – 5 luk (turns)

Pamor: Uler Lulut

Tangguh: Madura–Abad XVII (17th century)

Warangka: Yogya Gayaman

 

Dimensions:

Total length: 50.5 cm.

Length of the Keris: 46cm.

Length of the Wilah: 36cm.

 

Zeldzame, spiritueel beschermende Singo Kikik keris, kris – Madura, Abad XVII-era (17de eeuw) – Prachtig gesmede wilah met Singo Kikik dapur en Uler Lulut pamor – Ganja wilut – Zilveren Robyong mendak met 10 geslepen steentjes – Nunggak semi greep.

 

Deze zeldzame en spiritueel beschermende Singo Kikik keris dateert van de Madura, Abad XVII-era (17de eeuw).

 

Conform de magische en spirituele krachten van dapur Singo Kikik heb ik de isi ervaren als een oude beschermheer die de eigenaar beschermt tegen negatieve entiteiten, personen, gebeurtenissen en ziektes.

 

Op de gandik is een zeer gedetailleerde Singo Kikik te bewonderen. De Kikik is zo fijn gesmeed dat zelfs zijn geslachtsdeel zichtbaar is. Op het eerste gezicht lijkt deze kris op de Singo Barong kris, waar de gandik is gesneden in de vorm van een dier dat lijkt op een wolf (ajag) of een inheemse Indonesische coyote in een zittende positie met zijn mond open alsof hij huilt, zijn voorpoten rechtop, terwijl zijn achterpoten gebogen. Net als de Singo Barong kris, is de dhapur van Singo Kikik behoorlijk populair en heeft veel liefhebbers omdat wordt aangenomen dat het een zielsgenoot is, niet zomaar iemand. De Singo Kikik is zo geliefd omdat het als een trouwe beschermer Yudhishthira begeleide tijdens zijn barre en gevaarlijke tocht om de top van Mahameru te beklimmen. Aan het begin van zijn tocht werd hij vergezeld door zijn vier broers die snel afvielen omdat zij de beproevingen niet konden doorstaan. Alleen de trouwe Kikik bleef Yudhishthira begeleiden en beschermen zodat hij zijn tocht met success kon voltooien.

 

Verder is de wilah gesmeed met een Ganja wilut (gegolfde Ganja) en het zeldzame en moeilijk te smeden Uler Lulut pamor. Ik heb de wilah in Indonesië laten wassen waardoor het weer hernieuwd is. Het pamor-motief Uler Lulut heeft een patroon van pamor sferen die met elkaar verbonden zijn en die eruitzien als het lichaam van een slang. Dit pamor lijkt op de aard van water, omdat de stroming ervan verband houdt met cumulatieve rijkdom en welvaart. Uler Lulut betekent in het Indonesisch ‘tamme slang’. Het bezit magische krachten die de eigenaar van de keris goed geluk zal brengen in de zin dat het makkelijk voor hem zal worden om inkomsten te genereren. Daarnaast maakt het de eigenaar flexibel in het aangaan en onderhouden van zowel relationele als zakelijke relaties. Hierdoor zal de eigenaar op veel vrienden kunnen rekenen. Op zakelijk- of werkgebied zal de eigenaar van de keris zeer geliefd worden bij collega’s, zijn meerdere of zijn zakelijke relaties.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een fijngesneden Nunggak semi greep dat op een zilveren Robyong mendak met geslepen steentjes is gezet.

 

Kenmerken:

Dapur: Singo Kikik – 5 luk (bochten) 

Pamor: Uler Lulut

Tangguh: Madura – Abad XVII (17de eeuw)

Warangka: Yogya Gayaman

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50,5cm.

Lengte van de Keris: 46cm.

Lengte van de Wilah: 36cm.

 

Rare, spiritually protective Singo Kikik keris, kris - 17th century Uler Lulut

€ 245,00Price
    bottom of page